Přihlášené stavby do Fasády roku 2019

Revitalizace, sanace, renovace: nám. Budovatelů č.p. 4, Katusice
Investor: Obec Katusice
Projektant: Ing. Miroslav Kubina
Zhotovitel: VaNCL, s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Předmětem projektu bylo snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie budovy Obecního úřadu v Katusicích.
Byl zde použit zateplovací systém Baumit open s izolačními deskami Baumit open plus. Povrchová úprava zateplovacího systému byla provedena samočistící omítkou odolnou vůči znečištění s fotokatalytickým efektem Baumit NanoporTop.

Revitalizace, sanace, renovace: Budovatelská 1194-1195, Prachatice
Investor: Město Prachatice
Projektant: JFH inženýring, s.r.o.
Zhotovitel: Even, s.r.o. stavební společnost
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o zděný bytový dům postavený na konci minulého století. Zateplení provedeno systémem Baumit Pro s izolantem
Baumit Startherm. Povrchová úprava Baumit SilikonTop.

Revitalizace, sanace, renovace: Kosobudy 32, Klučenice
Investor: Květa Mášová
Projektant: -
Zhotovitel: Václav Mára - MAVL
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení části rodinného domu, jedné bytové jednotky.

Rekonstrukce historického objektu: Koperníkova 1446/3, Kroměříž
Investor: Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
Projektant: ing. Jiří Havelka
Zhotovitel: Ing. NEDOMA, s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení objektů provinčního domu ČP KMS sv. Kříže na objektech A,C aD tepelně izolačním systém s izolantem Twinner tl 140 mm s povrchovou úpravou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm.

Rekonstrukce historického objektu: Linecká 391, Kaplice
Investor: Město Kaplice
Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu , ulice Linecká čp. 391 v Kaplici. Objekt byl zateplen zdobným zateplovacím systémem s částečným obložením fasádním obkladem, byla vyměněna okna a zateplena půda. Byl použit zateplovací systém Baumit Pro EPS.

Novostavba bytového domu: None, Malonty
Investor: Obec Malonty
Projektant: ATELIÉR LT s.r.o.
Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o novostavbu dvou bytových domů s dvanácti malometrážními byty propojenými vestibulem a společenskou místností. Dům je zastřešen sedlovou taškovou střechou, součástí každého bytu je i vlastní terasa. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro Mineral.

Revitalizace, sanace, renovace: Černěves 47, Černěves
Investor: ARTESO spol. s r.o.
Projektant: ARTESO spol. s r.o.
Zhotovitel: ARTESO spol. s r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o opravu fasády rodinného domu v Černěvsi. Stávající omítka, která byla nesoudržná, byla otlučena. Pro přípravu podkladu pod ruční jádrové omítky byl použit Baumit Přednástřik 2 mm. Po technologické přestávce následovalo ruční nanášení jádrové omítky Baumit Manu 2 v tloušťce 20 mm.
Po vyzrání jádrové omítky byla nanesena renovační stěrka Baumit MultiFine. Po jejím vyzrání byla nanesena hloubková penetrace Baumit MultiPrimer a silikonový fasádní nátěr Baumit SilikonColor.

Novostavba rodinného domu: Vratislavova 429, Písek
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: Luděk Kos
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení novostavby RD systémem Baumit DUO EPS 10 cm. Povrchová úprava Baumit SilikonTop K1,5.

Novostavba rodinného domu: Sepekov, Sepekov
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: Luděk Kos
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení novostavby RD Sepekov - zateplovací systém Baumit Star EPS 10 cm - zateplení bez kotvení. Povrchová úprava Baumit StarTop K1,5.

Revitalizace, sanace, renovace: Drahnětická 311, Jistebnice
Investor: soukromá osoba
Projektant: -
Zhotovitel: Luděk Kos
Popis objektu přihlašovatele: Sanace fasády - očištění stávající fasády sanačním nátěrem Baumit FungoFluid a následná renovace fasádní stěrkou StarContact s vloženou armovací tkaninou StarTex. Povrchová úprava SilikonTop K1,5.

Revitalizace, sanace, renovace: Hotel Palcát Tábor, Tábor
Investor: Hotels Group Services s.r.o.
Projektant: -
Zhotovitel: Luděk Kos
Popis objektu přihlašovatele: Demontáž stávajícího hliníkového opláštění fasády a následné zateplení kontaktním fasádním systémem Baumit Duo EPS/MW v tl. 10 cm. Povrchová úprava Baumit SilikonTop K1,5.

