Přihlášené projekty

Vila K. Hilberta

Rekonstrukce: K. Hiberta 846/5, Čáslav
Investor: soukromá osoba
Projektant: soukromá osoba
Zhotovitel: RF Šulc a syn a.s.

Rekonstrukce RD bez zateplení, lokální opravy a následně DuoContact se sítí, následně UniPrimer a CreativTop Fine a FillTop. Realizace 2021.

RD Husova

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Husova 10/27, Poděbrady
Investor: soukromá osoba
Projektant: soukromá osoba
Zhotovitel: S STAVBY s.r.o.

Novostavba bytového domu s komerčními prostory v přízemí, kde bylo využito kreativních povrchových úprav v imitaci cetrisových desek s dělením fasády. Architektura objektu je minimalistická s důrazem na dělení fasády.

Martina Ruchařová

Rekonstrukce: Pod Skalkou 7, Praha 5
Investor: Společenství vlastníků domu č.p.2736 Smíchov
Projektant: Ing.Jan Salava
Zhotovitel: TRANGO, s.r.o.

Samostatně stojící objekt s jedním hlavním vstupem. Výškově objekt sestává ze čtyř podlaží. V 1. Podlaží je technické zázemí, sklípky a garáže, 2-4 podlaží jsou bytová. V domě je 10 bytových jednotek Období výstavby domu je rok 1973. Nosný systém podélný stěnový. Vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo z cihel CDm tl. 375 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové tl. 200 mm. Jižní průčelí je členěno balkóny, západní a východní průčelí předsazenými lodžiemi. Zábradlí balkónů a lodžií jsou ocelová s výplní dřevěnými palubkami. Podlahy s živičnou hydroizolací, spádovou mazaninou a nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Střecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izolací ze škvárobetonu tl. 6 cm, spádovou vrstvou z betonu 10-15 cm a živičnou hydroizolací 10 mm. Zateplení bytového domu Požárně bezpečnostní řešení stavby Nad úroveň střechy vystupuje střešní nástavba která je částečně prosklena luxferami. Bytová okna a balkonové dveře jsou plastové s výplní izolačním dvojsklem. Garážová vrata plná, ocelová, výklopná. Vstupní dveře do objektu jsou hliníkové se zasklením bezpečnostním sklem.

BD Janouškova

Rekonstrukce: Janouškova 13-19, Brno - Černá Pole
Investor: Statutární město, městská část Brno-Sever
Projektant: Prokop & Werner s.r.o.
Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Jedná se o zateplení obvodového pláště bytových domů Janouškova 464/13, Janouškova 584/15, Janouškova 585/17, Janouškova 586/19 vše v k. ú. Černá Pole v Brně.

Rodinný dům

Rekonstrukce: Krupá 71, Krupá
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: -

Fasáda rodinného domu na adrese Krupá 71, 27009 Krupá byla zaměřená na funkčnost (v tomto případě uspokojivé zateplení) a hezkou vizuální úpravu, proto jsem zvolil pro svůj projekt jako řešení tradiční fasádu s použitím omítky. Vzhledem k tomu, že tento rodinný dům je dvoupatrový, má jednu zeď těsně naléhající na zeď sousedního domu, která zároveň přesahovala i střechu sousedního domu, docela dlouho jsem řešil otázku - lešení jaké konstrukce můžu použit k dokončení fasády a aby ona vypadala ze všech stran obdobně. Po několika měsících se mi to podařilo a vyrobil jsem si lešení, které splnilo moje požadavky. Jako svůj osobní přínos během rekonstrukce tohoto domu vidím v tom, že mám technické myšlení, byl jsem hodně trpělivý a dělal jsem to z láskou pro sebe. Velkou nevýhodou bylo to, že všechno jsem musel dělat sám, trvalo to hrozně dlouho, ale dokázal jsem to.

Sedloňov OÚ Oprava fasád školy

Rekonstrukce historického objektu: Sedloňov č.p.155, Sedloňov
Investor: Obec Sedloňov
Projektant: Ing. arch. Veronika Kroulíková, PhD
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Bohatě strukturovaná fasáda stavby byla barevně pojednána takzvaně tón v tónu, s důrazem na působivost členění jednotlivých prvků fasády – orámování lizén bosážemi, suprafenestry atd. Výrazným prvkem celkového vyznění fasády je jemně strukturovaný sokl, působivý zejména díky kontrastnímu temnějšímu barevnému odstínu a jemnému reliéfnímu pojednání.

