Fasáda roku 2014

Čtrnáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své výsledky. Z celkových 192 přihlášených objektů bylo sedm přihlášek vyřazeno z posuzování poroty pro nesplnění podmínek soutěže. Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení tedy celkem 185 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže.

Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé kategorii soutěže:

Odborná porota dále hodnotila napříč všemi výše jmenovanými kategoriemi objekt, který je výjimečný a novátorský svým návrhem, způsobem provedení, uplatněním použitých materiálů či jejich kombinací, technickým řešením či dosaženými stavebně fyzikálními parametry a udělila Cenu za inovativní přístup.

Další zvláštní ocenění udělili i zástupci médií a ředitel Baumit, spol. s r.o., vyhlašovatele soutěže.

Vítězné stavby

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – novovstavba –I.

Vila Bubeneč, Praha 6
Návrh reflektuje kontext místa i historii vzniku 20. a 30. let 20. století rezidenční čtvrti Praha – Bubeneč. Fasáda ve svém materiálovém řešení respektuje hmotové členění objektu, které zřejmě respektuje i funkční a provozní uspořádání rodinného domu.

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – novovstavba –II.

Rodinný dům, Nad Rybníkem Zahrádky u České Lípy
Objekt svým hmotovým řešením respektuje kontext vesnické zástavby. Vzniká na místě bývalé stodoly, kterou svojí formou do jisté míry kopíruje. Skromné řešení fasády obohacuje soustava venkovních teras ústících nad dramatický terén.

 

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – rekonstrukce

Vila Hradec, Stříbrná Skalice
Rekonstrukce ctí ve zpracování a materiálech záměr původního autora díla. Respektuje měřítko, členění i vztah k terénu. Provedení fasády vykazuje dobré řemeslné zpracování ve všech detailech.

 

 

Vítěz kategorie Bytový dům - novovstavba

Vila AUGUSTUS, Praha 10
Porota udělila této stavbě nejvyšší ocenění za návrh celkového hmotového řešení, které respektuje okolní zástavbu. Úspěšné a přesvědčivé je řešení fasád, kombinující plné plochy zateplovacího systému Baumit, provětrávaného obkladu a velkoplošného zasklení. Celkový velmi dobrý dojem umocňuje nápadité umístění okenních otvorů včetně stínících prvků, kontrastujících s bílou plochou. Kvalitní izolační systém spolu s větráním využívajícím rekuperace tepla povyšuje kvalitu tohoto domu do nízkoenergetické kategorie.

 

 

Vítěz kategorie Bytový dům - rekonstrukce

Rekonstrukce a dostavba bytoého domu Stallburg, Kyselka u Karlových Varů
Odborná porota ocenila celkový přístup investora ke komplexní rekonstrukci objektu s citlivým řešením barevnosti, výběrem použitých materiálů, podporující celkový příjemný výraz budovy. Dále ocenila profesionální přístup prováděcí firmy k řešení a provedení jednotlivých detailů. Výsledná realizace podtrhuje původní nadčasové a romantické umístění školy do terénu.

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod
Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu, která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění fasády na jednotlivé hmoty, kolemjdoucímu naznačuje funkční využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.

 

 

Vítěz kategorie Sanace, rekonstrukce

ČVUT – rekonstrukce objektu A, Praha 6
Zateplení železobetonových štítových stěn a výměna lehkého obvodového pláště je provedena s vysokou mírou respektu k původnímu architektonickému pojetí výškové budovy ČVUT, která tvoří dominantu celého areálu. Celková revitalizace této budovy a současná renovace fasád navazujících objektů tak spolu s novostavbou nové budovy Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií tak přináší novou kvalitu a soudobý výraz celému komplexu.

 

Cena za inovativní přístup byla udělena objektu v kategorii Sanace, renovace

Protipovodňová stěna, přeložky IS, SV fasáda
Porotu zaujal vtipný nápad pojetí v podstatě prozaické technologické stavby (protipovodňové stěny), která dává vzniknout „galerii pod širým nebem“. Výsledkem je výtvarný zážitek při denním i nočním osvětlení, a to nejen vlastního výrazu „oživlé“ stěny, která je součástí výrobní haly, ale také možnost veřejného vnímání výtvarných děl, které jsou její součástí.

 

 

Cena mediálních partnerů byla udělena objektu v kategorii Bytový dům - novostavba

Bytový dům Auto Jarov, Praha 3
Porota ocenila inspirativní přístup autorů k návrhu domu pro bydlení. Díky zvolenému rastru otvorových výplní se podařilo sjednotit dva objemově rozdílné celky, čemuž také napomáhá střídmé barevné řešení fasády s důrazem na vertikální členění. Dům díky tomuto pojetí fasádyzískává charakter luxusního bydlení. Porota rovněž ocenila funkční využití kompletního fasádního systému Baumit včetně kreativních omítek v technologii pohledového betonu s metalickým nátěrem.

 

 

Cena časopisu Panel plus

Bytový dům, Praha 9 – Horní Počernice
Z přihlášených objektů získalo Cenu časopisu PANEL PLUS nápadité a střízlivé řešení fasády panelového domu v ulici Pavlišovská 2295 a 2296 v Praze 9 -Horních Počernicích. Zpracovateli společnosti KASTEN s.r.o. se ve spolupráci s architektem ing. Lubošem Káně z firmy DEKTPROJEKT podařilo zrealizovat jednoduchou, ale přitom nápaditou fasádu, která vhodně rozčleňuje hmotu stavby panelového domu. Na velmi fádním objektu se tak podařilo vytvořit fasádu, která zaujme lehkým a zajímavým výrazem.

 

 

Cena ředitele Baumit spol. s r.o.

Rezidence Eliška, Praha 9
Výškový bytový dům zaujme výrazným horizontálním a vertikálním členěním, které je ještě zdůrazněno kontrastním barevným řešením. Použití ortogonálních prvků se promítá i do řešení dílčích, ohraničených segmentů fasády. Řemeslné zpracování a velmi zdařile zvládnuté detaily celkový dojem umocňují.