Revitalizace, sanace, renovace: Koželužská 257, Jistebnice
Investor: SVJ Koželužská 257
Projektant: -
Zhotovitel: Luděk Kos
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení fasády Baumit DUO EPS v tl. 10 cm, zateplení balkónů EPS Baumit StarTherm 5 cm. Povrchová úprava Baumit SilikonTop K1,5.

Revitalizace, sanace, renovace: kpt. Nálepky 668, Milevsko
Investor: soukromá osoba
Projektant: Ing.Radek Černý
Zhotovitel: Ladislav Klíma
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení vily z r.1940. Při zateplení bylo nutné respektovat požadavky městského architekta na zachování předválečného rázu objektu. Objekt zateplen v rámci dotace Nová zelená úsporám, splňuje tedy požadavky na spotřebu tepla vytápěním.

Revitalizace, sanace, renovace: Chyšky 90, Chyšky
Investor: soukromá osoba
Projektant: Ing.Radek Černý
Zhotovitel: Petr Třešnička
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení fasády RD v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám. Objekt splňuje náročné požadavky na potřebu tepla na vytápění.

Revitalizace, sanace, renovace: Č. Holase 1231, Milevsko
Investor: soukromá osoba
Projektant: Ing.Radek Černý
Zhotovitel: Ladislav Klíma
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení RD z 80. let 20. st. Objekt zateplen v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám, splňuje zvýšené požadavky na roční spotřebu tepla na vytápění.

Revitalizace, sanace, renovace: Vladyčín 3, Kovářov
Investor: soukromá osoba
Projektant: Ing.Radek Černý
Zhotovitel: Ladislav Klíma
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení štítu a nová fasáda RD při stavebních úpravách původního přízemního objektu s realizací nového obytného podkroví. Objekt je umístěn v ochranném pásmu památkové péče. Bylo nutno respektovat požadavky orgánů památkové péče. Proto pro zateplení štítu byl použit fasádní zatepl.systém Baumit Resolution v tl. 80mm, celá fasáda s povrch.úpravou Nanopor Top K1,5.

Novostavba rodinného domu: Kaminského 647/31, Ostrava- Nová Bělá
Investor: LIFESTYLE - kanadské dřevostavby Ostrava, s.r.o.
Projektant: LIFESTYLE - kanadské dřevostavby Ostrava, s.r.o.
Zhotovitel: LIFESTYLE - kanadské dřevostavby Ostrava, s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Projekt LIFESTYLE CITY HOME nabízí příjemné nové rezidenční bydlení v zajímavé Ostravské lokalitě - městské části Nová Bělá.
Jedná se o originální kanadskou nízkoenergetickou výstavbu řadových rodinných domů na klíč. Komfortní bydlení se všemi standardy 21.století.

Revitalizace, sanace, renovace: Josefa Knihy 212, 213, Rokycany
Investor: DŮM ČP. 212-213 UL. J. KNIHY, bytové družstvo
Projektant: Ing. Irena Potužáková
Zhotovitel: ARTE Group, s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Revitalizace panelového bytového domu v paradoxní situaci umístění v historickém centru města. Byto důležité architektonicky navázat na stávající stav historických budov v okolí. Budoma městského úřadu a budova gymnázia.

Rekonstrukce historického objektu: Turnovská 1682/14, Jablonec nad Nisou
Investor: SVJ Turnovská č.p. 1682 v Jablonci nad Nisou , Jablonec nad Nisou
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.
Zhotovitel: A.stavby s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Obytný dům postavil v roce 1902 architekt Wilhelm Tauchmann.
V 80. letech minulého století byly obvodové stěny nastříkány akrylátovou hmotou pod výrobním názvem Ebarbet, který zamezil paropropustnostnosti konstrukce a časem došlo vlivem vnitřní vlhkosti k odpadávaní kompletních kusů omítky včetně jádra a fasádní výzdoby.
Investor zprvu zvažoval kompletní odstranění fasádní výzdoby a zateplení objektu. Po konzultaci s námi zvolil investor zachování původní podoby fasády s novou barevností. Navrhli jsme několik variant barevného provedení, ze kterého si investor zvolil výslednou podobu. Odborníkům z firmy Baumit jsme zadali vypracování stavebně-chemické a fyzikální analýzy, na jejímž podkladě jsme navrhli postup sanace a použité materiály. Ve spolupráci s odbornou realizační firmou došlo k citlivé obnově fasády a její kompletní sanaci. Zvláštní pozornost byla věnována obnově fasádní výzdoby v původní podobě.

