Cena ředitele

Panelový dům Hrabákova, Praha 4

Realizátor: JUMAR s.r.o., Praha
Architekt/projektant: SKAREA s.r.o., Atelier Dům a Město, akad. mal. I. Hanzlíková
Investor: BD Hrabákova 1972-1973-1974

Chodovský panelový dům, jehož originální fasádu kopírují jiné domy

Panelový dům na pražském Chodově v ulici Hrabákova nemůžete ani z dálky přehlédnout. Unifikovanost panelových domů rozbíjí nápadné červené motivy padajícího listí na fasádě domu. Právě tyto originální kresby javorových listů tolik oslovují obyvatele okolních domů, kteří by jej rádi viděli i na svých domech. Zrovna nedávno tento zcela stejný motiv javorových listů, akorát v zeleném provedení, zakázali úředníci stavebního úřadu pro porušení autorských práv jinému panelovému domu taktéž chodovského sídliště, který jej předložil ve svých finálních návrzích modernizace fasády. Zdařilou proměnu omšelého paneláku v moderní stavbu s uměleckým vyjádřením oceňuje nejen laická veřejnost, ale i odborná porota soutěže Fasáda roku společnosti Baumit, která tomuto bytovému domu udělila zvláštní cenu ředitele Baumit.

 

 

 


Neobyčejná fasáda s originálními motivy javorových listů poutá pozornost kolemjdoucích již z dálky.

Rekonstrukce pláště panelového domu byla zahájena v září 2010 a dokončena v březnu 2011. Nyní probíhá 2. etapa revitalizace, která modernizuje interiéry bytového domu. "Myšlenka komplexní rekonstrukce pochází už z roku 2009, kdy jsme se dozvěděli o možnosti čerpání dotací na zateplení z programu Zelená úsporám. V představenstvu nám bylo jasné, že pokud zamýšlíme revitalizaci našeho panelového domu, je dotační program tím správným impulsem, který nás navíc přiměl přichystat celý projekt v rekordně krátkém čase. A protože požadavky na splnění dotačních podmínek předepisovaly kvalitní zateplení, které sníží náklady za vytápění celého domu, rozhodl jsem se na projektu spolupracovat s odborníky z Baumitu, se kterými jsem se již znal ze své profesní praxe. A vlastně i díky nim, jsme celou akci ohledně podání žádostí do dotačního programu stihli zrealizovat. Tehdy totiž ministerstvo z ničeho nic na svých webových stránkách vyvěsilo dopoledne prohlášení, že ještě v ten samý den končí uzávěrka přihlášek do programu. My jsme měli sice žádost kompletně připravenou, ale fyzicky ještě nebyla podaná. Naštěstí mi ale dopoledne volal zástupce z Baumitu, jestli jsme již žádost odevzdali, protože si všimnul, že se na stránkách ministerstva objevila informace o ukončení příjmu přihlášek v 15 hodit ten samý den. Urychleně jsem žádost osobně odevzdal a s finanční dotací jsme dům během sedmi měsíců zrekonstruovali," říká o počátku celého procesu revitalizace předseda představenstva bytového domu Hrabáková Vladimír Vohrna.

Kanadská inspirace


Revitalizace panelového domu trvala pouhých sedm měsíců. Svou zásluhu na tom jistě měla i vstřícná komunikace jak realizační firmy, tak i výrobce fasádního zateplovacího systému s investorem.

Projekt přestavby chodovského panelového domu je výjimečný nejen svým kreativním kabátem, ale i osvíceným přístupem členů představenstva, kteří se shodli na tom, že jim nejde jen o zateplení, ale chtějí také, aby dům nějak vypadal. "Oslovili jsme tři architektonická studia, aby nám vypracovala návrhy, o kterých jsme dopředu měli jasné vize. Naše představa byla zvolit takový motiv, který by nás na první pohled odlišoval od okolní zástavby. Nechtěli jsme proto, aby se v návrzích objevily geometrické motivy, které můžete spatřit všude," upřesňuje zadání pan Vohrna. Vítězný návrh akademické malířky Hanzlíkové zaujal všechny svou originalitou a nevšedností už na první pohled a všichni členové představenstva se na jeho zvolení jednomyslně shodli. Nekonvenční řešení padajících javorových listů na slepém štítu domu dokresluje jeho sporadické opakování na čelních fasádách. Červená barva se pak opakuje i na orientačním značení domu, které se začalo používat v 80. letech pro nově vznikající obytné zóny na Chodově. Každý dům v této lokalitě tehdy začal být označován viditelným číslem popisným a symbolem. Domu na Hrabákově ulici bylo přiděleno logo země v červeném provedení. "Při rekonstrukci jsme chtěli zachovat toto původní označení i barevnost, která se perfektně hodila k návrhu javorových listů paní Hanzlíkové. Oslovil jsem tedy zkušeného písmomalíře, pana Adamce, aby symboly repasoval. Shodou okolností se jednalo o muže, který se podílel na realizaci našeho sídliště už před pětadvaceti lety. Právě z jeho dílny pochází orientační značení čtyř obytných zón (Slunce, Voda, Oheň, Vzduch) na štítech chodovských domů. Písmomalíři pak realizovali i výmalbu javorových listů a označení domů již z dálky viditelnými čísly popisnými," popisuje předseda představenstva.

