Přihlášené projekty

RD Trendy

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Jiřího z Poděbrad 409, Bystřany
Investor: Ing. Jan Procházka
Projektant: APEX ARCH
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Jedná se o moderní stavbu rodinného domu o dvou podlaží s garážovým stáním. Největší prostor 1. patra tvoří společná centrální místnost s pohledovým betonovým monolitickým stropem, do kterého je osazeno schodiště. Druhé patro je pak částečně přesazené nad půdorysem 1. patra, což tvoří přirozené stínění a ochranu před deštěm pro část terasy. Stavba je osazena ve svažitém terénu, pro vyrovnání výšek jsou požity pohledové betonové opěrné zdi. Střecha části 1 podlaží je plochá , zastřešení 2. podlaží tvoří pultová střecha s falcovanou hliníkovou krytinou. Okna a dveře jsou hliníkové s dominantním portálovým oknem propojujícím stavbu s terasou.

„ZŠ PEKAŘSKÁ“ (VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ, STŘECHA)

Rekonstrukce: Pekařská 679/77, Opava - Kateřinky
Investor: Opava
Projektant: Ing. Jan Posp93il
Zhotovitel: Fenbau s.r.o.

Objekt staré budovy půdorysného rozměru cca 44*12 m. Objekt dvoupodlažní, nepodsklepený tvaru obdélníku s plochou střechou, výškou po atiku cca do 8,0 m od terénu a povlakovou krytinou. Objekt je konstrukčně proveden jako zděná stavba z cihel. Monolitické základové pásy šířky cca 600 mm, hloubky cca 1 100 mm – dle původní dokumentace. Na základové pásy je provede železobetonová deska podkladního betonu tl. 150 mm s betonářskou výztuží. Na podkladní beton je proveden hydroizolační systém. Vlastní nosné i nenosné zdivo objektu je provedeno z cihel. V horní hraně nosného zdiva je proveden železobetonový pozední věnec. Konstrukce střechy – plochá střecha (vazník) s hydroizolačním souvrstvím. Dispozice objektu tvoří – chodby, kabinety, učebny, sociální zázemí, … Osvětlení, oslunění a přirozené větrání jednotlivých místností je zajištěno okny ve fasádě. Vytápění objektu je plynovým kotlem s napojením na teplovodní systémem v kombinaci s otopnými tělesy. Objekt nové budovy půdorysného rozměru cca 38*12 m. Objekt čtyřpodlažní, nepodsklepený tvaru obdélníku se sedlovou střechou, výškou po hřeben cca do 16,0 m od terénu a krytinou z betonových tašek. Objekt je konstrukčně proveden jako zděná stavba z cihel. Monolitické základové pásy šířky cca 600 mm, hloubky cca 1 100 mm – dle původní dokumentace. Na základové pásy je provede železobetonová deska podkladního betonu tl. 150 mm s betonářskou výztuží. Na podkladní beton je proveden hydroizolační systém. Vlastní nosné i nenosné zdivo objektu je provedeno z cihel. V horní hraně nosného zdiva je proveden železobetonový pozední věnec. Konstrukce střechy – sedlová střecha s krytinou z tašek. Dispozice objektu tvoří – chodby, kabinety, učebny, sociální zázemí, … Osvětlení, oslunění a přirozené větrání jednotlivých místností je zajištěno okny ve fasádě. Vytápění objektu je plynovým kotlem s napojením na teplovodní systémem v kombinaci s otopnými tělesy.

Stavební úpravy KD v Domoradovicích-zateplení a výměna oken vč. změny zdroje tepla

Rekonstrukce: Domoradovice 68, Hradec nad Moravicí-Domoradovice
Investor: Hradec nad Moravicí
Projektant: Slezská projektová společnost spol. s r. o. Opava
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Stavba bude sloužit jako víceúčelové společenské a částečně sportovní zařízení. Jádrem budovy je víceúčelový společenský sál s pódiem (kapacita cca 100 osob pro společenské akce), který je možno také využívat v omezené míře pro sportovní aktivity – velikost sálu včetně pódia je cca 19,8 x 11,5 m, světlá výška cca 5,8 m. V přízemí objektu je dále situována zasedací místnost s přilehlou ohřívárnou jídla a kanceláře, které jsou ke svému původnímu účelu již nevyužívány a nyní slouží převážně jako skladovací prostory. V patře jsou situovány kanceláře s hygienickým zázemím, v současné době rovněž nevyužívány. V suterénu objektu, který je vybudován téměř pod celým půdorysem stavby, jsou umístěny technické a skladovací prostory a několik garáží k pronájmu.

