Přihlášené projekty

RD Sedlákovi, Velké Skaliny

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Velké Skaliny, Velké Skaliny
Investor: p. Sedlák
Projektant: -
Zhotovitel: Josef Vobr

Citlivě provedená realizace fasády na novostavbě RD v Novohradských horách. Vzhledem k blízkému okolí souznějícímu s přírodou se investor rozhodl k částečnému využití CreativTopu v imitaci dřeva.

Soubor RD Hrdějovice

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): U Keramičky, Hrdějovice
Investor: EUROINSTAL CZ, s. r. o.
Projektant: -
Zhotovitel: EUROINSTAL CZ, s. r. o.

Finální povrchová úprava SilikonTop v čistě bílé barvě s lokálním zvýrazněním pomocí CreativTopu v imitaci dřeva a následným přetřením a dotónováním pomocí Lasur 735 L