Rychnov n.Kn. čp.26 - Obnova fasády

Rekonstrukce historického objektu: Staré náměstí čp.26, Rychnov n. Kn.
Investor: MUDr. Jan Pivec
Projektant: Ing. arch. Veronika Kroulíková, PhD
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Vlastní fasáda byla značně zdevastovaná, degradovaná. Původní barevnost fasády domu čp. 26 zahrnovala celkem 7 barevných odstínů, vč. odstínu pískovcových pilastrů a ještě další barvy soklu. Tato barevnost vznikla dílčími úpravami fasády v čase. Naším cílem byla nejen profesionálně odvedená oprava samotné fasády, včetně kvalitního detailu, ale také dosažení jisté umírněnosti v samotném výrazu fasády. Toho jsme docílili střídmou volbou počtu použitých barevných odstínů, se snahou o původní dobový výraz. Zásadní redukce barevných odstínů na fasádě přispěla k tomu, že nově opravená fasáda působí více jednotně a hlavně přirozeně, v souladu s okolím. Pozorovatele již neruší chaoticky zvolené odstíny jednotlivých částí fasády. Chceme podtrhnout, že příjemná a nerušivá barevnost opravené fasády spočívá v použití pouze dvou pečlivě zvolených odstínů v ploše. To výrazně přispívá k sebevědomému a důstojnému vzhledu fasády v bohatě exponované linii horní hrany hlavního náměstí v Rychnově nad Kněžnou.

Potštejn čp.194 - Obnova rondokubistické fasády

Rekonstrukce historického objektu: Potštejn čp.194, Potštejn
Investor: Miroslav Ráček
Projektant: Ing. arch. Veronika Kroulíková, PhD
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Projekt rondokubistické vily vznikl podle datace na původních návrzích již v roce 1924, vila byla postavena do roku 1926. Časově i výrazově stavba odpovídá tzv. rondokubistickému stylu, který byl typický pro některé stavby rané první republiky. Jednalo se o jasný odkaz na předválečnou kubistickou architekturu, obohacenou o národní prvky – sytou barevnost – červená, bílá, modrá, obloučkové dekorace, pocházející z lidové tvořivosti, atd. V tomto konkrétním případě se jedná o dekorativní plošné obloučkové prvky na fasádě, provedení vstupních dveří a oken verandy, plotové sloupky na uliční straně, původní venkovní nástěnná svítidla a v neposlední řadě barevnost původního řešení (sytě červená - lomená bílá). Projekt domu vznikl v době, kdy rondokubistický styl sice ve větších městech pomalu odezníval, ale na venkově rozhodně ještě své uplatnění v mnoha případech staveb našel. Vzácnou charakteristikou tohoto objektu je tzv. gesamtkunstwerk – soulad různých složek finální stavby – původní zachovalé vstupní dveře bohatě umělecky pojednané v duchu rondokubistických pravidel, stejně jako okna verandy, nebo například i plotové sloupky – „rondokubisticky“ projmuté hrany. Jakoby se architekt původního návrhu Jan Komrska z Olomouce inspiroval široce pojatou tvořivostí svého vzoru, význačného architekta té doby, Pavla Janáka.

Rekonstrukce bytový dům Pavlovická

Rekonstrukce: Pavlovická 541, Liberec
Investor: Neznámý
Projektant: ANTA.CT
Zhotovitel: JAPOS-STAV s.r.o.

Z objektu byly demontovány původní ozdobné prvky, které byly následně zkopírovány a odlity nové. Fasáda byla kompletně očištěna na plnou cihlu, proškrábnuty spáry do hloubky několika centimetrů a kompletně nahozena jádrovou omítkou tak, aby se vyplnily proškrábnuté spáry a zpevnil se okraj původní fasády. Následně jsme zateplili fasádním polystyrenem tl.160mm. Na dvakrát vystěrkovanou fasádu lepidlem jsme kotvili nové fasádní prvky okopírované dle původních , sundaných z původní fasády. Na novější část domu, kde tyto prvky chyběly, jsme je nechali vyrobit a namontovat také, ve stejném duchu , jako na starší části objektu. Tyto se později při dokončování fasády natíraly fasádními barvami.

věž kostela sv. Jakuba Většího

Rekonstrukce historického objektu: Nosislav, Nosislav
Investor: Římskokatolická farnost Nosislav
Projektant: Římskokatolická farnost Nosislav
Zhotovitel: Stejskal František

ovapkování fasády vodou nanesení nátěru Baumit FungoFluid základní nátěr Baumit SanovaPrimer 2x vrchní nátěr Baumit BioKalkColor

Polyfunkční dům u Svaté Anny

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Ulice Hybešova 1012/41, Brno
Investor: IMOS development
Projektant: atelier RAW spol. s.r.o.
Zhotovitel: STROBSTAV, s.r.o.