Novostavba RD Jiráskova 312

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Jiráskova 312, Uherské Hradiště
Investor: soukromý investor
Projektant: GG ARCHICO a.s.
Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o,

RD je zateplen systémem Baumit open s izolantem Baumit openReflect, v kombinaci se systémem Baumit Kera. Hospodářský objekt je zateplen systém Baumit Pro s izolantem EPS-F a omítkou Baumit SilikonTop. Štíty hospodářského objektu mají povrchovou úpravu omítkou Baumit CreativTop.

Nad Čimickým údolím 2

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Praha 8 - Čimice
Investor: EXPO-HIGHTS, s.r.o. ze skupiny Horizon Holding
Projektant: LOXIA a.s.
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s

Projekt Nad Čimickým údolím 2, neboli Čámovka 2 byl pro nás výzvou jak zachránit místní prostředí znehodnocené bývalými opravnami vojenské techniky. Nyní se tato oblast na Praze 8 postupně proměňuje v ucelenou příjemnou čtvrť v klidném prostředí mezi Čimickým hájem a Bohnickým areálem. První domy souboru Nad čimickým údolím 1 byly dostavěny v roce 2016, "dvojka" přivítala své obyvatele ke konci roku 2021 a na "trojce" se aktuálně pracuje projekčně. V blízkosti zalesněného Čimického údolí tedy vzniká nová čtvrť s byty o velikostech mezi 35 až 120 m2 s funkčně řešenými dispozicemi od 1+kk až po 5+kk. Bytům samozřejmě nechybí vlastní parkovací stání, sklepy, balkóny, terasy nebo předzahrádky. Ke spokojenému a praktickému bydlení samozřejmě přibudou také komerční jednotky jako obchody, restaurace a další občanská vybavenost. V Rezidenci Čámovka 1 už nyní funguje například soukromá mateřská škola. Celým řešeným územím se také bude linout rozsáhlý park se zelení, vodními prvky a dětskými hřišti.

Fibran Most

Novostavba nebytového objektu: Průmyslová zóna Joseph, Havraň
Investor: FIBRAN s.r.o.
Projektant: LOXIA a.s.
Zhotovitel: TRIGEMA BUILDING s.r.o.

Navrhovaný areál FIBRAN v Havrani u Mostu se nachází v nezastavěném území obce Havraň, konkrétně v jižním okraji areálu strategické průmyslové zóny Joseph. Všechny stavby vybudované v rámci návrhu jsou novostavby. Areál FIBRAN je navrhován pro účely výroby a skladování extrudovaného polystyrenu (XPS). Areál je rozdělen na výrobní část (výrobní hala 1, hala 2, hala 3, včetně výrobní technologie, skladovacích sil a zásobníku plynu), administrativní část (dvoupodlažní administrativní budova, vrátnice) a skladovací část (zpevněné skladové plochy otevřené a zastřešené). Součástí jsou i odpovídající technické a pomocné provozy a další zázemí jako areálové komunikace, reklamní plochy, hygienické zázemí pro řidiče, odstavné plochy pro čekající nákladní vozidla, parkování pro zaměstnance a návštěvníky, vodohospodářské objekty (např. retenční nádrže a přečerpávací stanice) a sadové úpravy.

REZIDENCE U DŘEVNICE

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Otrokovice
Investor: SMO TRÁVNÍKY s.r.o.
Projektant: KB projekt, s. r. o.
Zhotovitel: SMO a.s.