Rekonstrukce přinesla všem obyvatelům tepelnou pohodou po celý rok


Panelový dům v Hrabákově ulici byl v loňském roce oceněn i titulem Paneláková Miss Sympatie 2011.

Vybrat realizační firmu, která zajistí plynulý průběh rekonstrukce a bude ochotná operativně řešit možné komplikace, které by mohly při takto velké zakázce nastat, je tak zodpovědný krok, k jehož konzultaci si pan Vohrna přizval odborníky z Baumitu. Ti díky svým dlouholetým zkušenostem ze stavebního trhu dokáží dobře odhadnout, jaká firmě si bude umět poradit s komplexní přestavbou rozměrného panelového domu. "V Baumitu mi doporučili společnost Jumar, s.r.o., která se specializuje na repasi panelových domů. Zpočátku jsem byl sice vůči realizační firmě trošku nedůvěřivý, jelikož jsem se obával, zdali zvládnou takový objem prací v požadovaném termínu, který byl, jak jsem již zmiňoval pouhých sedm měsíců, ale díky vzájemné komunikaci s majitelem firmy Jumar jsme si každou komplikaci ihned vyříkali osobně či přes telefon a pan majitel zajistil pružné odstranění všech nesrovnalostí. Kdyby takový přístup o ochota byla vlastním všem realizačním a stavebním společnostem, myslím si, že by pak výrazně ubylo následných reklamací a zpožděných dodávek," pochvaluje si spolupráci s realizační firmou pan Vohrna.

Na revitalizaci chodovského bytového domu byl použit prémiový zateplovací systém Baumit Pro z polystyrenu o tloušťce 140 mm a od 7. patra výše byla z požárně bezpečnostních důvodů použita izolace z minerální vaty. "Čtrnácticentimetrové zateplení zaručí nadstandardní tepelný komfort ve všech bytech. Vyšší tloušťku systému jsme zvolili i vzhledem k plánovaným dalším úpravám. Stálou tepelnou pohodu a další snížení nákladů za vytápění chceme zajistit nadcházející výměnou otopné soustavy, která by měla dovršit celý proces úsporných energetických opatření," pokračuje předseda představenstva.

Fasáda, kterou si nespletete

Atypické řešení fasády si vyžádalo individuální přístup i při výběru správného barevného odstínu omítky. Nejprve se ale musely opravit lodžie, které byly ve zchátralém stavu a bylo zde zapotřebí znovu položit podlahovou krytinu. Systém Baumit Baumacol pro lepení obkladů a dlažeb snadno vyřešil repasi poničených podlah. "Rekonstrukci lodžií jsme zakončili instalací nových čelních výplní z neprůhledných desek v sytém červeném odstínu. Stejně tmavý odstín jsme chtěli mít i na fasádě, která právě byla navrhnuta v červené barvě, respektující barvu své obytné zóny. Ukázalo se ale, že docílit takto sytého stupně barevnosti nebude jednoduché. Plné červené odstíny jsou totiž problematické kvůli zateplení, protože absorbují více slunečních paprsků a fasádu tepelně namáhají. Na kompromis v podobě světlého odstínu, který po vyblednutí bude růžový, jsme přistoupit nechtěli. Domluvil jsem se proto přímo s technology Baumitu, kteří nám namíchali barvu na míru v maximálně tmavém odstínu, jaký jen byl možný," popisuje osobní přístup společnosti Baumit pan Vohrna.