Přihlášené projekty

rekonstrukce uliční fasády

Rekonstrukce historického objektu: B. Hrozného 178/2, Lysá nad Labem
Investor: Pavel Herman
Projektant: Pavel Herman
Zhotovitel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

rekonstrukce uliční fasády historického objektu , doplnění štukových prvků multi whote, kompletní přepěnování fasády multi fine

Zateplení RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Klecany
Investor: Neuceden
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: C.F.M. Fasády

Zateplení RD nanopor omítka

Objekt pro ubytování - Vila Čapek Branžež

Rekonstrukce: Branžež 44/12, Branžež
Investor: Soukromý investor
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: Neuvedena

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a jeho úpravy pro využití jako ubytovací zařízení pro hosty. Celkovou rekonstrukcí prošla také fasáda objektu. Fasáda je kombinací vápenocementových omítek a dřevěného hrázdění. Byly provedeny lokální opravy stávajících omítek. Následně se plocha fasády sjednotila renovační stěrkou Baumit MultiFine. Takto připravené plochy byly opatřeny silikonovým fasádním nátěrem Baumit SilikonColor.

Zateplení RD

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Klecany
Investor: Neuceden
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: C.F.M. Fasády

Zateplení RD nanopor omítka

Novostavba domu HIPOKRATES v Brně

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Vinařská, Brno-střed
Investor: HLINKY ESTATE, s.r.o.
Projektant: ATELIER HABINA s.r.o.
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Novostavby domů se nacházejí na ulici Vinařská v Brně, v městské části Brno – střed, k.ú. Pisárky. Dle územního plánu ve stabilizovaném území. Řešené území je vymezeno pozemky parc. č. 295, 296, 299/6, 300/5 v k. ú. Pisárky, Plocha pozemků pro stavbu je 2.887 m2. Celková plocha pozemků je 3.589m2. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Vinařská a je svažitý, klesá na jih k ulici Hlinky. Objekt o maximálních půdorysných rozměrech 72m x 41,4m se skládá z jednoho podzemního a 5 nadzemních podlaží. Podzemní podlaží slouží pro technické vybavení objektu a garážová stání. Vyšší patra slouží jako obchodní prostory a obytné prostory. Objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Objekt je založen na plošných základech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové stěny a sloupy v kombinaci s zděnými stěnami. Vododorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami.

Bytový dům Křenová

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): ulice Křenová, Brno
Investor: LERAM
Projektant: MIMOTO
Zhotovitel: Brickpartners

Novostavba bytového domu na ulici Křenová. Kontaktní zateplovací systém Baumit Duo - izolace minerální vata tl. 24 cm Povrchová úprava fasády - omítka Baumit StarTop

Kavárna Ořech Mnichovo Hradiště

Novostavba nebytového objektu: Poříčská 17, Mnichovo Hradiště
Investor: Neuveden
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: Laknestav Malý Rohozec

Jedná se o novostavbu komerčního objektu, využívaného jako kavárna a místo pro kulturní akce. Objekt tvoří 2 samostatné budovy. Jedna budova přiléhající k ulici a pokračující do dvorní části je využívána jako kavárna a zázemí. Fasáda části objektu přiléhající k ulici je tvořena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Duo s izolantem z minerální vlny a povrchovou úpravou kreativní omítkou Baumit CreativTop. Fasádu dvorní části tohoto objektu tvoří moderně pojatá provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem. Ve dvorní části je ještě jeden objekt sloužící jako společenské prostory, jehož fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Duo s povrchovou úpravou pomocí kreativní omítky Baumit CreativTop.

Penzion Stodola Bělá pod Bezdězem

Novostavba nebytového objektu: Táborová 522, Bělá pod Bezdězem
Investor: Neuveden
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: TRIGON-MB Kosmonosy

Jedná se o novostavbu penzionu, konstrukce objektu je z cihelných bloků. Fasáda je zateplena systémem Baumit Open s povrchovou úpravou omítkou Baumit NanoporTop. Fasáda je lokálně opatřena pískovcovými obklady. Další prvky ( římsy, sokly, šambrány okolo oken ) jsou vytvořeny z omítky Baumit CreativTop v imitaci pískovce.

Zateplení objektu „P“ společnosti AREAL SLATINA, a.s.

Novostavba nebytového objektu: Jezerůvky 2A, Brno
Investor: AREAL SLATINA, a.s.
Projektant: KAJAK s.r.o.
Zhotovitel: VIVAS CZ, s.r.o.

