Přihlášené projekty

Rekonstrukce objektu ATOK

Rekonstrukce: Přemyslovců 653/24, Ústí nad Labem
Investor: Cosmetics ATOK International s.r.o.
Projektant: Ing. Daniel Šimmer - projekční činnost
Zhotovitel: Stavební společnost JK spol. s r.o.

Nové sídlo společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o. vzniklo rekonstrukcí a přístavbou stávajícího objektu, který v minulosti fungoval jako mateřská školka. Objekt nebyl ke svému účelu již delší dobu využíván. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce prostor původního objektu, nástavba patra v místě jednopodlažního traktu a přístavba. Vzniklo tak moderní výrobní a administrativní zázemí společnosti.

Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech

Rekonstrukce: Staré Křečany
Investor: Obec Staré Křečany
Projektant: Archateliér, spol. s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost RBK a.s.

Stavební úpravy spočívající v celkové rekonstrukci, přístavbě a nástavbě stávajícího objektu, kde nově vzniklo 18 bytových jednotek plnících funkci bydlení s pečovatelskou službou.

Zateplení obvodového pláště čp. 2931, ul. Vídeňská, Tábor

Rekonstrukce: Vídeňská 2931, Tábor
Investor: Město Tábor
Projektant: TA3 Projekt
Zhotovitel: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt č.p. 2931 se nachází na rozhraní zástavby panelových domů a samostatných rodinných domů. Jedná se o zateplení obvodového pláště objektu, zateplení střechy a výměnu krytiny a klempířských prvků, výměnu veškerých výplní otvorů, opravu povrchů lodžií a teras vč. výměny zábradlí. Obvodový plášť objektu je proveden tepelně izolačním systémem Baumit Pro s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu EPS a MW s finální omítkou Baumit SilikonTop. Dále je proveden obvodový plášť v úrovni soklu nad terénem i pod terénem tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS, kde nad terénem je finální mozaiková omítka Baumit MosaikTop.

Novostavba 3 RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Suchohrdelská 13, Znojmo
Investor: Jelínek Reality s.r.o.
Projektant: AC-projekt
Zhotovitel: Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.

Jedná se o novostavbu 3 rodiných domú. RD je postaveno z cihel Porotherm a zatepleno systémem Baumit v tl.200mm. RD má obytnou plochu 170 m2, garáží o ploše 40m2 a terasou 16m2.

Novostavba RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Reichnerova 1574, Milevsko
Investor: soukromý investor
Projektant: Ing. Radek Černý
Zhotovitel: Ladislav Klíma

Fasáda rodinného domu byla realizována fasádní omítkou Baumit StarTop K1,5.

Rekonstrukce a zateplení bytového domu

Rekonstrukce: Chyšky 98, Chyšky
Investor: Zemědělské družstvo Chyšky
Projektant: Ing. Petra Šmejkalová
Zhotovitel: Ladislav Klíma

Zateplení fasády bytového domu difuzně otevřeným systémem Baumit openTherm s prémiovou omítkou StarTop K1,5.

Regenerace BD Chrustova 8 až 22

Rekonstrukce: Chrustova 8 až 22, Ostrava - Slezská Ostrava
Investor: Statutární Město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava
Projektant: Lenka Jerakasová
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

V rámci regenerace bylo provedeno celkové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny , napojení kotle pro vytápění na přívod vody,plynu, kanalizaci a elektroinstalaci , nové rozvody teplé vody v bytových jednotkách (od kotle ke stávajícím zařizovacím předmětům) , sanace suterénního zdiva.

