Přihlášené projekty

HASIČSKÁ ZBROJNICE LELEKOVICE

Novostavba nebytového objektu: K Hasičce 60/3, Lelekovice
Investor: Obec Lelekovice
Projektant: Ing. Arch. Gustav Křivinka
Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice bylo zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice. Nová hasičská zbrojnice obsahuje především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále obsahuje nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky dle normy ČSN 73 5710, to znamená šatny, sušárnu, dílnu, sklady, společenskou místnost pro školení, posilovnu a kancelář velitele. Návrh dále obsahuje 3 parkovací místa pro hasiče, kteří přijedou svými vozidly k zásahu při vyhlášení poplachu a věž na sušení hadic. Jedná se o nepodsklepený objekt o jednom až dvou nadzemních podlažích. Založení objektu je plošné na základových pasech pod stěnami a základové desce pod volnými prostory objektu. Venkovní opěrné stěny jsou jako železobetonové monolitické úhlové tvořené stěnami a základovou deskou. Fasáda je v kombinaci dvou materiálů: tvrdé cementové omítky a obkladu z režných cihel, respektive z obkladových pásků. Okna jsou dřevěná. Hasičská auta jsou vidět přes prosklená garážová vrata. Výškovou dominantu tvoří ocelová věž na sušení hadic, která je opláštěná dřevěnou žaluzií z důvodu provětrání věže.

RD manželů Michaloých

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Polní 1475, Nové Město na Moravě
Investor: Ing. Petr Michal
Projektant: Ing. Miroslav Kubeš
Zhotovitel: FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.

RD postaven jako kombinace železobetonového skeletu a broušených zateplených cihel. Fasáda je z části zateplená EPS 70F tl. 200mm a na části byla použita jádrová omítka. Celá fasáda byla přearmována lepidlem ProContact, napenetrována PremiumPrimer a jako povrchová úprava StarTop K 1,5 a po vyschnutí StarTop Fine. V soklové části byla použita kreativní technika.

Ponava City - bytové domy SO02, SO03

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): ul. Sportovní a Střední, Brno
Investor: IMOS development otevřený podílový fond
Projektant: K4 a.s.
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.

Jednalo se o novostavbu dvou bytových domů v rámci projektu PONAVA CITY - bytové domy SO02 a SO03. Každý z bytových domů sestává ze čtyř bloků, které jsou vzájemně propojeny podzemním podlažím, v němž jsou umístěna parkovací stání. Bytové domy mají 7 nadzemních podlaží. Dům SO02 obsahuje celkem 141 jednotek a dům SO03 celkem 125 jednotek. Kontaktní zateplovací systém BaumitPro byl na objektu SO02 realizován v roce 2021 a na objektu SO03 v roce 2022. Plocha kontaktního zateplovacího systému činí na každém z objektů cca 5150 m2, celkem tedy cca 10300 mm. Na obou objektech byla použita kombinace izolantů z fasádního polystyrenu EPS-F a z minerálních desek. Součástí stavby bylo vybudování související dopravní a technické infrastruktury a provedení terénních a sadových úprav v okolí stavby.

Revitalizace bytového domu na ul. Lidická 627 - 628 v Třinci

Rekonstrukce: Lidická 628, Třinec
Investor: Bytové družstvo Lidická 627 + 628
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o.

Demontáž zateplení stěn štítů, vybourání 24 balkonů se zábradlím, zateplení fasády EPS 180 mm s tenkovrstvou prémiovou silikonovou omítkou s drypor efektem Baumit Startop, vytvoření vstupu na 4 ks nových lodžií s výměnou oken za balkonové sestavy, D+M 28 ks ŽB lodžií s betonovým zábradlím, nátěr bočních stran a podhledů lodžií silikonovým fasádním nátěrem, keramická dlažba s hydroizolací podlah lodžií ukončená keramickým soklíkem, zateplení střechy EPS tl.140 mm s EPDM fólií, záchytný systém, hromosvod vč.revize, okapový chodník z betonové dlažby, terénní práce.

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“

Rekonstrukce: Dr.Milady horákové 144/10, Liberec
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Jan Hošek – projektová a inženýrská činnost,
Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Stavbou došlo k rekonstrukci stávajícího 4 podlažního bytového domu pro potřeby dostupného nájemního sociálního bydlení. Objekt je napojen na stávající infrastrukturu a je zachován ve hmotě. V rámci stavby došlo k sanaci vlhkosti podzemního podlaží a spodní stavby, zateplení celého objektu, dílčí výměně konstrukce krovu a výměně střešní krytiny, kompletní výměně vnitřních rozvodů a instalací. Dále došlo k dispozičním úpravám interiérů, vzniklo devět bytových jednotek z původních čtyřech, včetně nových půdních a sklepních prostor. Přilehlý pozemek prošel revitalizací, vznikla zde plocha pro parkovací stání a plocha zahrady. Všechny bytové jednotky jsou s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchou a umyvadlem), kuchyňskou linkou se základním vybavením (dřezem, sporákem, odsávačem par). Vytápění centrálním plynovým kotlem, umístěným v technické místnosti ve sklepních prostorách, pro všechny bytové jednotky s vlastními měřiči, nebytovými prostorami (sklepní kóje) pro jednotlivé byty, společnou sušárnou a kočárkárnou.