Novostavba bytového domu: Severní 1492 - 3, Ostrov nad Ohří
Investor: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Projektant: KERIMPROJEKT - Ing. Miroslav Koutný
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o výstavbu dvou samostatně stojících bytových domů v Ostrově v ulici Severní.
Bytové domy A a B jsou pětipodlažní, s bezbariérovým přístupem, s plochou střechou s vnitřními svody.
Oba objekty jsou rozměrově a způsobem osazení vůči světovým stranám totožné, vnitřní dispozice se v některých podlažích liší.
První podlaží se člení na vstupní halu se schodištěm a výtahem, chodbu před byty, kočárkárnu, sklepní kóje pro každý byt, chodbu sklepů, strojovnu ÚT, úklidovou místnost a komoru pod schodištěm.
V ostatních podlažích je kromě bytových jednotek pouze chodba před byty, chodba se schodištěm a prostor výtahové šachty.
Objekt je obsloužen ve všech patrech výtahem pro 9 osob.
Vytápění obou objektů zajišťuje napojení na rozvody centrálního zásobování města teplem v majetku Ostrovské teplárenské, a.s.
Založení obou bytových domů je vzhledem k obtížným geologickým podmínkám řešeno na pilotách.
Nosnou konstrukci vrchní stavby tvoří montovaný železobetonový skelet společnosti Lias Vintířov.
Veškeré zdící materiály v obou objektech bytových domů jsou z produkce společnosti Lias Vintířov, konkrétně akustické zdivo pro mezibytové stěny, pohledové zdivo pro vyzdívky sklepů, zdivo pro obvodové stěny, příčkovky pro stěny v bytech.
V bytových domech byly provedeny suché podlahy Knauf a vnitřní sádrové omítky.
Na schodiště a na chodbách je položena slinutá dlažba s protiskluznou úpravou.
Každý byt kromě 1.NP má balkón s hliníkovým zábradlím se skleněnou výplní z bezpečnostního skla.
Okna byla použita plastová s izolačním dvojsklem v barvě bílé.
Střešní krytina je provedena fóliová.
Střecha je přesypána kačírkem v tl. 100 - 140 mm na položenou geotextílii.
U vstupu do domu jsou umístěny schránky a zvonkové tablo v souladu s vyhláškou o bezbariérovém přístupu do staveb, nad vstupem je provedena skleněná stříška.
Součástí vstupu do domu je i čistící zóna.
Zateplení obvodového pláště je provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem Baumit.
Pro finální povrchovou úpravu byla provedena probarvená silikátová tenkovrstvá omítka Baumit a na sokl probarvená akrylátová omítka.
V těsné blízkosti bytových domů je umožněno parkování osobních automobilů na odstavných plochách ze zámkové dlažby z produkce společnosti Lias Vintířov.

Revitalizace, sanace, renovace: zapy 181, brandys nad labem
Investor: gabriela jurkovicova
Projektant: zadna
Zhotovitel: nikdo
Popis objektu přihlašovatele: Zatepleni piskovcoveho domu s baumit open. Diky tomu jsme se nedostali nad 50% vlhkosti. Diky za tento system.

Revitalizace, sanace, renovace: Milánksá 412-419, Praha 15
Investor: Společenství vlastníků jednotek Milánská 412,413,414 a Milánská 415-417
Projektant: PROFIREVIT s.r.o.
Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Jedná se o přístavbu nových železo-betonových lodžií na jižní fasádu panelového domu (kde žádné lodžie nebyli) v rozponu 6m, hloubky 140mm a následná sanance a zateplení obvodového pláště domu. Nová konstrukce lodžií je zavěšena na stávající nosný systém domu, bez samotného založení.