Jedná se o novostavbu Polyfunkční dům u Svaté Anny. Tento polyfunkční dům je zateplený pomocí systému Baumit. Tepelná izolace byla použita většinou FKD S Thermal 16cm, která byla zakotvena pomocí hmoždinek Baumit S 195. Poté byly aplikovány zátky STR Mineral (d=65mm). Tepelná izolace byla lepena pomocí lepidla Baumit Nivofix a starcontact. Lepidlo Starcontact bylo použito v místech, kde byly na fasádu nalepeny KLINKER pásky. Pod tyto klinker pásky byla použita perlinka Baumit KeraTex a tato perlinka byla kotvena přes ní pomocí hmoždinek. Klinker pásky byly nalepeny lepidlem Baumit Baumacol FlexTop a vyspárovány Baumit Ceramic F. Pod omítku byla použita stěrka Baumit ProContact vč. perlinky Baumit Startex. Na tuto stěrku byla použita penetrace Baumit UniPrimer a poté byla provedena omítka Baumit SilikonTop K1,5 a na ní ještě Baumit FillTop K 0,5.

Zateplení fasády rodinného domu v Bzí

Rekonstrukce: Bzí 35, Železný Brod-Bzí
Investor: Neuvedeno
Projektant: Neuvedeno
Zhotovitel: Václav Hraše, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Jedná se o zateplení fasády venkovského domu. Pro zateplení objektu byl použit difůzně otevřený systém BAUMIT Open s omítkou NanoporTop. I po provedení těchto opatření byl zachován venkovský vzhled objektu. Na zadní straně objektu je proveden dřevěný ochoz, dokreslující vesnický ráz domu.

Obytný soubor AFI Tulipa Třebešín - objekt F, G

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): K Červenému dvoru 3482/24, Praha 3 - Strašnice
Investor: AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.
Projektant: ATELIER SMITKA s.r.o.
Zhotovitel: LIFETIME Group s.r.o.

Sedmipodlažní budova AFI Tulipa Třebešín se samostatným objektem garáží se zajímavě členitou fasádou v systému ETICS Baumit PRO MW s omítkou Baumit SilikonTop, K1,5 LIFE 0902 a R3 LIFE 0388. Projekční kancelář ATELIER SMITKA s.r.o., generální dodavatel IMOS Brno, a.s., realizace ETICS LIFETIME Group s.r.o.

V Holešovičkách 18a, Praha

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): V Holešovičkách 18a, Praha, Praha
Investor: Petr Silovský
Projektant: Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: PROREDO s.r.o.

Novostavba bytové domu na Praze 7. Na fasádu byla vybrána kombinace dvou typů kreativních technik fasádní omítky. Kreativní omítka CreativTop byla vybrána tak, aby ladila k solárním panelům, které jsou instalovány na fasádě.

Obytný soubor Drnovská-P6, objekt A1 a B1

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Ostrožská Nová Ves
Investor: FINEP HOLDING, SE
Projektant: BUILDING, spol. s r.o.
Zhotovitel: Fainstav s.r.o.

Komplexní ETICS na dvou objektech obytného souboru Drnovská-P6 realizovaný firmou Fainstav s.r.o. jako subdodavatelem pro generálního dodavatele VCES a.s., investor FINEP HOLDING, SE. Použité povrchové úpravy Baumit SiliconTop K1,5 a Baumit CreativeTop Fine+broušený Pearl+Finish = imitace fasádního obkladu, výrazná finanční úspora ve srovnáním s plánovanou realizací obkladu keramickým páskem. Komplikovaně členitá fasáda s kilometry systémových lišt prováděná pod tlakem nedostatku pracovních kapacit. Ve finále realizace se kterou se můžeme chlubit.

