Sanace a renovace

V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Obnova a rozvoj nemovitosti v Pivovaru Rohozec
   
Zateplení objektu Domu kultury v Kyjově
   
  Synagoga Nová Cerekev
   
ČVUT – rekonstrukce objektu A

Vítěz kategorie Sanace, rekonstrukce

ČVUT – rekonstrukce objektu A, Praha 6

Zateplení železobetonových štítových stěn a výměna lehkého obvodového pláště je provedena s vysokou mírou respektu k původnímu architektonickému pojetí výškové budovy ČVUT, která tvoří dominantu celého areálu.
Celková revitalizace této budovy a současná renovace fasád navazujících objektů tak spolu s novostavbou nové budovy Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií tak přináší novou kvalitu a soudobý výraz celému komplexu.