Fasáda roku

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů jubilejního dvacátého ročníku soutěže Fasáda roku hostilo 21. dubna Forum Karlín. Stejně jako v minulých letech byla soutěž Fasáda roku 2023 posuzována sedmičlennou odbornou porotou složenou z předních architektů a projektantů.

Odborná porota pracovala ve složení:

Ing. arch. Zdeněk Havlík – předseda poroty
Ing. arch. Mga. Juraj Sonlajtner
Ing. arch. Jura Bečička
Ing. Vítězslav Dvorský
Ing. Václav Krampera
Ing. arch. Vít Ševčík
Ing. arch. Jiří Harant

Kategorie soutěže

  • Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)
  • Novostavba nebytového objektu
  • Rekonstrukce
  • Rekonstrukce historického objektu
  • Cena odborné poroty

Přihlašovatelé vítězných staveb získali 50 000 Kč za prvenství v každé z kategorií a dále získali sošku Fasádea.

VÍTĚZNÉ STAVBY

Kategorie: Novostavba objektu určeného k bydlení (RD+BD)

Dva domy, Křižíkova 30, Praha
Investor: Karlín Group Management a.s.
Projektant: soukromá osoba
Zhotovitel: VKLSTAV Group s.r.o.

Odůvodnění poroty: Novostavba bytového domu v pražské proluce je evidentně výborná práce autorů s měřítkem stavby ve vztahu k okolí. Design fasád odkazuje jak na industriální minulost Karlína tak na kubistickou tradici pražské moderny. Proporce, tektonika i zpracování povrchů reaguje na charakter ulice Křižíkova i celé čtvrti, zároveň ale působí moderně a aktuálně i přes použití tradičních materiálů.

Projekt výrazně převyšuje běžnou architekturu podobných novostaveb v ČR kultivovaností a nadčasovostí. Fasády jsou propracované v celkové koncepci i v detailu.


Kategorie: Novostavba nebytového objektu

Hasičská zbrojnice, K Hasičce 60/3, Lelekovice
Investor: Obec Lelekovice
Projektant: Ing. arch. Gustav Křivinka
Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

Odůvodnění poroty: Stavba hasičské zbrojnice v Lelekovicích je příkladem drobné stavby, která se vymyká a přichází s kvalitním nadčasovým řešením jak po stránce materiálové, tak i hmotové. Zbrojnice je s velkým citem zasazena do okolní krajiny a i přes drobné měřítko nepostrádá příjemnou dynamiku. Fasáda je vytvořena kombinací obkladu z režných cihel a zateplovacího systému se silikonovou omítkou.


Kategorie: Rekonstrukce

Multifunkční dům Oko, tř. Tomáše Bati 508, Zlín
Investor: OBEK SERVIS a.s.
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Odůvodnění poroty: Multifunkční dům OKO z 60. let minulého století, který dříve sloužil pro projektový ústav nebyl po celou dobu užívání rekonstruován. Záměrem investora bylo budovu nabídnout a otevřít veřejnosti. Výsledkem je vybudování moderního bezbariérového polyfunkčního objektu s pronajímatelnými plochami pro komerční využití. Fasáda objektu doznala větších změn a od klasické Sorely byla povýšena na nynější vzhled. Vytvořené sloupy mezi okny dávají budově nový ráz a tím doplňují celý vzhled objektu.


Kategorie: Rekonstrukce historického objektu

Parvi Cibulka, Naskové 1189, Praha – 5 Košíře
Investor: YIT Stavo s.r.o.
Projektant: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.

Odůvodnění poroty: Rekonstrukcí průmyslového objektu v atraktivní pražské čtvrti Košíře došlo ke konverzi na bytovou funkci. Architektura fasád je provedena s velkým respektem k původnímu vzhledu budovy. Autoři zachovávají industriální charakter, který zároveň zdařile posouvají k obytné estetice. Kombinace režných cihelných povrchů a omítek je zvolena účelově a jeví se jako rozumný kompromis při současných požadavcích na stavební fyziku budov. Detaily fasád v textuře povrchů a profilace okenních výplní svědčí o vysoké kvalitě architektonické práce.


Cena odborné poroty

Oprava a nátěr fasády objektu muzea Jáchymov, náměstí Republiky 37, Jáchymov
Investor: Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Projektant: KV engineering spol. s r.o.
Zhotovitel: LISTAV spol. s r.o.

Odůvodnění poroty: Historická budova bývalé mincovny ze 16. století, kterou zdobí dominantní nárožní arkýř s řemeslným detailem, vyžaduje ohleduplný přístup při stavebních zákrocích, čím je i obnova fasády. Je nutné ctít historické technologie a postupy, zároveň však využít možností současných materiálů. Jedině tak, Ize dosáhnout dobrého výsledku.

Odborná porota se shodla, že výsledná podoba rekonstrukce fasády muzea je vhodným příkladem, kdy se povedlo opravou omítek, jejich nátěrem a řemeslným zpracováním, potvrdit správnost rozhodnutí investora i dodavatele v přístupu k historicky cenné budově.