Zateplení fasády minerální vatou tl. 240mm TR15 a

Objekt pro ubytování - Vila Čapek Branžež

Rekonstrukce: Branžež 44/12, Branžež
Investor: Soukromý investor
Projektant: Neuveden
Zhotovitel: Neuvedena

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a jeho úpravy pro využití jako ubytovací zařízení pro hosty. Celkovou rekonstrukcí prošla také fasáda objektu. Fasáda je kombinací vápenocementových omítek a dřevěného hrázdění. Byly provedeny lokální opravy stávajících omítek. Následně se plocha fasády sjednotila renovační stěrkou Baumit MultiFine. Takto připravené plochy byly opatřeny silikonovým fasádním nátěrem Baumit SilikonColor.

APARTMÁNOVÝ REKREAČNÍ DŮM STUDNICE

Rekonstrukce: Studnice, Nové Město na Moravě
Investor: BRITTON CZ, s.r.o.
Projektant: UNI PROJEKT
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Charakter stavby : stavební úpravy stávající budovy turistické chaty Studnice a její přizpůsobení novému provozu provázené změnami dispozičního uspořádání, úpravou obvodové konstrukce (prorážení nebo zazdívání otvorů, zesilování vnitřních nebo obvodových nosných prvků apod.). Účel užívání stavby : trvalá stavba domu s nájemními pobytovými jednotkami určenými k individuální rekreaci (rekreační byty) včetně stávajícího připojení na individuální i veřejnou technickou infrastrukturu a komunikační systém obce Studnice.

Přestavba internátu na bytový dům, Rosice u Brna

Rekonstrukce: Na Vyhlídce 1700, Rosice
Investor: BRAMLEY s.r.o.
Projektant: Ing. arch. David Tasler
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Předmětem díla byla přestavba internátu na bytový dům, který bude tvořit bytové jednotky sloužící k bydlení. Hlavní nosný systém internátu tvoří konstrukční panelová soustava T – 06 B – KDU – R. K internátu byly přistavěny lodžie a byla provedena nástavba 8.NP s nadstandardními bytovými jednotkami, která je tvořena ocelovou konstrukcí. Předmětem přestavby byla úprava dispozičního členění objektu při zabudování moderních technologií. Byly provedeny příslušné statické úpravy a zajištění. V rámci dodávky stavby byly provedeny i nové přilehlé komunikace a přípojky k objektu – dešťová, splašková kanalizace, nová přípojka elektřiny a plynu. V objektu se nachází 2 osobo-nákladní výtahy. Nosná konstrukce 8.NP je provedeno z ocelové k-ce. Povrchová úprava bytů je provedena předstěnami SDK, které umožnily rozvody elektro, ZTI a ÚT. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s použitím izolantu – minerální vaty. Veškerá okna jsou plastová, z AL profilů jsou vstupní dveře do objektu. Střešní plášť tvoří plochá střecha s foliovou izolací. Součástí bylo i kompletní přebudování technických instalací ZTI, ÚT a elektro. Veškeré technické zázemí ÚT je umístěno v kotelně s výkonem 280kW, která se nachází v 1.PP. Vnitřní povrchové úpravy pro jednotlivé jednotky jsou standardní. Podlaha, jejíž k-ce je tvořena deskami Fermacell má nášlapnou vrstvu – plovoucí podlaha. V sociálních částech jsou keramické obklady 200x400mm a slinutá dlažba 330x330mm. Vnitřní dveře jsou obložkové, typ Solo 3D Pinie. Při realizaci byl kladen důraz na kvalitu a detail veškerých použitých materiálů. Předané dílo bylo provedeno řádně a odborně ve vysoké kvalitě bez vad a nedodělků, v dohodnutých termínech a dohodnuté ceně.

rekonstrukce uliční fasády

Rekonstrukce historického objektu: B. Hrozného 178/2, Lysá nad Labem
Investor: Pavel Herman
Projektant: Pavel Herman
Zhotovitel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

rekonstrukce uliční fasády historického objektu , doplnění štukových prvků multi whote, kompletní přepěnování fasády multi fine

REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA SV. ALŽBĚTY

Rekonstrukce historického objektu: Kamenná, Brno
Investor: Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Projektant: TJ Architekti
Zhotovitel: SYNER

Rekonstrukce historického objektu. Kontaktní zateplovací systém Baumit Duo. Povrchová úprava vnější omítky Baumit CreativTop Fine a CreativTop Pearl.

Drtinova 1861, 150 00 Praha 5-Smíchov

Rekonstrukce historického objektu: Drtinova 1861, Praha 5-Smíchov
Investor: Praha 5
Projektant: Anitas s.r.o.
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Fasáda - NHL Pre, NHL MP, NHL Fine, FillPrimer, SilkatColor, SanovaMonoTrasa Sokl-SanovaPre SDK - FinoGrande