APARTMÁNY A REKREAČNÍ DOMKY SVRATOUCH

Rekonstrukce: Svratouch 317, Svratouch
Investor: PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Projektant: Ing. František Laštovička
Zhotovitel: TDing s.r.o.

Projekt apartmánů a rekreačních domků ve Svratouchu je situován do oázy klidu a čisté přírody Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. CHKO Ždárské vrchy se dá považovat za jednu z posledních nedotčených přírodních lokalit u nás. Tato zalesněná oblast, typická svými rulovými skalními útvary, je také pramennou oblastí několika českých a moravských řek a rybničních soustav. Kromě nesčetného množství přírodních památek a rezervací však okolí nabízí i mnoho historických staveb, kulturního vyžití a sportovních aktivit. Kompletní rekonstrukcí dřívějšího penzionu vzniklo v hlavní budově celkem osmnáct apartmánů vhodných k celoročnímu využívání se značným komfortem a prakticky vybavených jako běžné bytové jednotky. Apartmány v přízemí mají pak jako bonus ještě předzahrádku. V rámci rekonstrukce a využití prostoru k krovu pak byly zajímavě vyřešeny i jednotky ve 2.NP, které jsou projektovány jako mezonetové nebo s galeriemi. Kromě toho na přilehlých pozemcích vzniklo také šest nově postavených dvoupodlažních rodinných rekreačních domků. Domky jsou třípokojové s celkovou výměrou 72 m2 a vlastním parkovacím stáním a vlastní zahrádkou. Přestože se Svratouch s populací 900 obyvatel řadí mezi menší obce, disponuje dobrou občanskou vybaveností. Najdete zde samoobsluhu, restauraci, ale i muzeum historických motocyklů nebo autoservis. Bankomat, čerpací stanici, golfové hřiště a další vybavenost pak obstará jen dva kilometry vzdálená obec Svratka.

APARTMÁNOVÝ REKREAČNÍ DŮM STUDNICE

Rekonstrukce: Studnice 23, Nové Město na Moravě
Investor: BRITTON CZ s.r.o.
Projektant: Ing. František Laštovička
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Jedinečné rekreačního bydlení v zeleném srdci Česka. Apartmánový rekreační domu Studnice je situován do oázy klidu a čisté přírody Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy CHKO Ždárské vrchy se dá považovat za jednu z posledních nedotčených přírodních lokalit u nás. Tato zalesněná oblast, typická svými rulovými skalními útvary, je také pramennou oblastí několika českých a moravských řek a rybničních soustav. Kromě nesčetného množství přírodních památek a rezervací však okolí nabízí i mnoho historických staveb, kulturního vyžití a sportovních aktivit. V apartmánovém rekreačním domě Studnice, který vznikl rekonstrukcí původní turistické chaty, vzniklo 22 apartmánů v kvalitních interiérových standardech. Přízemním apartmánům navíc náleží venkovní zahrádky, podkrovní jednotky jsou pak projektovány jako prostorné ateliéry. Parkování je zajištěno na místní komunikaci přímo před objektem. Majitelé apartmánů mají ke společnému užívání k dispozici saunu, společenskou místnost (vinárnu) a místnost určenou ke skladování kol a lyží.

