Fasáda roku 2016

Výsledky soutěže Fasáda roku 2016 jsou zde. Do soutěže byly zařazeny všechny práce které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže.

Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé kategorii soutěže:

Vítězné stavby

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – novostavba

Rodinný dům s autodílnou v Bašti
Stavět „obývací pokoj pro automobil“ – tedy garáž, která je integrována do domu - zpravidla našim klientům rozmlouváme pro nehospodárnost stavby a navýšení nákladů bez návratnosti. Zde se však garáž stala hlavním motivem stavby, která definovala i dispozici celého domu. Garáž, která slouží i jako dílna automobilovému fandovi, je součástí domu proto, abychom minimalizovali zastavěnou plochu na poměrně malém pozemku, a současně dosáhli jednoduché a kompaktní stavby, která je úsporná na výstavbu i provoz. Obytné místnosti tak musely být přesunuty do patra. Propojení se zahradou je pak přes venkovní terasu a točité schodiště. Hravým prvkem uvnitř domu jsou různé výšky podlah a stropů v různých prostorách. Vyšší strop v dílně vyvažuje běžná výška ložnic, a naopak. Velkorysý obývací prostor si vzal něco z nižší výšky stropu kanceláře v přízemí. Fasáda pouze jednovrstvá (bez ETICS), vnější povrchová úprava Baumit SIlikonTop K 1,5 a do ní zatíraná Bautmi FillTop

 

Bytový dům - novostavba

Bytový komplex "ORIGAMI"
Zateplovací systém Baumit ProContact s povrchovou úpravou Baumit CreativTop Trend, odstín .94, zpracování technikou kartáčováni, nátěr Baumit Metallic, odstín Platin 747 M
Skladba fasád -  černých částí, - Keramic. zdivo Porotherrn - Lepící hmota Baumit StarContact - Izolant Isover TF PROF, - Stěrková hmota Baumit StarContact - Výztuž Baumit StarTex - Základ Baumit UniPrimer - Povrchová úprava Baumit StyleTop, struktura a zrnitost K1,5 odstín .91

 

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Pavilon "N" interních oborů Slezské nemocnice v Opavě
Pavilon "N" představuje první etapu soustředění interních oborů. Jsou v něm situovány interní ambulance, tři interní lůžkové stanice a lůžková stanice TRN s celkovou kapacitou 114 lůžek. Multioborová JIP má kapacitu 17 lůžek. Objekt je celkově podsklepen a má 7 nadzemních podlaží., Do 1.PP je situováno technické zázemí a šatny personálu. V šesti nadzemních podlažích jsou zdravotnické provozy a v sedmé nadzemní podlaží je opět využito pro technické zázemí. Nosný systém tvoří monoílitický ŽB skelet. Obvodový plášť je zděný z cihelných bloků, z vnějšího líce je aplikován kompletní tepelně izolační systém BAUMIT. Architektonické ztvárnění fasád má evokovat lékařský obvaz. Základní plocha fasád je navržena ve velmi světle šedém odstínu a je členěna horizontálními pásy v odstínu metalickém tmavě šedém, který je použit i na mezokenních pilířích. Autoři architektonického řešení : Ing.arch. Martin Chválek MBA, Ing.arch. Tomáš Janča, Ing. Pavel Pietak

 

 

Vítěz kategorie Historický objekt - rekonstrukce

Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice
Na fasádě byl použit ucelený zateplovací systém Baumit (izolant o tloušťce 100mm). Plošné rozdělení povrchu na hrubou a hladkou strukturu bylo provedeno dle zachovalé původní dokumentace. Barevné řešení bylo navrženo stejně jako u přilehlého kostela. Pro hrubý povrch fasády byla použita metoda stříkáné fasádní omítky Baumit CreativTop Max. Pro hladkou strukturu byla použita tenkovrstvá omítka Baumit FineTop.

 

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou
Původní pseudosecesní budova Národního domu pochází z roku 1901 a byla v poválečném období používána jako divadlo. Koncem 70. let uplynulého století došlo k celkové rekonstrukci. Autorem přestavby je Ing. arch. Zdeněk Skála. Významným prvkem na čelní vstupní fasádě objektu je reliéf se symbolikou múzických umění. Navržené řešení zateplení objektu vychází z návrhu rekonstrukce objektu z konce 70. let, za použití soudobých materiálů a technologií. Fasády jsou řešeny v kombinaci velkoplošného zavěšeného obkladu a reliéfní omítky mezilehlých ploch. Sokl suterénní části fasád je s povrchem s keramickým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou nahrazeny hliníkovými konstrukcemi. Na objektu se vyskytují 4 povrchové úpravy komplexně zateplovacího systému EPS-F v kvalitativní třídě A za použití komplexního systému Baumit. A.Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou Baumit Creativ TOP Fine. Tato úprava fasády je provedena ručně omítkou profilovanou do oblouků ve výrazném červeném odstínu a použita pro zvýraznění hlavních ploch. B.Povrchová úprava se samočisticí omítkou Baumit SilikonTop. Povrchová úprava je provedena tenkovrstvou probarvovanou omítkou se samočisticí schopností za deště BaumitPro. C.Povrchová úprava s keramickým obkladem za použití systému pro keramické obklady Baumit STARsystém. Finální povrch je z keramických obkladových pásků formátu 450x120 mm, kdy na tento rozměr byly přesně řezány laserovým paprskem. D.Celkový vzhled fasády doplňuje provětrávaná fasáda s velkoformátovým keramickým obkladem PROCERAM. Významným prvkem celého řešení je vystupující hmota, tzv. „provaziště objektu“, která je zateplena minerální vatou s provětrávaným fasádním systémem za použití tmavých velkoplošných desek, který je skloněn pod úhlem 45 stupňů. Během realizace byl kladen důraz na provedení detailů, prolínání a návaznost povrchů, ruční práce a vytváření každého oblouku Creativ omítky, přesné spáry, ukončení fasád atd. Stavba byla sledována širokým okolím veřejnosti a i proto byl kladen velký důraz na architektonický výraz.