Fasáda roku 2009

15. 4. 2010 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku 2009. Tato soutěž, pořádaná společností Baumit, se letos dočkala svého jubilejního desátého ročníku. Odborná porota udělila celkem osm ocenění. V hlavních kategoriích novostavba a rekonstrukce bylo oceněno vždy po třech stavbách. Navíc odborná porota udělila zvláštní cenu v kategoriích „ Rodinný dům“ a „Rekonstrukce bytového domu“. Svého favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili citlivou rekonstrukci rozsáhlého funkcionalistického komplexu střední školy stavební ve Volyni. U přihlášených staveb se již tradičně hodnotí jejich fasáda z inovačního hlediska, dále architektonické ztvárnění a kvalita realizace

Z celkových 177 přihlášených prací byly tři přihlášky vyřazeny z posuzování poroty pro nesplnění podmínek soutěže. Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení tedy celkem všech 174 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže.

Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení.

Při závěrečném hodnocení bylo stanoveno konečné pořadí tak, že jednotliví členové poroty stanovili nezávisle své pořadí prací a přidělili body 1 až 9 (1 = nejlepší, 9 = nejhorší). Po stanovení pořadí porota zdůvodnila výběr vítězných prací krátkým komentářem.

Kategorie novostavba

1. místo v kategorii novostavba: Bytový dům Tulipa Modřanská rokle, Gen. Šišky 22, 24, 26, Praha 12 - Modřany

Projektant: LOXIA, a.s.
Zhotovitel fasády: IMOS Brno, a.s.
Majitel: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.

použitý systém a materiály:
Baumit ProContact
Baumit silikonová omítka

Objekt je příkladem kvalitně navrženého a realizovaného bytového domu s netradiční kompozicí hmot. Ve fasádě jsou zdařile aplikovány kvalitní materiály a je využita jejich přirozená barevnost. Promyšleně a funkčně navržené konstrukční prvky a detaily - rohová okna, nerezový sokl, horizontální grafické prvky promítnuté do povrchové úpravy zateplovacího systému a pohyblivé žaluzie na lodžiích spoluvytváří harmonický celek.

2. místo v kategorii novostavba: Rodinný dům, Tařicová 815/4, Praha 8

Projektant: Adam Rujbr Architects

Zhotovitel fasády: SPING STAV, spol. s r.o.

Majitel: soukromý investor

použitý systém a materiály:

Baumit omítkový systém vč. konečných povrchových úprav Baumit

Reprezentativní vila je ukázkou velmi kvalitní architektury domu pro náročné investory. Měřítko, proporce, kombinace materiálů a střídmé použití barev vytvářejí napětí, které umocňuje výrazná kombinace horizontály a vertikály. Je zřejmá výrazná reminiscence na funkcionalismus. Součástí hmotového řešení jsou atraktivní horizontální a vertikální průhledy. Kvalitně navržené a řemeslně zvládnuté detaily podtrhují celkový vynikající dojem.

3. místo v kategorii novostavba: Obchodní centrum ATRIUM, Dukelská tř. 1713/7, Hradec Králové

Projektant: Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Vladimír Tůma
Zhotovitel fasády: Krušnohorská stavební, s.r.o.
Majitel: AMON REAL, a.s.

použitý systém a materiály:
Minerální fasádní desky - podélná vlákna
Baumit silikonová omítka
Baumit KERA + pásky Klinker, Baumit Mineral + silikonová omítka

Obchodní dům byl realizován v Hradci Králové, materiálové i hmotové řešení úspěšně navazuje na místní tradici. Nerezové prvky, členící keramickou fasádu, vnášejí zajímavý rytmus a spolu s okenními otvory vytváří vertikalitu hmoty. Kontaktní tepelně izolační systém s keramickou povrchovou úpravou je ukázkou současných technologických a materiálových možností. Na výrazu objektu se významně podílí také precizní realizace fasády včetně náročných detailů.

Kategorie rekonstrukce

První cenu v této kategorii získala rekonstrukce pláště plzeňského Divadla Alfa. Porota ocenila kvalitní realizaci fasády, která využívá systému Baumit a předsazené konstrukce hliníkových pozinkovaných lamel, které tvoří jistou formu transparentní opony. Tím je vytvořen zajímavý kontrast a napětí, které je od divadelní budovy návštěvníkem očekáváno. Druhé místo získal vynikající příklad rekonstrukce fasády panelového domu, který je založen na nově koncipovaném architektonickém členění. Porotu zejména zaujal návrh výtvarného řešení štítu objektu, který navozuje naprosto odlišné měřítko dvanáctipatrového prefabrikovaného domu. Jediným zástupcem historických budov se stala rekonstrukce bytového domu v Karlových Varech, která uchvátila precizním zpracováním detailů a střídmým barevným pojetím.