Řadové domy Reichnerova

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Reichnerova, Milevsko
Investor: soukromý investor
Projektant: Ing. arch. Klára Šťastná
Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Jedná se o soubor řadových rodinných domů v pefirefní části města. K návrhu fasády jsem se dostala ve fázi, kdy již bylo tvarosloví domu a materiály dané a zároveň byla osazena okna. Záměrem barevného a strukturálního řešení bylo zvýraznit vstupní část jednotlivých objektů, která je v řadě domů vždy ustoupená směrem dovnitř. To bylo docíleno použitím různých textur a barevnosti omítky, kdy na vstupní část byla použita špachtlovaná omítka v šedém odstínu a na hlavní část pak hladká bílá strukturální omítka. Barevně bylo řešení slazeno se stávajícími okny a vstupními dveřmi. V zadní části jednotlivých domů pak byly navrženy dřevěné terasy.

BD Kaskády Hranice první etapa s.r.o.

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Pod Nemocnicí 2251, Hranice na Morave
Investor: ARTERA ATELIER s.r.o.
Projektant: ARTERA ATELIER s.r.o.
Zhotovitel: Aostav

Kaskády Hranice jsou tvořeny třemi solitérními bytovými domy usazenými v mírném svahu, které tvoří jeden celek. Prostorově rozmanitá architektura člení základní objem na menší boxy, které jsou zapuštěné anebo ponechané v původní poloze. Plastické řešení je posíleno protažením některých stropních desek. Tato kombinace střídání lichých a sudých podlaží vytváří prostorné polozapuštěné terasy, které nabízí dostatek prostoru i soukromí. Charakteristické přesahy zároveň zajišťují účinnou ochranu proti přehřívání. Identitu jednotlivých domů zajišťují HPL panely s dřevodekorem instalované na ocelovém zábradlí terasy, kdy pro každý dům byl vybrán jiný dřevodekor. Ostatní architektonické prvky jsou u domů sjednoceny. Stavebně se jedná o 5 ti podlažní objekt se suterénem, sloužícím jako technické zázemí, garáž a prostor sklepů. Nadzemní podlaží slouží k bydlení v bytových jednotkách. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem, který umožňuje volnost dispozice. Na začátku roku 2020 byl zkolaudován první bytový dům a zahájena realizace druhého bytového domu.

OC Frýdlant na Ostravicí - Albert

Rekonstrukce: Hlavní 1485, Frýdlant nad Ostravicí
Investor: Albert Česká republika, s.r.o.
Projektant: Arch.Design, s.r.o.
Zhotovitel: Vilém Šimurda + GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost, a.s.

Záměrem bylo provést revitalizaci morálně i funkčně zastaralého stávajícího objektu obchodního centra. Řešená část je vymezena obvodovým pláštěm stávající budovy – fasádou, včetně výplní otvorů. Původní fasáda z plastových lamel byla demontována včetně doplňkových podkonstrukcí. Na stávající nosné konstrukci byla provedena nová fasáda tvořená kontaktním zateplovacím systémem Baumit Duo s povrchovou úpravou SiliporTop, PuraColor a MosaikTop. Část nové fasády na východní straně objektu byla řešena jako provětrávaná zateplená fasáda s obkladem. Barevnost navrhované fasády vychází z dříve zpracované architektonické studie. Omítka kontaktního zateplovacího systému je bílé barvy v kombinaci s šedými plochami. Provětrávaný obklad na východní straně objektu je navržen hnědý. Část fasády na severovýchodní straně objektu je navržena v souladu se standardy prodejen Albert – prodejna je v této části objektu umístěna. Jedná se zejména o loga prodejny Albert, doplňkový šedý a zelený pruh na fasádě a informační nápisy.

Novostavba rodinného domu

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Trnková č.p. 796, Zlín - Kudlov
Investor: Martin Bernátek
Projektant: OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Zhotovitel: LM trade Holešov s.r.o.

Kompletní zateplení fasády novostavby rodinného domu systémem BAUMIT Star EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Konečná povrchová úprava je provedena omítkami BAUMIT StarTop K 1,5 a BAUMIT PuraTop K 1,5.

Bytovydumkluge

Rekonstrukce historického objektu: Rudnik 128, Rudnik
Investor: Briza spol sro
Projektant: Jiri Kucera
Zhotovitel: Briza spol sro

Bytovydumkluge.cz