Fasáda roku 2017

Sedmnáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své výsledky. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 116 objektů, které splnily veřejně vyhlášená pravidla soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže. Stavby byly podle charakteru rozděleny do pěti kategorií. Odborná porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé kategorii soutěže.

Odborná porota pracovala ve složení:
Ing. arch. Michal Kohout, předseda
Ing. arch. Richard Černý
Ing. arch. David Chmelař
Ing. arch. Vladimír Graca
Ing. Milan Špulák
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Antonín Wachtel

Vítězné stavby letošního ročníku Fasáda roku byly vyhlášeny na slavnostním večeru 4. 5. 2017. Přihlašovatelé vítězných staveb získali 25 000 Kč za prvenství v každé z pěti kategorií a letos poprvé také umělecky ztvárněnou sošku „Fasadea".

 

Vítězné stavby

Vítěz kategorie Novostavba rodinného domu

Rezidence Waltrovka: rodinné domy RD 01-33 mezi ul. Peroutkova a Radlická, Praha 5-Jinonice
Investor: REZIDENCE WALTROVKA ALFA s.r.o.
Projektant: ADR, s.r.o.
Zhotovitel: VIRCO s.r.o.
ID: 444

Soubor rodinných domů řešených na principu low-rise / high-density představuje příklad hromadně pořízeného individuálního bydlení spojujícího výhody obou systémů a splňujícího nároky náročnější městské klientely.
Jednoduchá, racionální organizace stavebních objemů, dobře volená materiálová kombinace i slušné řemeslné provedení, jsou vizitkou celého realizačního týmu. Na první pohled nenápadný projekt, který v prvním kole posuzování výrazněji nebodoval, se při podrobnější diskusi ukázal být nejvhodnějším kandidátem na vítězství v příslušné kategorii. Pro rychlejší vyhodnocení kvalit celého projektu porota postrádala srozumitelnější dokumentaci širších urbanistických souvislostí souboru.

 

Vítěz kategorie Novostavba bytového domu

Projekt bytového domu Vítkovka: Koněvova 2894/37,39, Praha 3
Investor: BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.
Projektant: A.LT Architekti v.o.s.
Zhotovitel: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
ID: 515

Porota ocenila jednoduchou a disciplinovanou architekturu, která je zároveň kultivovaná a neztrácí detail. Výrazové prostředky fasády – podokenní římsy, tvarování zábradlí, barevné odlišení objemů atd., není samoúčelné a v dobré tradici historických staveb, v jejichž sousedství se stavba nachází, vždy plní příslušnou technickou či výrazovou funkci: členění na pracovní záběry, ochrana fasády, zdůraznění objemů. Užití zateplovacího systému Baumit Star a kreativních omítek Baumit je účelné a pestré, přitom se však nepřiměřeně neprosazuje a vhodně navazuje na kontext sousedních historických budov.¨

 

Vítěz kategorie Novostavba nebytového objektu

Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých Budějovicích: Branišovská 1645/31A, České Budějovice
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Projektant: Atelier Dvořák architekti
Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
ID: 526

Elegantně působící architektura přízemního pavilonu zasazená do parkově upraveného prostředí kombinuje svými proporcemi vylehčeně působící markýzu z pohledového betonu se svislými stěnami střídající prosklení v černých rámech na celou světlou výšku se světlými omítnutými částmi obvodového pláště. Kombinace těchto materiálů (pohledový beton, sklo, omítnutá zeď) se ukazuje jako dobrá volba. Přispívá k tomu i řemeslně zvládnuté provedení omítkové směsi Baumit CreativTop- Fine s jemným zrnem 1 mm. Materiálům vyšší kvalitativní řady se tak dostává odpovídající péče při jejich aplikaci na stavebním díle.

 

Vítěz kategorie Rekonstrukce historického objektu

Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v Opavě: Olomoucká 297/27, Opava
Investor: Okresní soud v Opavě
Projektant: KANIA a.s.
Zhotovitel: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.
ID: 420

Střídmá pozdně klasicistní architektura je dotvořena elegantní kombinací bílého korpusu, šedého soklu a zelené střechy, doplněných žulovými reliéfy v tympanonu. Porota ocenila řemeslně dobře zvládnutý detail i zdrženlivost autorů, kteří pojali svůj návrh z hlediska vnějšího výrazu jako službu starší, kvalitní architektuře soudního paláce z konce 19. století, spíše než jako snahu o zanechání výraznější otisku dnešní doby. Jak poznamenal již přední filosof 1. ½ 20. století a příležitostný architekt L. Wittgenstein: „Špatný architekt podlehne všem pokušením, dobrý jim odolá.“ Na vnější fasádě byly použity sanační omítkové systémy Baumit Sanova s povrchovou fasádní barvou Baumit SilikatColor. 

 

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace 

Odstranění vad panelových domů: Havanská 2808-10, Tábor
Investor: Město Tábor
Projektant: Ing. Miloslav Bílek E-PROJEKT
Zhotovitel: HORA s.r.o.
ID: 512 

Jednalo se bezesporu o nejvyrovnanější a nejobtížněji posuzovatelnou kategorii. Porota se nakonec přiklonila k návrhu, který v rámci standardního rozpočtu, přitom však příkladně kultivovanou formou řeší jednu z nejčastějších úloh, při kterém jsou kontaktní zateplovací systémy užívány: sanaci starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se návrh nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby popírat aplikací pestrých barev či vzorů, ale s jeho jednoduchostí pracuje jako s určitou kvalitou. Zateplovací systém Baumit Pro se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop.