Přihlášené projekty

Novostavba bytového domu, Brozany nad Ohří

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Voborského, Brozany nad Ohří
Investor: Soukromý investor
Projektant: AK architektonická kancelář - Ing. arch. Vlastimil Stránský
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Objekt bytového domu je navržen do zastavěného území v centru obce Brozany nad Ohří. Jedná se o lokalitu se stávající výstavbou převážně rodinných a dále i bytových domů. Novostavbu BD tvoří dvě základní hmoty s bytovými jednotkami, které jsou propojeny hmotou schodiště s přístupovými chodbami do bytů a společných prostor v 1.NP. Objem novostavby je navržen tak, aby svou hmotou navázal na objemy stávajících okolních domů. Dominantní uliční fasáda je ve střední části členěna svislou nikou přes dvě podlaží, která symetricky dělí uliční fasádu na drobnější plochy a ve 2.NP tvoří balkón pro dva byty. V 1.NP je do této niky začleněna zeleň. Proluka mezi novostavbou a stávajícím objektem čp.21 je ve 2.NP překlenuta terasou tvořící vstupní bránu do prostoru zázemí umístěného v zadní části pozemku. Uliční fasáda je členěna výraznými okny a probarvená do světle šedého odstínu. Fasáda objektu je natažena probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou Baumit SilikonTop a Baumit StarTop. Fasáda je členěna tvarově různorodými okenními a dveřními otvory, respektujícími funkci místností a orientaci ke světovým stranám.

Revitalizace bytového domu na ul. Palackého 514 v Třinci

Rekonstrukce: Palackého 514, Třinec
Investor: Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 514 ul. Palackého, Třinec
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o.

Zateplení fasády EPS 160 mm s tenkovrstvou silikonovou omítkou, vybourání stávajících 9 balkónů se zábradlím, vytvoření vstupu na 2 ks nových lodžií s výměnou oken za balkonové sestavy, D+M 11 ks ŽB lodžií s hliníkovým zábradlím s bezpečnostním sklem, nátěr bočních stran a podhledů lodžií silikonovým fasádním nátěrem, epoxidový nátěr podlah lodžií ukončený keramickým soklíkem, dodávka a montáž hromosvodu vč. revize, položení okapového chodníku z betonové dlažby, terénní práce

Revitalizace bytového domu na ul. Lidická 627 - 628 v Třinci

Rekonstrukce: Lidická 628, Třinec
Investor: Bytové družstvo Lidická 627 + 628
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o.

Demontáž zateplení stěn štítů, vybourání 24 balkónů se zábradlím, zateplení fasády EPS 180 mm s tenkovrstvou prémiovou silikonovou omítkou s drypor efektem BaumitStartop, vytvoření vstupu na 4 ks nových lodžií s výměnou oken za balkonové sestavy, D+M 28 ks lodžií s betonovým zábradlím, nátěr bočních stran a podhledů lodžií silikonovým fasádním nátěrem, keramická dlažba s hydroizolací podlah lodžií ukončená keramickým soklíkem, zateplení střechy EPS tl. 140 mm s EPDM fólií a záchytným systémem, hromosvod vč. revize, okapový chodník z betonové dlažby, terénní práce.

Výjezdová základna ZZS ÚK v Lovosicích

Novostavba nebytového objektu: Siřejovická, Lovosice
Investor: Ústecký kraj
Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.
Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o.

Novostavba je užívána jako výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s garážovými stáními pro vozidla RZP a RLP. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu L-kového půdorysu se zastřešením plochou střechou, lemovanou ze všech stran atikami. Vstup pro zaměstnance je řešen z podloubí, které slouží jako kryté parkoviště. Objekt pohledově členěn dvěma odstíny nátěrů, dominantou pak je ocelový prstenec z tahokovu, který současně funkčně tvoří zábradlí u francouzských oken ve 2.NP. Fasáda objektu byla omítnuta vápenocementovou jádrovou omítkou Baumit Primo L, která byla opatřena stěrkovou vrstvou z lepidla Baumit ProContact, který byl vyztužen sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Následně byla natažena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka Baumit SilikonTop.

Rekonstrukce fasády rodinného domu č.p. 933, Tatranská 8, Krásná Lípa

Rekonstrukce: Tatranská 933/8, Krásná Lípa u Rumburka
Investor: manželé Rumánkovi
Projektant: Ing. Jan Rumánek
Zhotovitel: Dynaristav s.r.o.

