Přestavba internátu na bytový dům, Rosice u Brna

Rekonstrukce: Na Vyhlídce 1700, Rosice
Investor: BRAMLEY s.r.o.
Projektant: Ing. arch. David Tasler
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Předmětem díla byla přestavba internátu na bytový dům, který bude tvořit bytové jednotky sloužící k bydlení. Hlavní nosný systém internátu tvoří konstrukční panelová soustava T – 06 B – KDU – R. K internátu byly přistavěny lodžie a byla provedena nástavba 8.NP s nadstandardními bytovými jednotkami, která je tvořena ocelovou konstrukcí. Předmětem přestavby byla úprava dispozičního členění objektu při zabudování moderních technologií. Byly provedeny příslušné statické úpravy a zajištění. V rámci dodávky stavby byly provedeny i nové přilehlé komunikace a přípojky k objektu – dešťová, splašková kanalizace, nová přípojka elektřiny a plynu. V objektu se nachází 2 osobo-nákladní výtahy. Nosná konstrukce 8.NP je provedeno z ocelové k-ce. Povrchová úprava bytů je provedena předstěnami SDK, které umožnily rozvody elektro, ZTI a ÚT. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s použitím izolantu – minerální vaty. Veškerá okna jsou plastová, z AL profilů jsou vstupní dveře do objektu. Střešní plášť tvoří plochá střecha s foliovou izolací. Součástí bylo i kompletní přebudování technických instalací ZTI, ÚT a elektro. Veškeré technické zázemí ÚT je umístěno v kotelně s výkonem 280kW, která se nachází v 1.PP. Vnitřní povrchové úpravy pro jednotlivé jednotky jsou standardní. Podlaha, jejíž k-ce je tvořena deskami Fermacell má nášlapnou vrstvu – plovoucí podlaha. V sociálních částech jsou keramické obklady 200x400mm a slinutá dlažba 330x330mm. Vnitřní dveře jsou obložkové, typ Solo 3D Pinie. Při realizaci byl kladen důraz na kvalitu a detail veškerých použitých materiálů. Předané dílo bylo provedeno řádně a odborně ve vysoké kvalitě bez vad a nedodělků, v dohodnutých termínech a dohodnuté ceně.