Šantovka Living

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): p.č. 114/17, Olomouc
Investor: Rezidence Šantovka s.r.o.
Projektant: STOPRO spol. s r.o.
Zhotovitel: BP STAVBY MORAVA s.r.o.

Šantovka Living nabízí exkluzivní bydlení v jedinečné lokalitě. Z poloostrova mezi řekou Moravou a Mlýnským potokem je vše důležité ve městě Olomouci na dosah ruky. Zvolte bydlení ve vysokém standardu v samém srdci Olomouce, přesto však přírodě a zeleni. Pro povrchovou úpravu byly použity glitry (karbid křemíku) na tmavé omítce PuraTop , odstín RAL 7016. Dále byly navrhnuty dilatační profily MOVI 440 (fy. HPI) pro oddilatování balkónů s ohledem na průhyby, které byly spočteny metodou konečných prvků..

RD Pos

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Zádub - Závišín, Zádub
Investor: Jiří Pos
Projektant: Anna
Zhotovitel: Simply Invest, rodinné domy s.r.o.

Jedná se velmi specifický RD navrhnutý dle přání zákazníka. Během výstavby se vše doladilo dle pokynů architektky . Na fasádě byly použity 3 druhy materiálu.

RD Čiháková

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Hory 287, Hory u Jenišova
Investor: Mirka Čiháková
Projektant: Martin Beer
Zhotovitel: Simply Invest, rodinné domy s.r.o.

Jedná se o novostavbu RD se sendvičových panelů. Realizace kompletně na klíč.

Rodinný dům Brno Sadová

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Brno
Investor: soukromý investor
Projektant: DIMENSE v.o.s.
Zhotovitel: FB LODŽIE s.r.o.

Pasivní rodinný dům postavený ve funkcionalistickém stylu. Zvenku význačný jednoduchými tvary, velkoformátovými okny a dekorativní omítkou. Železobetonová konstrukce v interiéru odlehčena prvky dubového dřeva a leštěného betonu. Obklopen přírodní zahradou. Fasáda domu je provedena silikonovou omítkou Baumit StarTop Fine a dekorativní omítkou Baumit CreativTop Pearl a Baumit Lasur.

RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): K Jezu 180, Sedlec u Starého Plzence
Investor: Jan Lédl
Projektant: Jan Lédl
Zhotovitel: Jan Lédl

Rodinný dům se nachází ve svahu na okraji rybníku o rozloze cca 500m2 včetně ploch teras. O dispozicích 5kk plus posilovna s wellness. Charakter domu je zvolen do přírodních barev, aby zapadl do krajiny kde se nachází.

Rezidence Pasohlávky

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Pasohlávky
Investor: KS PROFI a.s.
Projektant: Ing.Arch. Peter Liška
Zhotovitel: FB LODŽIE s.r.o.

Unikátní projekt na pobřeží Mušovských jezer s výhledem na CHKO Pálava. Celkový záměr se rozkládá na 6ha a zahrnuje výstavbu samostatně stojících domů, řadových domů a apartmánů. I. Etapa 16-ti samostatně stojících rodinných domů přímo u vody. Autentické domy zasazené do prostředí vinic s mírnou fikcí dávných časů. Využívány nejmodernější technologie, aby domy byly uživatelsky pohodlné a úsporné. Náklady na bydlení jsou minimální. PENB A. Pro dostatek zeleně v zahradách jsou vybudovány vlastní studny (12m) a zásobníky vody (8m3) s dostatečnou kapacitou ke každému domu. Kombinace kvalitních a moderních materiálů zaručuje minimální spotřebu energie. Kompaktní energetická centrála zajišťuje vytápění, větrání i přípravu teplé vody. Inteligentní ovládací systém nabízí komfort, bezpečnost a nízké provozní náklady. Rekuperační zařízení, které dodává čerstvý vzduch dle požadované teploty. Fasáda jednotlivých domů je provedena v systému Baumit se silikonovou omítkou StarTop Fine a dekorativní omítkou CreativTop Pearl.

