APARTMÁNOVÝ REKREAČNÍ DŮM STUDNICE

Rekonstrukce: Studnice, Nové Město na Moravě
Investor: BRITTON CZ, s.r.o.
Projektant: UNI PROJEKT
Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Charakter stavby : stavební úpravy stávající budovy turistické chaty Studnice a její přizpůsobení novému provozu provázené změnami dispozičního uspořádání, úpravou obvodové konstrukce (prorážení nebo zazdívání otvorů, zesilování vnitřních nebo obvodových nosných prvků apod.). Účel užívání stavby : trvalá stavba domu s nájemními pobytovými jednotkami určenými k individuální rekreaci (rekreační byty) včetně stávajícího připojení na individuální i veřejnou technickou infrastrukturu a komunikační systém obce Studnice.