Ondřej Valouch

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Vinařská 580/17a, Brno
Investor: PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Projektant: ATELIER HABINA s.r.o.
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Projekt Hippokrates je citlivě a ohleduplně zasazen do bezesporu nejprestižnější lokality v Brně Masarykovy čtvrti, která je již 150 let nejatraktivnější vilovou a rezidenční čtvrtí v Brně. Dokládá to i neobvykle vysoký počet historických a funkcionalistických vil význačných architektů, stavěných pro nejvýznamnější osobnosti Brna své doby. Záměr realizace objektu v takto historicky významné lokalitě s sebou nese jistou míru odpovědnosti. Snahou při realizaci projektu bylo zachování charakteru odkazu na funkcionalistickou architekturu ve své střídmosti a jednoduchosti linií a tvarů, kterou Brno vyniká a zároveň ozvláštnit moderně architektonicky hmotu objemu objektů, kdy na platformě tvořící základ objektu s krytými podzemními garážemi zapuštěnými do svahu stojí dva kvádry vzájemně pootočené. Koncepčně jsou do elementární hmoty každého kvádru vepsány jednotlivé buňky vytažením nebo zasunutím v dílčím podlaží. Tyto hmoty se různě střídají a překrývají, vznikají tak terasy a lodžie. Jednotlivé buňky jsou nestejné velikosti, tudíž je celek různorodý a prolamování hmot je pestřejší. I přes zdánlivou dynamiku je zachována kompaktnost obou hmot. Prolamování hmot v jednotlivých podlažích opticky zmenšují obě hmoty. Vzniklé terasy, balkóny a lodžie umožňují venkovní posezení a relaxační pobyt s výhledy na výstaviště a do okolní klidné zástavby. Jihozápadní a jižní terasy nabízí výhledy na zalesněné kopce zvedající se podél toku řeky Svratky od Pisárek až po Červený kopec a také na areál brněnského výstaviště se světoznámou stavbou pavilonu Z. Projekt je zároveň obklopen zelení zahrad a rovněž na přilehlých pozemcích byly provedeny sadové úpravy, pro které je využívána dešťová voda ze systému akumulace a retence sloužící pro zavlažovací systém. Projekt Hippokrates zahrnuje celkem 51 nadstandardně navržených jednotek a celkové řešení je polyfunkční tak, aby nabídlo prostor pro bydlení, ubytování i práci. Samozřejmostí je bezbariérovost objektu a nízká spotřeba energie, kvalitně zateplený obvodový plášť budovy a okna s trojskly a taktéž v neposlední době čím dál důležitější aspekt – šetření vodou. PROPERITY - silná a stabilní developerská skupina, která se zaměřuje na projekty v Brně a na Vysočině. Máme za sebou přes 20 let zkušeností a přes 40 projektů

Oprava administrativní a provozní budovy 4L REALITY s.r.o.

Rekonstrukce: 4L REALITY s.r.o., Stolařská 491, Uherský Brod
Investor: 4L REALITY s.r.o.
Projektant: 4L REALITY s.r.o.
Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.

Oprava objektů administrativní a provozní budovy s opravou vnějších povrchových úprav v části s provedením kontaktního zateplovacího systému Baumit Duo s izolantem EPS-F 140 ukončené stěrkovou povrchovou úpravou SILIKON TOP K1,5. Na zbývajících plochách oprava původního kontaktního zateplovacího systému s použitím materiálů a systému BAUMIT ukončené povrchovou úpravou Baumit Siliko Color.

Oprava objektu kuchyně a jídelny

Rekonstrukce: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Uherské Hradiště
Investor: Uherskohardišťská nemocnice, a.s.
Projektant: GG ARCHICO, s.r.o.
Zhotovitel: ELTD Invest, s.r.o.

Oprava fasády objektu kuchyně a jídelny po celkové rekonstrukci objektu s výměnou a doplněním technologií kuchyně, skladového zázemí a jídelny. Oprava fasády s použitím materiálů a technologií BAUMIT pro vnější omítky Baumit UniWhite a ukončené silikonovým nátěrem BAUMIT Silikoncolor .

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE Polyfunkční domy A, B, C - Tržnice Veselí nad Moravou - objekt C

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Svatoplukova 1650, Veselí nad Moravou
Investor: Město Veselí nad Moravou
Projektant: MIKULÍK projekty s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Polyfunkční dům C Rezidence Nová tržnice ve Veselí nad Moravou zahrnuje osmnáct moderních bytových jednotek od 28 m² až po 101 m², v přízemí se nachází prostor pro pět provozoven. Ke každé bytové jednotce náleží parkovací stání a sklepní kóje, u některých bytů je také prostorná terasa. Polyfunkční dům disponuje výtahem. Jedná se o třípodlažní objekt s využitím podkroví, tvaru písmene L s ustupujícím podlažím, zastřešený pultovou střechou s vybíhající výtahovou šachtou. Samotné výstavbě nejprve předcházela demolice bývalé tržnice.

Bytový dům Pod Holým vrchem, Česká Lípa

Rekonstrukce: Pod Holým vrchem 319, Česká Lípa, Česká Lípa
Investor: Soukromý investor
Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko
Zhotovitel: I. S. R. s.r.o.

Oprava a zateplení fasády bytového domu Pod Holým vrchem 319, Česká Lípa. Zateplení bytového domu bylo provedeno vysoce prodyšným zateplovacím systém Baumit open. Povrchová úprava byla zhotovena FASÁDNÍ omítkou Baumit openTop.