Novostavba domu HIPOKRATES v Brně

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD): Vinařská, Brno-střed
Investor: HLINKY ESTATE, s.r.o.
Projektant: ATELIER HABINA s.r.o.
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Novostavby domů se nacházejí na ulici Vinařská v Brně, v městské části Brno – střed, k.ú. Pisárky. Dle územního plánu ve stabilizovaném území. Řešené území je vymezeno pozemky parc. č. 295, 296, 299/6, 300/5 v k. ú. Pisárky, Plocha pozemků pro stavbu je 2.887 m2. Celková plocha pozemků je 3.589m2. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Vinařská a je svažitý, klesá na jih k ulici Hlinky. Objekt o maximálních půdorysných rozměrech 72m x 41,4m se skládá z jednoho podzemního a 5 nadzemních podlaží. Podzemní podlaží slouží pro technické vybavení objektu a garážová stání. Vyšší patra slouží jako obchodní prostory a obytné prostory. Objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Objekt je založen na plošných základech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové stěny a sloupy v kombinaci s zděnými stěnami. Vododorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami.