Přihlášené projekty

Rezidence Golf Hostivař VII. etapa

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): U Hostivařského nádraží 1651/30, 1651/32, 1651/34, Praha 15 - Hostivař
Investor: Areál Hostivař, a.s.
Projektant: ADR, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Jednalo se o novostavbu bytových domů A, B, C včetně společného 1.PP, vjezdové rampy, předzahrádky včetně oplocení, venkovní terasy, 10ks skladových kontejnerů sloužících jako zahradní domky. Přípojky do objektu, terénní úpravy (HTÚ) včetně ornice.

oprava fasádního pláště firemní budovy spol. Mountfield

Rekonstrukce: Strančice, Strančice, Všechromy 56
Investor: MIVEP a.s.
Projektant: Mivep a.s.
Zhotovitel: Hydroterm, stav. spol. s.r.o

Jedná se o sídlo firmy společnosti Mountfield, a.s., (Všechromy 56, Strančice). Původní plášť byl zastaralý, povrchová úprava popraskaná, částečně se odseparovávala armovací vrstva se síťovinou. Poškozený izolant a síťovina byla vyměněna, celý objekt byl vyčištěn vysokotlakým čističem, byla provedena penetrace celé plochy, celoplošně provedená armovací vrstva a finální omítka, včetně písmomalířů. Použitý materiál: Baumit Premium primer, včetně progarveného, Baumit starcontact, Baumit Star Tex, Baumit silikon top k 1,5, Baumit Pura Top K 1,5, Baumit Mozaika Rushmore a potřebné příslušenství.

Bytové domy U Jasanu

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): U Jasanu, Velké Meziříčí
Investor: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Projektant: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Zhotovitel: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

Projekt 4 bytových domů v lokalitě U Jasanu. V každém domě je 16 bytových jednotek s balkóny. Byty jsou již ve standardu osazeny vyšší řadou zařizovacích předmětů a chytrou elektroinstalací Loxone. Díky své jedinečné poloze nabízejí byty nádherný výhled na okolní krajinu.

Revitalizace fasády objektu úřadu MO Liberec - Vratislavice nad NIsou

Rekonstrukce historického objektu: Tanvaldská 50, Librec 30
Investor: MO Liberec - Vratislavice nad Nisou
Projektant: ARCHAPRO Liberec s.r.o.
Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Renovace bosážní fasády, zdobné prvky fasády a nové klempířské konstrukce včetně střechy

Revitalizace pavilonu Psychiatrie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Rekonstrukce: Sociální péče 3136/5, Ústí nad Labem
Investor: Krajská zdravotní a.s.
Projektant: Archateliér 2000 a.s.
Zhotovitel: POHL CZ a.s.

Založení zateplení pomocí XPS bylo provedeno pod úrovní terénu 1.NP na zakládací lať, osazenou na betonové mazanině spádového koryta pro drenáž DN 80,100mm. Další částí nadzemních podlaží od ukončení desek XPS až po atiku a její oplechování jsou stěny ve štítech i průčelích, na komunikačním uzlu zatepleny deskami z minerální vlny s podélným vláknem, se zapuštěnou montáži hmoždinek, zavíčkované pro přerušení tepelných mostů. Skladba zateplení Z3 : *FINÁLNÍ TOČENÁ OMÍTKA BAUMIT + METALICKÝ NÁTĚR *PENETRACE BAUMIT UNI PRIMER *VÝZTUŽNÁ VRSTVA - BAUMIT PRO CONTACT+ STAR TEX *DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200MM KNAUF FKD TR15+ KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK *LEPÍCÍ STĚRKA BAUMIT PRO CONTACT *OPRAVA PORUŠENÝCH OMÍTEK *PODKLAD - PŮVODNÍ SENDVIČOVÝ PANEL Skladba zateplení Z4 : *FINÁLNÍ TOČENÁ OMÍTKA BAUMIT * PENETRACE BAUMIT UNI PRIMER *VÝZTUŽNÁ VRSTVA - BAUMIT PRO CONTACT+ STAR TEX * DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200MM KNAUF FKD TR15+ KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK *LEPÍCÍ STĚRKA BAUMIT PRO CONTACT *OPRAVA PORUŠENÝCH OMÍTEK *PODKLAD - PŮVODNÍ DĚROVANÉ CIHLY CDm

Objekt laboratoří PAH pro pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem

Novostavba nebytového objektu: Kočkovská 2699, Ústí nad Labem
Investor: ČHMÚ
Projektant: Archateliér 2000 a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Architektonicky je nový objekt laboratoří řešen jako solitérní kompaktní budova s odlehčením a prolomením fasád v místech oken a vstupního podlaží, kde je vytvořeno malé podloubí a komunikační prostor pro zásobování laboratoří. Dvě podlaží (2. a 3.NP) s laboratořemi o půdorysném rozměru 13,3*16,3m je osazeno na podnož v 1.NP o půdorysných rozměrech 13,3*11,3m. Prolomení a podloubí v 1.NP vylehčuje celou hmotu budovy, šikmá rovina pultové střechy se spádem proti přírodnímu svahu, do kterého je budova osazena, dodává celé kompozici na elegantní dynamičnosti. Z důvodu odlehčení hmoty objektu jsou fasády tvořeny kombinací šedých odstínů omítkovin různých struktur ( mozaiková a kartáčovaná struktura) v kontrastu s bílými rámy výplní otvorů. Jako určitý akcent budou sloužit předsazené okenní žaluzie na východní, jižní a západní fasádě. Nádech futuristického zjevu dodává objektu stříbrný metalický nátěr na kartáčované struktury. NA FASÁDĚ OBJEKTU ČHMÚ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBY: STĚNA NAD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU – ZATEPLENÍ Z1 INTERIÉR -jednovrstvá omítka -přesné tvárnice YTONG -lepidlo –BAUMIT STARCONTACT - PERIMETR SD 200mm, lepeno lepidlem BAUMIT STARCONTACT -stěrka BAUMIT STARCONTACT -armovací tkanina –BAUMIT STARTEX -penetrace BAUMIT PREMIUM PRIMER -stěrková omítka - MOZAIKOVÁ OMÍTKA EXTERIÉR ZATEPLENÁ STĚNA 1.NP – 3.NP - SKLADBA Z2 INTERIÉR -jednovrstvá omítka vyztužená perlinkou 5mm -přesné tvárnice YTONG - lepící hmota BAUMIT STARCONTACT - fasádní polystyren STARTHERM -stěrka ( tmel) BAUMIT STARCONTACT -armovací tkanina –BAUMIT STARTEX -penetrace BAUMIT PREMIUM PRIMER -stěrková omítka BAUMIT CREATIVTOP + METALŮICKÝ NÁTĚR či MOZAIKOVÁ OMÍTKA EXTERIÉR ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STROPŮ nad 1.NP - SKLADBA Z4 INTERIÉR -stropní deska 200mm -lepící hmota BAUMIT STARCONTACT - DESKY ze šedého EPS –STARTHERM -stěrka BAUMIT STARCONTACT -armovací tkanina BAUMIT STARTEX -penetrace BAUMIT PREMIUM PRIMER -stěrková omítka - např. BAUMIT CREATIVTOP EXTERIÉR

Stavební úpravy objektu č.p.38 Staré Křečany

Rekonstrukce: Staré Křečany č.p. 38, Staré Křečany
Investor: Obecní úřad Staré Křečany
Projektant: Archatelier s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost RBK a.s.

U rekonstruovaného objektu č.p. 38 se provedlo snesení původního prostorově a staticky nevyhovujícího krovu a následně se realizovala nástavba 3.NP s mansardovou střechou. Na bočních fasádách se z důvodu zvětšení ploch bytů a na západní fasádě z důvodů oslunění bytových jednotek vytvořil vždy jeden arkýř na celou výšku objektu. Nový architektonický prvek rozbil monotónnost bočních fasád a též změní vzhled a charakter celého objektu , již to nebude malotřídní vesnická škola, ale bytový dům se sociálními byty. ZATEPLENÍ Z 1 – SOKL A ZATEPLENÍ NAD ÚROVNÍ UT-desky XPS tl. 120 mm -stávající cihelné zdivo -nopová folie – PLATON -nalepení asfaltového pásu tl. 8mm na nopovou folii -vodovzdorná stěrka – BAUMIT BITUFIX 2K -lepení desek AUSTROTHERM XPS TOP 30 FS -výztužná stěrka - BAUMIT STAR TEX + TMEL BAUMIT PRO CONTACT -penetrace a barevné sjednocení podkladu -mozaiková omítka –BAUMIT MOZAIK SKLADBY JEDNOTLIVÝCH ZATEPLOVACÍCH SKLADEB –nad úrovní soklů ZATEPLENÍ Z 3 - ZATEPLENÍ DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY -stávající cihelné zdivo -lepící stěrka BAUMIT PRO CONTACT -desky TI z minerální vlny–PETRAFAS M s podélným vláknem ( λ = 0,035W/mK) - stěrková hmota - BAUMIT DUO CONTACT - výztužná tkanina- BAUMIT DUO TEX - zesílení výztuže na rozích a u rohů oken - penetrace –BAUMIT UNI PRIMER - stěrková točená omítka BAUMIT ZATEPLENÍ Z 5 -ARKÝŘE -vnitřní omítka a štuk -nové zdivo YTONG tl. 200mm -lepící stěrka –BAUMIT DUO CONTACT -lepení fasádních desek z minerální vlny –PETRAFAS M -stěrková hmota – BAUMIT DUO CONTACT -výztužná tkanina - BAUMIT DUO TEX - zesílení výztuže na rozích a u rohů oken -penetrace - BAUMIT UNI PRIMER -stěrková točená omítka BAUMIT

