Novostavba nebytového objektu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Nebytový objekt – novostavba

FORUM Karlín (Karlín Hall 2)
Novostavba objektu je situována na částečně nezastavěném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě. Jedná se o pohledově exponovaný objekt, který má 6 nadzemních podlaží, 2 ustoupená nadzemní podlaží a 3 podzemní podlaží. V nadzemních podlažích od 3. NP se nachází převážně administrativní prostory, ve 2. a 3. podzemním podlaží je hromadná garáž pro parkování osobních automobilů a technické zázemí. V 1. PP, 1. NP a 2. NP se nachází multifukční kulturní a společenský sál s kapacitou do 2 990 návštěvníků. Vstup pro pěší a vjezd do podzemních podlaží je navržen přímo z ulice Pernerova. Projekt je prostorově a funkčně koordinován s realizací rekonstrukce stávajícího objektu haly Kotlárna v rámci projektu Karlín Hall 1, se kterým sdílí společný prostor veřejně přístupné pasáže. Fasády jižní a západní jsou tvarově kompaktní, fasády východní a severní kaskádovitě ustupují. Hlavní uliční a nejvíce pohledově exponovaná fasáda je v rámci návrhu provedena dvojitou konstrukcí jejíž pohledovou část tvoří lehká předsazená, zdvojená fasáda ze skleněných lamel typu U Glass. Fasáda parteru v místě společné, veřejně přístupné Plazy a zbývající fasády jsou provedeny ze standardního zateplovacího systému a strukturální systémové probarvené silikátové omítky s hliníkovými okny. Venkovní omítka je tenkostěnná probarvená minerální omítka v rámci zateplovacího systému (minerální vata) se zrnem max. 1,5 mm. Všechny rohy zateplovacího systému jsou upraveny do pravého úhlu (ostré hrany). Na rozích jsou použity podmítkové rohové listy, odsouhlasené podle vzorku.

 

Nebytový objekt – novostavba

Dostavba firmy RAY service, a.s., Staré Město
Novostavba objektu určuje nový vstup do administrativních i výrobních prostor firmy RAY service a.s. , je tvarově a hmotově pojat jako současný a nese moderní řešení hmoty. Je přitom hmotově i funkčně propojena s původní zástavbou. Fasáda objektu je řešena kompletním kontaktním tepelně izolačním systémem Baumit, který je v celé ploše řešen jednobarevně světle šedým odstínem s vyjímkou zapuštěné čelní severní plochy objektu. Tato barevně koresponduje s barvou okenních výplní a celkově podtrhává moderní ráz řešení budovy.

 

Nebytový objekt – novostavba

Novostavba kaple Sv. Jana Pavla II. v Bukovanech
Kaple je umístěna v centrálním prostoru obce Bukovany nedaleko Kyjova. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s plochou střechou a převýšenou hmotou kruhové věže. V principu šlo o hru kontastru horizontální linie opěrné stěny a svislé linie věže zvonice, doplněnou o dřevěnou hmotu samotné lodi, která je prolamována jednotlivými okny. Celá stavba je řešena jako ŽB monolitický stěnový systém s betonovými stropy i střechou. Všechny ŽB stěny jsou zatepleny minerální tepelnou izolací. Vnitřní povrchy jsou řešeny bílou omítkou, fasáda je řešena kombinací dřevěného obkladu z vypalovaných jasanových latí a bílých a jemně šedých omítek BAUMIT. Okna jsou použita dřevohliníková. Krytina střechy je z PVC, oplechování z poplastovaného hliníku. Interiér kaple je řešen velmi střídmě v kombinaci bílé omítky, bílého a černého mramoru a přírodního odstínu dubového nábytku. Prostoru dominuje mramorový svatostánek v elipsovité presbytáři, mramorový ambon, sedes a oltářní stolec. Dále dřevěná plastika Krista, bronzový reliéf Sv. Jana Pavla II. a netradiční pojetí Křížové cesty z papírových prostorových obrazů. Prostoru lodi dominuje zavěšené kruhové svítidlo. Vstupním zázemím je vstup do věže vedoucí na chór a dále do zvonice, ve které je zavěšena trojice zvonů. Kaple byla z většiny dokončena sice koncem roku 2013, kdy proběhla i kolaudace, ale dokončena byla až na jaře 2014, kdy byly pověšeny zvony a dokončeny i ostatní prvky interiéru i exteriéru včetně sadových úprav.

 

Nebytový objekt – novostavba

Budova Základní umělecké Školy Karla Malicha v pasivním standardu
První vzdělávací zařízení tohoto typu a velikosti, které bylo v České republice vystavěno v energeticky pasivním standardu. V budově je 10 učeben pro hudební obor, komorní koncertní sál, taneční sál baletního oboru, 2 učebny výtvarného oboru a společenský sál s jevištěm a foyery. Investorem je město Holice. Použitý systém: Baumit Pro MW se silikonovou omítkou SilikonTop.

 

 

Vítěz kategorie - Nebytový objekt – novostavba

Budova Základní umělecké Školy Karla Malicha v pasivním standardu
První vzdělávací zařízení tohoto typu a velikosti, které bylo v České republice vystavěno v energeticky pasivním standardu. V budově je 10 učeben pro hudební obor, komorní koncertní sál, taneční sál baletního oboru, 2 učebny výtvarného oboru a společenský sál s jevištěm a foyery. Investorem je město Holice. Použitý systém: Baumit Pro MW se silikonovou omítkou SilikonTop.