1. místo v kategorii rekonstrukce: Rekonstrukce pláště divadla ALFA, Rokycanská 7, Plzeň

Projektant: Ing. arch. Antonín Jan Toman
Zhotovitel fasády: Albert metal s.r.o. Trigema Building a.s.
Majitel: Divadlo Alfa, Plzeň

použitý systém a materiály:
Baumit ProContact
Baumit EPS-F
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit Granopor omítka

Předsazená fasáda ve formě transparentní opony vytváří svým kontrastem s vlastní fasádou napětí, které je od divadelní budovy návštěvníkem očekáváno. Cena byla udělena za originální použití kombinace jemného vertikálního členění vnějších prvků s detaily říms a klepířských výrobků, které vytváří harmonii celkového výrazu fasády. Důležitým akcentem je přenesení barevnosti z „opony“ na navazující fasádu. Porota dále ocenila zdatřilou kvalitní realizaci fasádního pláště, který využívá systému Baumit.

2. místo v kategorii rekonstrukce: Zateplení bytového domu Pomořanská , Praha 8

Projektant: Ing. arch. Daniel Smitka
Zhotovitel fasády: Trigema Building a.s.
Majitel: SVJ v budově čp.485-7

použitý systém a materiály:
Kompletní tepelně izolační systém Baumit

Vynikající příklad rekonstrukce fasády panelového domu, který je založen na nově koncipovaném architektonickém členění. Porotu zejména zaujal návrh výtvarného řešení štítu objektu, který navozuje naprosto odlišné měřítko typového 12-patrového prefabrikovaného domu. Celkovému výrazu šťastně napomáhá i zvolená kontrastní kombinace světlých a tmavších ploch.

3. místo v kategorii rekonstrukce Rekonstrukce bytového domu, Svahová ul. Karlovy Vary

Zhotovitel fasády: Stanap Karlovy Vary s.r.o.
Majitel: Společenství vlastníků BD

použitý systém a materiály:
stěrka omítková Extra-PutzSpachtel Extra

silikátová barva barvená

Granopor barva

barvená,duomalta

univerzální základ vyztuž.vlákny

síťovina Duo,Sanova Mono Trass,Procontact,Potěr E 225

Zdařilá rekonstrukce fasádního pláště lázeňské architektury 19. století se zachováním veškeré plasticity a sochařských prvků. Porota ocenila citlivé barevné řešení v měkkém kontrastu zvolených barev a kvalitu provedení výplní otvorů. S tím souvisí i kvalitní a přesné provedení všech detailů a klempířských prvků.

Zvláštní cena: Rodinný dům, Zlín – Kostelec

Projektant: Ing. arch. Jiří Jílek
Zhotovitel fasády: Navláčil – stavební firma s.r.o.
Majitel: soukromý investor

použitý systém a materiály:
Baumit ProContact
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit univerzální základ
Baumit silikonová omítka

Zdařilá rekonstrukce „průměrného“ rodinného domu s břízolitovou fasádou ze 70. let minulého století s použitím soudobých materiálů a konstrukcí. Střídmé architektonické pojetí a barevné řešení navazuje na funkcionalistickou tradici a stává se tak příkladem pro ostatní stavebníky v okolí.

Zvláštní cena: Revitalizace bytového domu v České Třebové

Projektant: Ing. arch. Tomáš Fremr
Zhotovitel fasády ISOTEP s.r.o.
Majitel: BD Trávník 2013-2015

použitý systém a materiály:
Baumit ProContact
Baumit silikonová omítka
EPS Grey Wall 033 tl.12cm, WDVS Kleber

Porota ocenila netradiční řešení rekonstrukce fasády panelového domu, zejména v jejím architektonickém a materiálovém pojetí lodžií. Jejich vertikalita a plastické členění dodává panelovému domu noblesní novou dimenzi. Tento záměr výborně podporuje zvolené barevné řešení. Výsledná realizace zcela popírá tradiční výraz panelových domů.

CENA MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

Porota pracovala v tomto složení:
PhDr. Matěj Šišolák, Jaga Media
Jitka Korčeková, vydavatelství Economia
Mgr. Antonín Gottwald, BusinessMedia, s.r.o.
Mgr. Jan Táborský, EXPO DATA spol. s r.o.

Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje – VOŠ a SPŠ stavení, Volyně

Projektant: AIP, s.r.o., Plzeň
Zhotovitel fasády: Metrostav, a.s., divize 6
Majitel: Jihočeský kraj

použitý systém a materiály:
ETICS Baumit + ArtLine 1,5 skrábaná omítka, silikonová omítka 1,5

Porota ocenila zdařilou rekonstrukci s respektem k původnímu charakteru stavby. Funkcionalistická budova díky tomu v současnosti splňuje náročná tepelně technická kritéria, aniž by ztratila svou autentickou architektonickou hodnotu. I po celkovém zateplení je čitelná funkce, doba vzniku budovy včetně rukopisu autora, Ing. Arch. Ladislava Konopky (STAVOPROJEKT ČB). Porota také velmi kladně hodnotí jednoduché barevné pojetí fasády.