Administrativní a skladová hala

Rekonstrukce: Michálkovická 130, Ostrava - Slezská Ostrava
Investor: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Projektant: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

VKZS BAUMIT PRO systém s EPSF tl. 160 mm s povrchovou úpravou Baumit Creativ top imitace lícového zdiva

Energetické úspory v Dětském domově Úsměv, Slezská Ostrava

Rekonstrukce: Bukovanského 1355/25, Ostrava
Investor: Moravskoslezský kraj
Projektant: MIJO-STAV stavby s.r.o.
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

V rámci stavebních úprav došlo k zateplení stávajícího obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS, kde izolant je z fasádního pěnového polystyrénu EPS s grafitem, v soklové části je izolant EPS soklový, výměně výplní za nové plastové okenní výplně a dveře. Zateplení části ještě nezateplené střešní konstrukce. Dodávka a montáž nové kotelny, venkovních žaluzií, zámečnických a klempířských prvků. Elektroinstalace, hromosvodná soustava, zpevněné plochy.

BD Dvorce I

Rekonstrukce: Kpt. Jaroše 3199, Tábor
Investor: AXR s.r.o.
Projektant: Ing. Ladislav Mládek
Zhotovitel: Stav styl CZ s.r.o.

Přestavba bývalého vojenského objektu na bytový dům.

Obytný soubor Na hvězdárně Třebešín

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Mölzerova 1, Praha 10
Investor: JRD Development s.r.o.
Projektant: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Zhotovitel: B.P.B.P.

Projekt Na hvězdárně Třebešín v Praze 10 tvoří tři domy s 65 byty, ke kterým náleží polouzavřený parkově upravený prostor komunitní zahrady, jejíž součástí je „hvězdárna“, altán se zázemím pro obyvatele s vyhlídkovou terasou – pozorovatelnou. Dominantu souboru tvoří solitérní věž s šesti nadzemními podlažími na západní straně, na kterou navazuje dlouhá hmota se s 3+1 NP se 4 schodišťovými sekcemi. Obytný areál na východní straně uzavírá menší kolmá hmota s 3+1 NP. Schodišťové sekce jsou propojeny polozapuštěným suterénním podlažím s garážemi. Domy působí jednoduchým, hladkým a kompaktním dojmem. Dominantní dlouhá hmota je pohledově rytmizována do 4 menších „věží“ vytvořením střešních teras ve 3 a 4.NP. Střešní terasy ve 4.NP jsou navrženy a dimenzovány tak, aby poskytovaly dostatečné soukromí a zároveň umožňují i realizaci doplňujících konstrukcí a staveb. Materiálové řešení je velmi jednoduché, aby vyniklo hmotové řešení domů a kvalita jeho detailů. Je použita hladká omítka v teplém šedém odstínu, terasy a niky polozapuštěných balkónů v bílé hladké omítce, v kombinaci s přírodní barevností dřevěných oken. Zábradlí balkónů a teras je navrženo z perforovaného plechu. Dojem z areálu doplňuje návrh parterových detailů – dlažba komunikace a vstupů, opěrné zdi z gabionů, a pohledového betonu, lavičky u vstupů, vstupní branky. Návrh zeleně je proveden s důrazem na funkčnost a jednoduchou údržbu. Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je horkovodní přípojka.

Bytový dům Kratochvíle Stochovská

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Stochovská 1164/74, Praha 6
Investor: JRD Development s.r.o.
Projektant: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Zhotovitel: TOMA Olomouc s.r.o.

Hmotový koncept domu s 34 byty je rozdělen do dvou kompaktních třípodlažních hmot s jedním ustupujícím podlažím. Na severní straně je navržena poloveřejná obslužná komunikace a jsou zde situovány vstupy do domů. Dům vytváří svojí hmotou a umístěním hlukovou bariéru vůči vlakové trati na severní straně. Bytové jednotky jsou orientovány převážně na jih do zahrady. Jižní fasáda je výrazně prosklená a jsou zde situovány prostorné pobytové balkóny. Byty v přízemí mají soukromé předzahrádky. Součástí projektu je komunitní zahrada s pergolu a dětským hřištěm. Fasáda je navržena v kombinaci 2 odstínů hladkých omítek, hlavní hmoty jsou provedeny v bílé omítce, ustupující podlaží a meziokenní panely jsou provedeny v tmavém šedohnědém odstínu. Detail jižní fasády vytváří nepravidelně svisle členěné ocelové zábradlí balkónů. Vstupy do objektů jsou obloženy cementovláknitými deskami s výrazným barevným akcentem. Na pozemku byly nalezeny archeologické vykopávky, jejich kopie jsou umístěny jako artefakty ve vstupních halách jako připomenutí dávné historie místa. Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je plynový kotel.