Fasáda roku 2015

Výsledky patnáctého ročníku soutěže Fasáda roku jsou zde. Do soutěže byly zařazeny všechny práce které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže.

Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé kategorii soutěže:

Vítězné stavby

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – novostavba

Vila Průhonice
Architektonická kancelář Jestico + Whiles dostala za úkol navrhnout pro soukromého investor vilu v zastavěné části Průhonic. Vize investora byla jednoduchost, čisté line a maximální kontakt s přiléhající zahradou. Celá jižní fasáda je prosklená. Pro maximální transparentnost bylo vybráno bezrámové zasklení, které umocňuje pocit absence předělu mezi interiérem a zahradou. Severní fasáda je naopak kontrastně plná s mozaikou čtvercových oken, jejichž na první pohled chaotické umístění vychází z koncepce interiéru a vybraných výhledů na prvky zeleně. Dům je navržen jako “inteligentní”, používající nejmodernější prvky ovládání a instalace, které umožňují uživateli kontrolu osvětlení, audia, videa, vytápění a zabezpečení budovy.

 

Vítěz kategorie Bytový dům - novostavba

Bytový Dům Fráni Šrámka
Novostavba BD Fráni Šrámka v centru Českých Budějovic, jedná se o rezidenční projekt bydlení v centru města s orientací obytných místností do jižního vnitrobloku.

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Dostavba firmy RAY service, a.s., Staré Město
Novostavba objektu určuje nový vstup do administrativních i výrobních prostor firmy RAY service a.s. , je tvarově a hmotově pojat jako současný a nese moderní řešení hmoty. Je přitom hmotově i funkčně propojena s původní zástavbou. Fasáda objektu je řešena kompletním kontaktním tepelně izolačním systémem Baumit, který je v celé ploše řešen jednobarevně světle šedým odstínem s vyjímkou zapuštěné čelní severní plochy objektu. Tato barevně koresponduje s barvou okenních výplní a celkově podtrhává moderní ráz řešení budovy.

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Novostavba kaple Sv. Jana Pavla II. v Bukovanech
Kaple je umístěna v centrálním prostoru obce Bukovany nedaleko Kyjova. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s plochou střechou a převýšenou hmotou kruhové věže. V principu šlo o hru kontastru horizontální linie opěrné stěny a svislé linie věže zvonice, doplněnou o dřevěnou hmotu samotné lodi, která je prolamována jednotlivými okny. Celá stavba je řešena jako ŽB monolitický stěnový systém s betonovými stropy i střechou. Všechny ŽB stěny jsou zatepleny minerální tepelnou izolací. Vnitřní povrchy jsou řešeny bílou omítkou, fasáda je řešena kombinací dřevěného obkladu z vypalovaných jasanových latí a bílých a jemně šedých omítek BAUMIT. Okna jsou použita dřevohliníková. Krytina střechy je z PVC, oplechování z poplastovaného hliníku. Interiér kaple je řešen velmi střídmě v kombinaci bílé omítky, bílého a černého mramoru a přírodního odstínu dubového nábytku. Prostoru dominuje mramorový svatostánek v elipsovité presbytáři, mramorový ambon, sedes a oltářní stolec. Dále dřevěná plastika Krista, bronzový reliéf Sv. Jana Pavla II. a netradiční pojetí Křížové cesty z papírových prostorových obrazů. Prostoru lodi dominuje zavěšené kruhové svítidlo. Vstupním zázemím je vstup do věže vedoucí na chór a dále do zvonice, ve které je zavěšena trojice zvonů. Kaple byla z většiny dokončena sice koncem roku 2013, kdy proběhla i kolaudace, ale dokončena byla až na jaře 2014, kdy byly pověšeny zvony a dokončeny i ostatní prvky interiéru i exteriéru včetně sadových úprav.

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Budova Základní umělecké Školy Karla Malicha v pasivním standardu
První vzdělávací zařízení tohoto typu a velikosti, které bylo v České republice vystavěno v energeticky pasivním standardu. V budově je 10 učeben pro hudební obor, komorní koncertní sál, taneční sál baletního oboru, 2 učebny výtvarného oboru a společenský sál s jevištěm a foyery. Investorem je město Holice. Použitý systém: Baumit Pro MW se silikonovou omítkou SilikonTop.

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Pivovar Cvikov
Naše společnost Foukal s.r.o. realizovala v loňském roce jako generální dodavatel kompletní rekonstrukci pivovaru Cvikov. Jedná se o soubor budov pivovaru, který svou činnost ukončil v roce 1968 a od té doby pouze chátral. Konečnou ránu mu uštědřilo období devadesátých let, kdy došlo k jeho celkové devastaci. Součástí obnovy a rekonstrukce pivovaru Cvikov byla kompletní rekonstrukce fasády objektu pivovaru z konce 19 století. Poslední oprava a rekonstrukce proběhla kolem roku 1930. Při rekonstrukci byly respektovány původní zvyklosti stylů a postupů prací na fasádě a veškeré detaily byly řešeny dle původní dokumentace z roku 1886 a 1927. Veškeré fasádní prvky byly vyrobeny ručně tradičním postupem a k celkové práci bylo přistupováno velice šetrně. Konečný výsledek se svým vzhledem přiblížil skutečné podobě fasád ze začátku dvacátého století.

 

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny v Železném Brodě na uměleckou kovárnu
Budova bývalé kotelny a zámečnické dílny se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě. Objekt byl dlouhou dobu nevyužitý. V době před rekonstrukcí ho částečně využívali kováři pro malosériovou výrobu uměleckých a dekoračních kovových předmětů. Budova byla tvořena dvěma provozně oddělenými provozy – bývalou kotelnou a zámečnickou dílnou s kovárnou. Budova je rozčleněna na tři samostatné celky – kovářskou dílnu, zámečnickou dílnu a kovárnu, kde byla rekonstruována původní kovářská výheň. Z východní strany vznikl nový vstup zaměstnanců přímo do sociálního zázemí a kanceláří. Do všech tří prostor jsou osazena nová vrata a okna s klenutým nadpražím. Stávající plechová krytina nad kovářskou dílnou je nahrazena novou střechou z izolačních panelů KINGSPAN. Ve střeše nad kovářskou dílnu i zámečnickou dílnu jsou osazeny střešní světlíky a ve hřebeni dvě lucernové střešní nástavby pro odvětrání. Budova je částečně podsklepena, kde vznikla technická místnost. Nad žulovým soklem je provedeno zateplení kompletní tepelně izolační systém Baumit tl. 100mm.