RD Trendy

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Jiřího z Poděbrad 409, Bystřany
Investor: Ing. Jan Procházka
Projektant: APEX ARCH
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Jedná se o moderní stavbu rodinného domu o dvou podlaží s garážovým stáním. Největší prostor 1. patra tvoří společná centrální místnost s pohledovým betonovým monolitickým stropem, do kterého je osazeno schodiště. Druhé patro je pak částečně přesazené nad půdorysem 1. patra, což tvoří přirozené stínění a ochranu před deštěm pro část terasy. Stavba je osazena ve svažitém terénu, pro vyrovnání výšek jsou požity pohledové betonové opěrné zdi. Střecha části 1 podlaží je plochá , zastřešení 2. podlaží tvoří pultová střecha s falcovanou hliníkovou krytinou. Okna a dveře jsou hliníkové s dominantním portálovým oknem propojujícím stavbu s terasou.

Novostavba RD Jiráskova 312

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Jiráskova 312, Uherské Hradiště
Investor: soukromý investor
Projektant: GG ARCHICO a.s.
Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o,

RD je zateplen systémem Baumit open s izolantem Baumit openReflect, v kombinaci se systémem Baumit Kera. Hospodářský objekt je zateplen systém Baumit Pro s izolantem EPS-F a omítkou Baumit SilikonTop. Štíty hospodářského objektu mají povrchovou úpravu omítkou Baumit CreativTop.

Nad Čimickým údolím 2

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Praha 8 - Čimice
Investor: EXPO-HIGHTS, s.r.o. ze skupiny Horizon Holding
Projektant: LOXIA a.s.
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s

Projekt Nad Čimickým údolím 2, neboli Čámovka 2 byl pro nás výzvou jak zachránit místní prostředí znehodnocené bývalými opravnami vojenské techniky. Nyní se tato oblast na Praze 8 postupně proměňuje v ucelenou příjemnou čtvrť v klidném prostředí mezi Čimickým hájem a Bohnickým areálem. První domy souboru Nad čimickým údolím 1 byly dostavěny v roce 2016, "dvojka" přivítala své obyvatele ke konci roku 2021 a na "trojce" se aktuálně pracuje projekčně. V blízkosti zalesněného Čimického údolí tedy vzniká nová čtvrť s byty o velikostech mezi 35 až 120 m2 s funkčně řešenými dispozicemi od 1+kk až po 5+kk. Bytům samozřejmě nechybí vlastní parkovací stání, sklepy, balkóny, terasy nebo předzahrádky. Ke spokojenému a praktickému bydlení samozřejmě přibudou také komerční jednotky jako obchody, restaurace a další občanská vybavenost. V Rezidenci Čámovka 1 už nyní funguje například soukromá mateřská škola. Celým řešeným územím se také bude linout rozsáhlý park se zelení, vodními prvky a dětskými hřišti.

Oprava administrativní a provozní budovy 4L REALITY s.r.o.

Rekonstrukce: 4L REALITY s.r.o., Stolařská 491, Uherský Brod
Investor: 4L REALITY s.r.o.
Projektant: 4L REALITY s.r.o.
Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.

Oprava objektů administrativní a provozní budovy s opravou vnějších povrchových úprav v části s provedením kontaktního zateplovacího systému Baumit Duo s izolantem EPS-F 140 ukončené stěrkovou povrchovou úpravou SILIKON TOP K1,5. Na zbývajících plochách oprava původního kontaktního zateplovacího systému s použitím materiálů a systému BAUMIT ukončené povrchovou úpravou Baumit Siliko Color.

Oprava objektu kuchyně a jídelny

Rekonstrukce: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Uherské Hradiště
Investor: Uherskohardišťská nemocnice, a.s.
Projektant: GG ARCHICO, s.r.o.
Zhotovitel: ELTD Invest, s.r.o.

Oprava fasády objektu kuchyně a jídelny po celkové rekonstrukci objektu s výměnou a doplněním technologií kuchyně, skladového zázemí a jídelny. Oprava fasády s použitím materiálů a technologií BAUMIT pro vnější omítky Baumit UniWhite a ukončené silikonovým nátěrem BAUMIT Silikoncolor .

Bytový dům Pod Holým vrchem, Česká Lípa

Rekonstrukce: Pod Holým vrchem 319, Česká Lípa, Česká Lípa
Investor: Soukromý investor
Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko
Zhotovitel: I. S. R. s.r.o.

Oprava a zateplení fasády bytového domu Pod Holým vrchem 319, Česká Lípa. Zateplení bytového domu bylo provedeno vysoce prodyšným zateplovacím systém Baumit open. Povrchová úprava byla zhotovena FASÁDNÍ omítkou Baumit openTop.