Novostavba bytového domu: Kobrova, Praha 5
Investor: SATPO Sacre Coeur III, s.r.o.
Projektant: Schindler Seko architekti s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Popis objektu přihlašovatele: "Vitality Rezidence je architektonicky zasazena mezi moderní Rezidencí Sacre Coeur 2 a parkem stejného jména v jižním svahu v oblíbené rezidenční čtvrti pod Petřínem. Elegantní architektura, inspirována nejnovějšími trendy rezidenčního bydlení za použití moderních technologií splňuje požadavky bydlení pro náročné klienty. Promyšlený interiérový design v sobě snoubí příjemné a nadčasové bydlení, poskytuje nádherné výhledy, maximální soukromí a bezpečí v klidném prostředí přímo u parku a přitom v centru města.

Účelně navržené byty s dispozičním uspořádáním 1+kk, 2+kk a 3+kk s balkónem, terasou či předzahrádkou se záhonkovou úpravou jsou umístněné tak, aby byly dostatečně osluněné, poskytovaly výhled a zároveň zachovaly a plně respektovaly soukromí každého rezidenta. Velký důraz při návrhu rezidenčního projektu byl kladen na bezbariérovost a aplikaci úsporných řešení ve všech oblastech. Dostatečná pozornost byla věnována i měsíčním nákladům na správu a údržbu objektu.

Kromě celé řady prémiových zařízení jako jsou veřejná restaurace, klubový lounge s krbem, společenská místnost, herní kout, kuřácký salónek a především kvalifikované zdravotní a sociální služby. Kvalitní interiérové řešení společenských prostor respektuje komfort a očekávání každého jednotlivce stejně jako rodinný dynamický život. Bezpečí a pohodlí rezidentů zajistí v celém objektu proti neoprávněnému vniknutí do prostor fyzická ostraha, kamerový systém, bezpečností čidla a alarmy. Samozřejmostí jsou služby recepce."

Revitalizace, sanace, renovace: Slunečná 888, Trhové Sviny
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: IzolCB
Popis objektu přihlašovatele: Zateplení rodinného domu systémem Baumit Duo s povrchovou úpravou SilikonTop.

Revitalizace, sanace, renovace: Jalovčí 45, Protivín
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: Martin Kub
Popis objektu přihlašovatele: Renovace fasády hospodářského stavení v Jalovčí u Protivína

Novostavba bytového domu: None, Suchodol u Příbrami
Investor: manželé Jan a Simona Šlencovi
Projektant: Ing. Pavel Oplíštil
Zhotovitel: INTSPOL GROUP, s.r.o.
Popis objektu přihlašovatele: "Přízemní rodinný dům zděný z cihel HELUZ 300 mm, zateplený EPS 70F 200 mm, s vazníkovým krovem a taškovou krytinou.
Fasáda: BAUMIT, omítka STAR TOP, silikonová, zatíraná tl. 1,5 mm, sokl BAUMIT marmolit
Lokalita: Suchodol u Příbramě, parcela číslo 191/50"

Novostavba rodinného domu: Pod Hůrkou, Hluboká nad Vltavou
Investor: -
Projektant: ATELIER Vostracký
Zhotovitel: CB - STAV
Popis objektu přihlašovatele: Přirozeně umístěný dům, stojí na lichoběžníkovém pozemku, zakousnutý do jižního svahu. Při vjezdu na pozemek se nachází železobetonová konstrukce přístřešku pro auta. Dům je obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, s plochou střechou. Jedná se o pasivní stavbu. Na stavbě je typická jižní fasáda, s velkými prosklenými okny. Zbylé fasády jsou minimalisticky ztvárněné v jemném detailu světle šedé omítky Baumit.

Revitalizace, sanace, renovace: Družstevní 32, České Budějovice
Investor: -
Projektant: -
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček
Popis objektu přihlašovatele: Rekonstrukce fasády historického bytového domu s povrchovou úpravou SilikonTop.

Revitalizace, sanace, renovace: Šaldova 592, Ústí nad Labem
Investor: Castrum Scheczler, s.r.o.
Projektant: Proate
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.
Popis objektu přihlašovatele: Revitalizace starého objektu v Ústí nad Labem. Kombinace fasády s vrchní omítkou BAUMIT SilikatTop 2 mm v odstínech červené a žluté barvy a prosklené fasády v odstínu RAL 7016. Povrchová úprava fasády na zadní straně obejktu - Baumit UniWhite + nátěr.