Fasáda roku 2011

19. dubna 2012 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Fasáda roku 2011. Toto prestižní klání, pořádané předním evropským výrobcem komplexních fasádních systémů, společností Baumit, se letos dočkalo již dvanáctého ročníku. Organizátoři oproti minulým letům radikálně rozšířili počet soutěžních kategorií, kterých bylo tentokrát deset, přičemž se v každé z nich určoval pouze vítěz. Osm ocenění rozdělila odborná porota, jedno zástupci mediálních partnerů soutěže, čestné uznání i  ředitel společnosti Baumit. Vavříny absolutního vítězství si odnesla rekonstrukce panelového domu v Sudoměřské ulici v Praze 3 díky citlivě řešené „otevřené“ fasádě s novým členěním okenních otvorů. Základními kritérii soutěže byly již tradičně inovativnost fasády, architektonické ztvárnění a kvalita realizace.

O tom, že prestiž soutěže rok od roku stoupá, svědčí i vzrůstající počet soutěžících objektů. Do 12. ročníku Fasády roku bylo přihlášeno rekordních 258 prací z celé České republiky, 2 z nich byly diskvalifikovány pro nesplnění podmínek soutěže. Struktura oceňování prošla letos zásadními změnami. Zatímco Fasáda roku 2010 měla pouze dvě hlavní kategorie a dvě zvláštní ocenění, letos byly práce posuzovány v kategoriích Rodinný dům – novostavba, Rodinný dům – rekonstrukce, Bytový dům – novostavba, Bytový dům – rekonstrukce, Panelový dům, Veřejně prospěšná stavba, Komerční stavba a Historický objekt. Dvě speciální ocenění, tedy Cena mediálních partnerů a Čestné uznání ředitele společnosti Baumit, zůstaly zachovány.

Kategorie


Rodinný dům novostavba

Rodinný dům rekonstrukce

Bytový dům novostavba
 

Bytový dům rekonstrukce

Panelový bytový dům

Veřejně prospěšná stavba
 

Komerční stavba

Historická budova

Cena médií
 

Cena ředitele

Absolutní vítěz