Revitalizace bytového domu na ul. Palackého 514 v Třinci

Rekonstrukce: Palackého 514, Třinec
Investor: Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 514 ul. Palackého, Třinec
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o.

Zateplení fasády EPS 160 mm s tenkovrstvou silikonovou omítkou, vybourání stávajících 9 balkónů se zábradlím, vytvoření vstupu na 2 ks nových lodžií s výměnou oken za balkonové sestavy, D+M 11 ks ŽB lodžií s hliníkovým zábradlím s bezpečnostním sklem, nátěr bočních stran a podhledů lodžií silikonovým fasádním nátěrem, epoxidový nátěr podlah lodžií ukončený keramickým soklíkem, dodávka a montáž hromosvodu vč. revize, položení okapového chodníku z betonové dlažby, terénní práce

Revitalizace bytového domu na ul. Lidická 627 - 628 v Třinci

Rekonstrukce: Lidická 628, Třinec
Investor: Bytové družstvo Lidická 627 + 628
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o.

Demontáž zateplení stěn štítů, vybourání 24 balkónů se zábradlím, zateplení fasády EPS 180 mm s tenkovrstvou prémiovou silikonovou omítkou s drypor efektem BaumitStartop, vytvoření vstupu na 4 ks nových lodžií s výměnou oken za balkonové sestavy, D+M 28 ks lodžií s betonovým zábradlím, nátěr bočních stran a podhledů lodžií silikonovým fasádním nátěrem, keramická dlažba s hydroizolací podlah lodžií ukončená keramickým soklíkem, zateplení střechy EPS tl. 140 mm s EPDM fólií a záchytným systémem, hromosvod vč. revize, okapový chodník z betonové dlažby, terénní práce.

Rekonstrukce fasády rodinného domu č.p. 933, Tatranská 8, Krásná Lípa

Rekonstrukce: Tatranská 933/8, Krásná Lípa u Rumburka
Investor: manželé Rumánkovi
Projektant: Ing. Jan Rumánek
Zhotovitel: Dynaristav s.r.o.

Jedná se o rekonstrukci fasády dvougeneračního rodinného domu s technickou přístavbou. Objekt pochází z počátku 20.století, dochovaná původní dokumentace je z roku 1908. Dům je dvoupodlažní, hmotově rozčleněný na dvě části. Hlavní, vyšší část, je obytná, nižší objekt obsahuje technické místnosti. Obvodové stěny jsou zděné z plných pálených keramických cihel tl. 450mm v 1.NP, resp. 300mm ve 2.NP. Fasáda před rekonstrukcí byla v nevyhovujícím stavu z estetického i tepelně technického hlediska. Stávající omítka byla již z větší části opadaná, zbytky pak v nesoudržném stavu. Již dříve proběhlo zateplení střešního pláště a výměna části oken. Rekonstrukce v roce 2021 zahrnovala zateplení fasády obytné části objektu, zateplení vnitřních stěn k technické přístavbě, výměnu zbývajících oken a provedení fasádní omítky po celém obvodu objektu, vyjma severozápadní části technické přístavby, kde investor počítá do budoucna s dalšími stavebními úpravami. Stávající dochované zbytky fasády byla provedeny ve dvou barevných odstínech - základní plocha fasády byla rozčleněna plastickým lemováním v tmavším odstínu. Tento princip byl zachován i v novém návrhu. Pro zachování plastičnosti fasády bylo pohledové rámování fasády provedeno deskami fasádního polystyrenu tloušťky 20mm a opatřeno fasádní omítkou v tmavším odstínu. Sokl objektu je proveden jako negativní, s ustoupením 40mm a opatřen marmolitovou omítkou Baumit MosaikTop. Před provedením nového fasádního pláště byly kompletně odstraněny zbytky původní fasádní omítky. Následně byl proveden systém Baumit Open, s perforovanými fasádními deskami Baumit OpenTherm tl. 200mm a omítkou Baumit NanoporTop. Kotvení izolantu bylo provedeno lepícími kotvami StarTrack. Při realizaci byly důsledně použity plastové systémové fasádní doplňky Baumit – okapnice, dilatační lišty, flexibilní parapetní profily. Nezateplené obvodové stěny technické přístavby byly vyrovnány jádrovou omítkou a následně opatřeny shodnou finální omítkou Baumit NanoporTop. Systém Baumit Open byl zvolen s ohledem na zachování maximální paropropustnosti obvodového pláště, omítka NanoporTop pak s přihlédnutím k lokálnímu vysokému biologickému zatížení fasády a minimalizaci rizika napadení fasády biologickými škůdci.