Předmětem stavby byla výstavba bytového domu v blízkosti centra Otrokovic. Objekt je realizován v půdorysném tvaru písmene „U“ jako osmipodlažní objekt s jedním podzemním a jedním ustoupeným podlažím. Vnější obvodový plášť je řešen jako vícevrstvý – cihelné bloky (železobetonové monolitické stěny) a kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerálních desek. Stropní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky v tloušťce 200 mm. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha, která je řešena jako jednoplášťová s hydroizolační vrstvou z PVC. V místě ustupujícího 8. podlaží je střecha pochůzná, která je tvořena betonovou dlažbou na rektifikovatelných terčích.

Opravy domu U Škol 952, 953, Bučovice

Rekonstrukce: U Škol 953, Bučovice
Investor: Společenství vlastníků U Škol 952, 953
Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.
Zhotovitel: DVASTAF GROUP s.r.o.

Bytový dům prošel kompletním zateplením obvodového pláště, opravou stávající střešní konstrukce s aplikací foukané celulosové izolace. Nový hromosvod střechy s oddálenou soustavou a také sanace vlhkosti na stěnách v suterénu, jak z vnitřní, tak z vnější strany budovy. V rámci rekonstrukce byly provedeny nové souvrství podlah balkonů a nová hliníková zábradlí.

Stavební opravy vč. opravy interiéru objekt č.p. 167, Vodoléčba

Rekonstrukce historického objektu: Lázně Libverda
Investor: LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a.s.
Projektant: Ing. ARCH. Jan Čížek
Zhotovitel: wami.cz s.r.o.

Rekonstrukce budovy Vodoléčby v lázeňském objektu Lázně Libverda. Zateplovací systém s minerální vatou s podélným vláknem a lepidlo DuoContact, vrchní omítka SilikonTop.

Rekonstrukce včetně přístavby RD Ostrava

Rekonstrukce: Krásnopolská, Ostrava-Pustkovec
Investor: Pavlína Kupka
Projektant: Ing. Lukáš Koval
Zhotovitel: SD HOUSE - Ing. Daniel Seemann

Provedení kompletní rekonstrukce rodinného domu v Ostravě, rozšířením o provedenou přístavbu další části RD. Přístavbou byl změněn původní charakter celé stavby. V návrhu a realizaci pak došlo k rozčlenění jednotlivých ploch v rámci použití rozdílných tlouštěk tepelně izolačních desek, zvýraznění odskoku mezi patry za účelem nově navrženého vzhledu objektu. Částečně utopené plochy, zejména v rámci meziokenních částí fasády podtrhuje použití dekorativní omítky MosaikTop řady Natural Line s vloženými slídovými vločkami. Tyto plochy vytváří velice povedený estetický dojem fasády při různém pozorovacím úhlu a proměnlivých světelných podmínkách. Hlavní plochy nově provedené fasády jsou provedeny v rámci umístění a typu stavby samočistící omítkou NanoporTop.

Stavební úpravy vily - Snížení energetické náročnosti objektu

Rekonstrukce: Chelčického 300, Prachatice
Investor: Ondřej Jileček
Projektant: MVAtelier s.r.o.
Zhotovitel: Sid. pt spol. s r.o.

Vila z dvacátých let minulého století. Systém Baumit Star. Barevný odstín 0019 K 1,5. Tento projekt byl oproti většině ostatních odlišný v provádění detailů v oblasti nadpraží a ostění z důvodu osazení venkovních žaluzií a provádění polystyrénových šambrán kolem otvorů, které byli doplněny kamennými parapety.

Chrást 2B dvojdomy

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): 28. října 44/60, Mladá Boleslav, část Chrást
Investor: INDUSTRIAL - LOG. DESIGN s.r.o.
Projektant: LAstudio
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Jedná se o provedení zateplení dvojdomů pro bydlení v nově vznikající obytné části Mladé Boleslavi - Chrást. Zateplení fasád bylo navrženo fasádním polystyrenem EPS F v tl. 100-160 mm. Pro lepení a stěrkování byl použit systém BaumitDuo. Jako povrchová úprava byl vybrán produkt SiliPor Top, pro jeho osvědčené kvality na obdobných projektech.