Jedná se o rekonstrukci fasády dvougeneračního rodinného domu s technickou přístavbou. Objekt pochází z počátku 20.století, dochovaná původní dokumentace je z roku 1908. Dům je dvoupodlažní, hmotově rozčleněný na dvě části. Hlavní, vyšší část, je obytná, nižší objekt obsahuje technické místnosti. Obvodové stěny jsou zděné z plných pálených keramických cihel tl. 450mm v 1.NP, resp. 300mm ve 2.NP. Fasáda před rekonstrukcí byla v nevyhovujícím stavu z estetického i tepelně technického hlediska. Stávající omítka byla již z větší části opadaná, zbytky pak v nesoudržném stavu. Již dříve proběhlo zateplení střešního pláště a výměna části oken. Rekonstrukce v roce 2021 zahrnovala zateplení fasády obytné části objektu, zateplení vnitřních stěn k technické přístavbě, výměnu zbývajících oken a provedení fasádní omítky po celém obvodu objektu, vyjma severozápadní části technické přístavby, kde investor počítá do budoucna s dalšími stavebními úpravami. Stávající dochované zbytky fasády byla provedeny ve dvou barevných odstínech - základní plocha fasády byla rozčleněna plastickým lemováním v tmavším odstínu. Tento princip byl zachován i v novém návrhu. Pro zachování plastičnosti fasády bylo pohledové rámování fasády provedeno deskami fasádního polystyrenu tloušťky 20mm a opatřeno fasádní omítkou v tmavším odstínu. Sokl objektu je proveden jako negativní, s ustoupením 40mm a opatřen marmolitovou omítkou Baumit MosaikTop. Před provedením nového fasádního pláště byly kompletně odstraněny zbytky původní fasádní omítky. Následně byl proveden systém Baumit Open, s perforovanými fasádními deskami Baumit OpenTherm tl. 200mm a omítkou Baumit NanoporTop. Kotvení izolantu bylo provedeno lepícími kotvami StarTrack. Při realizaci byly důsledně použity plastové systémové fasádní doplňky Baumit – okapnice, dilatační lišty, flexibilní parapetní profily. Nezateplené obvodové stěny technické přístavby byly vyrovnány jádrovou omítkou a následně opatřeny shodnou finální omítkou Baumit NanoporTop. Systém Baumit Open byl zvolen s ohledem na zachování maximální paropropustnosti obvodového pláště, omítka NanoporTop pak s přihlédnutím k lokálnímu vysokému biologickému zatížení fasády a minimalizaci rizika napadení fasády biologickými škůdci.

Bytový dům Alfa a Beta, Hagibor

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Počernická, Praha 10 - Strašnice
Investor: CRESTYL real estate, s.r.o.
Projektant: IAN BRYAN ARCHITECTS s.r.o.
Zhotovitel: KIS-KIS FORTUNA s.r.o.

Bytový dům, novostavba. V objektech jsou navrženy především byty a jedna nájemní jednotka, parkovací stání pro osobní vozidla obyvatel domu a prostory pro zajištění funkce související s bydlením a užíváním objektu. Objekt ALFA má čistě obytnou funkci a půdorysná stopa objektu je ve tvaru L. Objekt má dvě vertikální komunikační jádra a je navržen jako 11 podlažní. Do 6NP se patra nad sebou opakují jako typická. V 7NP začíná hmota domu ustupovat a vytváří tak terasy až 11NP. Každé patro 7 až 11NP má pak charakteristický půdorys. V objektu jsou navržené bytové jednotky od 1KK až po 5KK. Základní rozměry objektu Alfa jsou 46,2 x 35,0m, výška atiky Alfy je 34m od úrovně vstupního podlaží (1NP). Nad úroveň atiky vystupují dojezdy výtahů a bariéra kolem vzduchotechnických jednotek. Objekt BETA je souběžný s ulicí Počernická a v severním cípu je mírně zalomen na sever. Objekt má dvě vertikální komunikační jádra a je navržen jako 7dmi podlažní. V jižní části hmota od 5NP po 7NP ustupuje a vytváří terasy. Ve fasádě orientované do Počernické ulice je v 5NP až 7NP ustoupená část hmoty co vytváří terasy pro byty orientované do tohoto ustoupení. Podélná hmota je tak ve své délce rozdělena na dvě kratší části. V objektu jsou od 3NP výš navržené bytové jednotky, v 1NP kancelářské jednotky a ve 2NP ateliéry. V jižním cípu objektu je umístěna nájemní jednotka ke komerčnímu využití s vlastním vstupem z Počernické ulice. Základní rozměry objektu Beta jsou 73,9 x 25,9m, výška atiky Bety 22m od úrovně vstupního podlaží (1NP). Nad úroveň atiky vystupují dojezdy výtahů a bariéra kolem vzduchotechnických jednotek. Objekty Alfa a Beta mají společné podzemní garáže s kapacitou 168 stání o základních rozměrech 82,4 x 55,2m, které z části vystupují nad terén. Garáže jsou členěné do třech podzemních podlaží. V 1PP je za vjezdem vyhrazen prostor pro 18 stání LPG/CNG. Vjezd do garáží je z jižní strany z nové místní obslužné komunikace. Vedle vjezdu je vyhrazen krytý prostor pro komunální a tříděný odpad.

KZS ordinace nemocnice Nymburk

Rekonstrukce: Boleslavská tř. 425/9, Nymburk
Investor: Nemocnice Nymburk
Projektant: soukromá
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o.

Jednalo se opravu fasády nevyužitého objektu areálu nemocnice Nymburk, která bude sloužit jako ordinace.

Dům dětí a mládeže Čelákovice

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Kollárova, Čelákovice
Investor: Město Čelákovice
Projektant: V&M spol. s r.o.
Zhotovitel: Polabská stavební CZ,s.r.o.

Novostavba Domu pro děti a mládež v Čelákovicích v systému open s omítkou NanoporTop.

RD Kolín Havlíčkova

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Havlíčkova 23, Kolín
Investor: soukromá
Projektant: soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Novostavba RD v Kolíně, klasická fasáda na novostavbě RD. Použití klasického izolantu EPS.

RD Nymburk Vorlíčkova

Rekonstrukce: Vorlíčkova 854, Nymburk
Investor: soukromá
Projektant: soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Zateplení složitě členěné fasády z různých zdících prvků o různých tl. izolantu s okrasnými prvky v detailech.

RD Čelákovice J.Zeyera

Rekonstrukce: J. Zeyera 747/5, Čelákovice
Investor: soukromá
Projektant: soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Rekonstrukce rodinného domu. Kdy šlo hlavně o snížený tepelných ztrát při zachování vzhledu ve starší zástavbě.

BD Poděbrady Studentská

Rekonstrukce: Studentská, 51
Investor: Martin Baumruk
Projektant: Soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Jednalo se o rekonsrukci BD o 3 bytech v historické části Poděbrad.