KZS ordinace nemocnice Nymburk

Rekonstrukce: Boleslavská tř. 425/9, Nymburk
Investor: Nemocnice Nymburk
Projektant: soukromá
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o.

Jednalo se opravu fasády nevyužitého objektu areálu nemocnice Nymburk, která bude sloužit jako ordinace.

RD Nymburk Vorlíčkova

Rekonstrukce: Vorlíčkova 854, Nymburk
Investor: soukromá
Projektant: soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Zateplení složitě členěné fasády z různých zdících prvků o různých tl. izolantu s okrasnými prvky v detailech.

RD Čelákovice J.Zeyera

Rekonstrukce: J. Zeyera 747/5, Čelákovice
Investor: soukromá
Projektant: soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Rekonstrukce rodinného domu. Kdy šlo hlavně o snížený tepelných ztrát při zachování vzhledu ve starší zástavbě.

BD Poděbrady Studentská

Rekonstrukce: Studentská, 51
Investor: Martin Baumruk
Projektant: Soukromá
Zhotovitel: Jiří Kopeček

Jednalo se o rekonsrukci BD o 3 bytech v historické části Poděbrad.

Zateplení fasády bytového domu RAINBOW PLAZA

Rekonstrukce: Na Louži 258/13, Praha 10 - Vršovice
Investor: Ing. Jan Žižka
Projektant: Atelier 24 spol. s r.o.
Zhotovitel: Jiří Vobinuška

Rekonstruovaný objekt původně sloužil pro potřeby Osvobozené domácnosti s umístěnou technologií prádelny a čistírny. Jedná se o kombinaci zděného systému s monolitickými železobetonovými stropy a v části objektu je konstrukční systém tvořen železobetonovým skeletem. Objekt byl rekonstruován a dostavěn do kompaktního celku, kde 1. a 2. nadzemní podlaží slouží jako administrativní prostory. Rekonstruované 3. nadzemní podlaží bylo upraveno pro bydlení a je zde realizováno 9 bytových jednotek. Nástavba 4. a 5. nadzemní podlaží byla navržena čistě pro bydlení. V rámci 4. nadzemního podlaží je 9 bytových jednotek. V rámci 5. nadzemního podlaží je pak samostatný byt. Celý objekt byl zateplen fasádním systémem Baumit DUO EPS a opatřen fasádní omítkou Baumit SilikonTop, StarTop a PuraTop. Sokl byl zateplen extrudovaným polystyrenem a opatřen povrchovou úpravou MosaikTop Natural Line.

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

Rekonstrukce: Husovo náměstí č. p. 2, Chabařovice
Investor: Město Chabařovice
Projektant: KOTIŠ Architekt
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přestavovaný objekt býval parním mlýnem, který byl s nejvyšší pravděpodobností nástupcem původního mlýna s poháněného vodní silou. Stávající novodobé omítky byly nahrazeny hladkou fasádou, stáčenou z ruky dřevěným hladítkem. Dle dochovaných prvků byly doplněny prvky chybějící. Zazděná okna byla obnovena a zároveň byly sjednoceny světlé rozměry otvorů. V objektu jsou ponechány repasované historické výplně otvorů. Nové okenní výplně byly provedeny jako dřevěné repliky oken původních. Okolo oken jsou doplněny šambrány s uchy (profilace šambrán převzaty z modelace šambrán oken v patře). Doplněny byly rovněž kordónová římsa a podokenní římsa v patře. Na východní fasádě v místě průjezdu byl rehabilitován vstup do objektu. Na dvorním průčelí východního křídla je zachována pavlač, která byla z tepelně-technických důvodů uzavřena stěnou z dřevěných oken. Byla zachována a opravena brána navazující západně na jižní křídlo domu. Brána byla restaurována do původní podoby památkovým způsobem. Do zrekonstruovaného objektu se hledají funkce, které by uměly oživit rehabilitované veřejné prostory (kafeterie, kadeřnictví, nájemné administrativní plochy atd.).