Fasáda roku 2021

Již devatenáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů z oblasti kvalitně a zdařile realizovaných stavebních děl z hlediska fasádního pláště proběhlo 28. 8. 2021 v rámci letní akce BAU-MIT-FEST, která se konala v areálu zámku Štiřín.

Odborná porota pracovala ve složení:

Ing. arch. Zuzana Ilinčevová – předseda poroty
Ing. arch. Zdeněk Havlík
Ing. arch. Jura Bečička
Ing. Vítězslav Dvorský
Ing. Pavel Čurda
Ing. arch. Vít Vencour
Ing. arch. Jiří Harant

Kategorie soutěže

  • Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)
  • Novostavba nebytového objektu
  • Rekonstrukce
  • Rekonstrukce historického objektu

Přihlašovatelé vítězných staveb získali 50 000 Kč za prvenství v každé z kategorií a dále získali sošku Fasádea.

VÍTĚZNÉ STAVBY

Kategorie: Novostavba objektu určeného k bydlení (RD+BD)

Maison Ořechovka, Na Dračkách 43, Praha 6
Investor: Penta Real Estate s.r.o.
Projektant: QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Zhotovitel: VIRCO s.r.o.

Odůvodnění poroty: V zástavbě pražských Střešovic, které již z historického hlediska architektury vybízí k zajímavému ztvárnění staveb a urbanistického začlenění se podařilo postavit zajímavý residenční komplex bytových domů, které zapadají do stávajícího území. Zajímavé hmotové ztvárnění objektů skvěle doplňují kreativní povrchové úpravy v kombinaci hladkých bílých ploch lemujících obvod domů a drážkové struktury, která z prvního pohledu evokuje, že se jedná o plech je výbornou volbou.


Kategorie: Novostavba nebytového objektu

Nový pavilon ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
Investor: Obec Líbeznice
Projektant: Grulich architekti s.r.o.
Zhotovitel: Galimax s.r.o.

Odůvodnění poroty: Přístavba nového pavilonu ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích má novodobý charakter, jako by v Líbeznicích přistál objekt z jiného vesmíru. Pavilon je řešen atriovým způsobem, kde jednotlivé třídy jsou podél kruhového půdorysu uvnitř jehož je atrium používané jako společný prostor. Celé atrium je uzavřeno a přístupno ze střechy objektu tudíž dochází k úplném zklidnění provozu. 

Na první pohled celý objekt upoutá svým zlatavým vzhledem a hrubou kartáčovanou omítkou. Metalický vzhled a svislé kartáčování krásně doplňují zaoblený tvar budovy, který vyniká v celém revitalizovaném území.


Kategorie: Rekonstrukce

Rekonstrukce objektu Kulturního střediska města Chlumec na MÚ - II.etapa
Investor: Město Chlumec
Projektant: Correct BC, s.r.o.
Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Odůvodnění poroty: Většina staveb, která se se stavěla v „Akci Z“ byla již na začátku hodně složitá. Tato budova pochází z 50. let minulého století. Rekonstruovat tento objekt, dokonce měnit jeho účel, bylo jistě hodně náročné. Nový úřad pro město Chlumec, tělocvična a kulturní sál se zázemím jsou dokladem vhodného nového využití. Rekonstruovaná budova, s ohledem na současné požadavky staveb, má provedeno dodatečné zateplení všech fasád a střechy a je zajištěn její nízkoenergetický provoz. 

Citlivé a precizní provedení fasád je jasně patrné. Velmi dobrá skutečnost je, že se jedná o veřejnou stavbu.


Kategorie: Rekonstrukce historického objektu

Oprava kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou, parcela 187
Investor: Obec Přepychy
Projektant: Libuše Hrochová
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Odůvodnění poroty: V kategorii rekonstrukce historického objektu zaujala porotu oprava kaple Panny Marie Lurdské díky řemeslnému zpracování. Kaple byla opravena jako celek, včetně střechy, pískovcových prvků a byl komplexně vyřešen i odvod dešťových vod. Porota oceňuje zvolený poměr zachování původní historické hodnoty za přispění novodobých materiálů a postupů. 

Opravou kaple došlo ke kultivaci poutního místa, které tímto počinem znovu ožilo. Jedná se tedy o pozitivní stavební počin s přesahem do okolní krajiny. Opět se tedy jedná o dílo, který by mělo sloužit jako příklad k následování.


Cena odborné poroty

RD Velvary, Za Roudnickou branou 304, Velvary
Investor: Soukromá osoba
Projektant: Ing. Tomáš Saifrt
Zhotovitel: W - VITA s.r.o.

Odůvodnění poroty: Uskutečněná rekonstrukce rodinného domu ve Velvarech je pozitivně hodnocena hlavně jako příklad hodný následování i pro ostatní. Nešvar rekonstruovaných objektů stejného typu, kterých je v České republice obrovské množství, je především v úvaze investora, kdy je upřednostněna pouze praktičnost. Při této realizaci nebyla opomenuta i estetika objektu, což je více než chvályhodné. Ze zanedbaného, nevhodnými zásahy poznamenaného objektu, investor vzkřísil rekonstrukcí krásný dům. Dalším, neméně důležitým pozitivem, je fakt, že se architekt nesnaží za každou cenu o novotvar, ale že stačí fasádě pouze navrátit její původní podobu. Jak jednoduché! 

Kéž by tento přístup zvolila většina investorů, podobných rekonstrukcí. Potom by se českým sídlům navrátila původní architektonická kvalita.