Přihlášené projekty

Rekonstrukce bytového domu "C"

Rekonstrukce: Proboštská 268/1, Liberec
Investor: Statutární město Liberec
Projektant: Jan Hošek
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Stavbou došlo k rekonstrukci stávajícího 4 podlažního bytového domu pro potřeby dostupného nájemního sociálního bydlení. Objekt je napojen na stávající infrastrukturu a byl zachován ve hmotě. V rámci stavby došlo k zateplení celého objektu, rekonstrukci krovu a výměně střešní krytiny. Dále došlo k dispozičním úpravám interiérů a výměně všech vnitřních instalací a rekonstruovány povrchy. Vzniklo z původního počtu 5 bytů 10 nových bytů a nebytové prostory.

Oprava fasády objektu Hrnčířská 344/22 v Opavě

Rekonstrukce historického objektu: Hrnčířská 344/22, Opava
Investor: SG STAVBY, s.r.o.
Projektant: Karasko CZ, s.r.o.
Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Generální oprava historické fasády budovy oddělení Police ČR. 100% oklepání původních omítek. Reprofilace 100% štukových prvků fasády. Provedení strukturované omítky a fasádní silikátový nátěr. Klempířské prvky střechy a fasády.

BD Riegrova 4, oprava fasády a střešního pláště

Rekonstrukce historického objektu: Riegrova 2, Opava
Investor: Společenství vlastníků Riegrova 2, Opava
Projektant: SVJ Riegrova 2, Opava
Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Generální oprava fasády průčelí bytového domu. 100% oklepání původních omítkových vrstev. Oprava reprofilace štukových prvků fasády. Sanace soklové části objektu. SilikonColor fasádní nátěr. Provedení klempířských prvků a oprava střešního pláště.

Oprava historické fasády bytovho domu Riegrova 2

Rekonstrukce historického objektu: Riegrova 2, Opava
Investor: Společenství vlastníků Riegrova 2, Opava
Projektant: OMAP ESTATE s.r.o.
Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Generální oprava fasádního pláště historické fasády bytového domu Riegrova 2 v Opavě. 100% oklepání původních omítkových vrstev. Oprava a doplnění profilace štukových prvků fasády ve 100%. Oprava klempířských prvků. Provedení nových balkonových konstrukcí. Sanační omítkový vápennotrasový systém. Silikátový fasádní nátěr.

Oprava fasády bytového domu Nákladní 43

Rekonstrukce historického objektu: Nákladní 43, Opava
Investor: MUDr. Radomil Pluschke a MUDr. Ivana Pluschková
Projektant: MUDr. Radomil Pluschke, MBA
Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Oprava průčelí fasády bytového domu v městské zástavbě v centru Opavy. Oklepání omítkových vrstev, oprava do 30%, doplnění štukové a sochařské výzdoby v průčelí. Fasádní nátěr SilikonColor.

Obnova fasády kostela Panny Marie Bolestné

Rekonstrukce historického objektu: K Nemocnici 150/43, Nový Jičín
Investor: Římskokatolická farnost Nový Jičín
Projektant: ARCHITECHNIC
Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Generální oprava fasády kostela Panny Marie Bolestné (Španělská kaple) v Novém Jičíně. Oklepání poškozených omítek do 50%, broušení povrchu 100%, nová sanační vápenotrasová omítka, celoplošné štukování MultiWhite, fasádní nátěr SilikaColor se zvýšenou biocidní přísadou. Statická stabilizace objektu helikální vyztuží Statical.

Rodinný dům Brno Sadová

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Brno
Investor: soukromý investor
Projektant: DIMENSE v.o.s.
Zhotovitel: FB LODŽIE s.r.o.

Pasivní rodinný dům postavený ve funkcionalistickém stylu. Zvenku význačný jednoduchými tvary, velkoformátovými okny a dekorativní omítkou. Železobetonová konstrukce v interiéru odlehčena prvky dubového dřeva a leštěného betonu. Obklopen přírodní zahradou. Fasáda domu je provedena silikonovou omítkou Baumit StarTop Fine a dekorativní omítkou Baumit CreativTop Pearl a Baumit Lasur.

Novostavba pavilonu Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda

Novostavba nebytového objektu: Školní 200, Odolena Voda
Investor: Město Odolena Voda
Projektant: Ateliér Dvořák architekti - Ing.arch. Jan Dvořák, Ing.arch. Michaela Dvořáková
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Pro návrh nového pavilonu, v rámci areálu budov Základní školy Vítězslava Hálka, byl investorem Městem Odolena Voda určen pozemek podél ulice Čsl. armády. Nový pavilon ZŠ je zasazen do prostředí sídliště, které je utvářeno bytovými panel. domy. Hlavní vstup do nové stavby je logicky orientován z ulice Československé armády, stejně jako vstupy do uliční bytové zástavby a vstup do sousedního objektu ZŠ. Nový pavilon ZŠ reaguje v širším kontextu ulice na již existující zástavbu bytových sídlištních domů a sousední objekt MŠ+1. stupně ZŠ, který má formu 2 půdorysně posunutých kostek. Hmotové členění navrženého školního pavilonu navazuje na princip „půdorysné gradace“ v závislosti na průběhu ulice Čsl. armády. Hlavní fasáda domu se obrací do ulice Čsl. armády, kde se uplatňují 3 dominantní stavební hmoty odpovídající půdorysnému funkčnímu členění na jednotlivé učebny. Racionální dispoziční koncept dává maximum prostoru učebnám a úsporně řeší komunikační schodišťovou halu propojenou můstkem s původní budovou ZŠ. Půdorysně uskakovaná sestava učeben je navržena s cílem efektivního využití malé plochy stavebního pozemku a zajišťení kvalitního denního osvětlení učeben, kdy na každém podlaží jsou umístěny okna vždy ve 2 obvodových stěnách učeben. Okna v navržené kompozici střídají své formáty včetně použití rohových oken, čímž je dosažena živost a horizontální plynulost fasád jako celku. Fasády pavilonu jsou hladké omítkové typu Baumit CreativTop, bílé barvy a výrazově korespondují se sousední stavbou areálu ZŠ. Schodišťová hala je zalitá světlem ze střešních světlíků a v interiéru jí charakter vtiskuje trojice betonových pohled. sloupů v materiálové kombinaci pohled. betonu, štukových omítek, hliníku, skla a podlahy z přírodního kaučuku. Teplé barevné nádechy štukových omítek na vnitřních stěnách učeben jsou proměnné po jednotlivých podlažích. Snahou bylo vytvoření školské stavby, která bude mimo své hlavní vzdělávací poslání - svým pojetím, jednoduchostí, proporční čistou fasád a zvolenými materiály - kultivovat a výtvarně formovat mladé lidi.

RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): K Jezu 180, Sedlec u Starého Plzence
Investor: Jan Lédl
Projektant: Jan Lédl
Zhotovitel: Jan Lédl

Rodinný dům se nachází ve svahu na okraji rybníku o rozloze cca 500m2 včetně ploch teras. O dispozicích 5kk plus posilovna s wellness. Charakter domu je zvolen do přírodních barev, aby zapadl do krajiny kde se nachází.

Rezidence Pasohlávky

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Pasohlávky
Investor: KS PROFI a.s.
Projektant: Ing.Arch. Peter Liška
Zhotovitel: FB LODŽIE s.r.o.

Unikátní projekt na pobřeží Mušovských jezer s výhledem na CHKO Pálava. Celkový záměr se rozkládá na 6ha a zahrnuje výstavbu samostatně stojících domů, řadových domů a apartmánů. I. Etapa 16-ti samostatně stojících rodinných domů přímo u vody. Autentické domy zasazené do prostředí vinic s mírnou fikcí dávných časů. Využívány nejmodernější technologie, aby domy byly uživatelsky pohodlné a úsporné. Náklady na bydlení jsou minimální. PENB A. Pro dostatek zeleně v zahradách jsou vybudovány vlastní studny (12m) a zásobníky vody (8m3) s dostatečnou kapacitou ke každému domu. Kombinace kvalitních a moderních materiálů zaručuje minimální spotřebu energie. Kompaktní energetická centrála zajišťuje vytápění, větrání i přípravu teplé vody. Inteligentní ovládací systém nabízí komfort, bezpečnost a nízké provozní náklady. Rekuperační zařízení, které dodává čerstvý vzduch dle požadované teploty. Fasáda jednotlivých domů je provedena v systému Baumit se silikonovou omítkou StarTop Fine a dekorativní omítkou CreativTop Pearl.

MŠ Sedmikráska

Rekonstrukce historického objektu: Vzdušná 509, Liberec
Investor: Statutární město Liberec
Projektant: Ing. Radomír Hladký
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Došlo k obnovení původního historického vzhledu. Jedná se o stávající stavbu v památkové zóně, z tohoto důvodu bylo striktně požadováno zachování historické fasády, zachování členění oken, zachování použitých materiálů (bylo postupováno dle vyjádření NPÚ). Byly vyměněny stávající výplně otvorů za nové z dřevěných Euro profilů s izolačním dvojsklem. Zateplení podhledu a střechy objektu bylo provedeno minerální izolací. Lokálně vyspravená fasáda po výměně oken a dveří bude vyspravena a opatřena fasádní barvou s barevným odstínem

Hasiči Janův Důl

Novostavba nebytového objektu: Janův Důl 75, Janův Důl
Investor: Obec Janův Důl
Projektant: Ing. Radomír Hladký
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Novostavba hasičské zbrojnice v obci Janův Důl. Stavba je určena pro jednotku dobrovolných hasičů obce. Stavbou vznikla nová garáž pro nákladní hasičský vůz, dále zde je prostor pro menší zásahové vozidlo, přívěs a další potřebnou techniku.