Fasáda roku 2010

7. 4. 2011 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku 2010. Odborná porota udělila celkem osm ocenění. V hlavních kategoriích novostavba a rekonstrukce bylo oceněno vždy po třech stavbách. Navíc odborná porota udělila zvláštní cenu v kategoriích "rodinný dům" a "rekonstrukce bytového domu“. Svého favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili novou budovu Onkologického centra při Fakultní nemocnici v Plzni v Lochotíně. Zvláštní pozornost si v letošním ročníku vysloužilo i Kongresové centrum Zlín, které si odneslo cenu ředitele společnosti Baumit, Ing. Pavla Meda.

Celkem se v letošním ročníku sešlo rekordních 206 staveb. Přihlášené stavby jsou zrcadlem trhu v uplynulých dvou letech. Soutěž zaznamenala obrovský propad novostaveb bytových, ale i rodinných domů, naopak stoupl počet staveb v kategorii Rekonstrukce, což je zřejmým dopadem dotačního programu Zelená úsporám. Nepoměr obou hlavních kategorií byl skutečně výjimečný. Z dvou set přihlášených staveb připadaly na novostavby necelé čtyři desítky. Vyváženější poměr panoval naopak z pohledu lokace staveb. V uplynulých ročnících často většina přihlášených i nominovaných staveb pocházela z Prahy a okolí, tentokrát jsou zástupci rovnoměrně rozmístění po celé republice. 

Kategorie Novostavba

Porota jako již tradičně hodnotila fasádu z inovačního hlediska, architektonické ztvárnění a krajinný kontext, stejně jako kvalitu realizace a provedení konstrukčních detailů. V kategorii novostavba byly nominovány stavby: Bytový dům, Dragounská ul., Praha 15 –
Onkologické centrum FN, Plzeň – Lochotín
Rodinný dům, Ke Spofě 5, Praha 4 - Modřany
Kongresové centrum, Zlín
Administrativní centrum TRINITI, Trnitá 491, Brno
První místo v kategorii Novostavba získal rodinný dům v pražských Modřanech, který si současně odnesl i zvláštní ocenění v kategorii Rodinný dům. Porota na něm ocenila vyvážené proporce a použití kontrastních přirozených materiálů odlišné barevnosti, subtilních ocelových detailů, zábradlí a oplocení, které utváří kompaktní architektonický objekt se soudobou tváří. Druhé místo putuje do moravské metropole. Odbornou porotu zaujal geometrický rastr fasády nové brněnské dominanty, administrativního centra Triniti o jedenácti podlažích. Autoři projektu vsadili namísto běžně užívané ocelové konstrukce se skleněnou fasádou na železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Nový městský palác oblékli do prvoplánově střídmého, až funkcionalistického pláště, který potvrzuje známé přísloví, že v jednoduchosti je krása. Třetí místo porotci udělili novostavbě bytového domu v pražských Štěrboholech. Čisté, jednoduché a střízlivé řešení, respektování pouhých dvou barev ve všech detailech celé stavby a precizní řemeslné zpracování – to jsou přednosti, které porota ocenila u této nominované stavby.

1. místo v kategorii novostavba + zvláštní cena v kategorii rodinný dům:

Rodinný dům v Modřanech
Architekt/Projektant: Ing. Arch. Vojtěch Čáp, Ing. Arch. Klára Čápová, Ing. Roman Vejmelka
Zhotovitel fasády: FOUKAL, s.r.o.
Investor: soukromý investor

2. místo v kategorii novostavba:

Administrativní centrum TRINITI, Brno
Architekt/Projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Zhotovitel fasády:
Investor: Dominikánská, s.r.o.

3. místo v kategorii novostavba:

Bytové domy, ulice Pod valem/Dragounská, Praha 15 – Štěrboholy
Projektant: Ing. arch. Tomáš Gajdošík
Zhotovitel fasády: P. H. A., akciová společnost
Investor: BOŽÍ DAR a.s.

Kategorie Rekonstrukce

Nominovány byly stavby:
Železniční stanice, Jablonec nad Nisou
ZŠ Vorlina Vlašim
Škola v Libli, okr. Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Opatovská, Praha 4
Stavebniny Astra - Stará Celnice, Jablonec nad Nisou
Bytový dům, areál Kasárna, Uherské Hradiště
Městské divadlo, Mladá Boleslav
Rekonstrukce a nástavba Rodinné vily v Plzni

První cenu v této kategorii získaly stavební úpravy budovy Městského divadla v Mladé Boleslavi. Porota ocenila použití soudobé technologie (Baumit Nanopor) na tvarově, materiálově a výrazově náročné historické fasádě, stejně jako citlivý přístup autora při obnovování všech původních prvků včetně barevnosti. Druhé místo získala radikální proměna bývalé štábní budovy v areálu někdejších kasáren v Uherském Hradišti. Tento dům na Zeleném náměstí oživil jednotvárnou kasárenskou architekturu výraznou barevností a členitostí a stal se především pro rodiny s dětmi zajímavou alternativou bydlení v nové městské lokalitě. Jediným zástupcem panelové výstavby se v letošním roce stala rekonstrukce Polikliniky Opatovská na pražském Jižním městě. Porota ocenila nápadité až provokující barevné řešení fasády, které přineslo oživení do fádního obytného souboru na Jižním městě.

1. místo v kategorii rekonstrukce:

Městské divadlo, Mladá Boleslav
Architekt/projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel fasády: STATUS a.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav

2. místo v kategorii rekonstrukce + zvláštní cena v kategorii bytový dům:

Rekonstrukce BD areál Kasárny, Uherské Hradiště
Architekt/projektant: Ing. Jaroslav Křivánek
Zhotovitel fasády: Porr (Česko) a.s., Brno
Investor: DAJAK, s.r.o.

3. místo v kategorii rekonstrukce:

Poliklinika Opatovská, Praha 4
Architekt/projektant: Ing. Zdeněk Havlina, Ing. arch. Tomáš Horský, Ing. arch. Patrik Hoffman
Zhotovitel fasády: KASTEN spol. s r.o.
Investor: Medifin a.s.

Zvláštní ocenění

Cena ředitele společnosti

Ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med udělil v letošním ročníku zvláštní ocenění monumentální novostavbě Kongresového centra ve Zlíně. Vyslovil tím uznání výjimečnému architektonickému pojetí a kombinaci materiálů, které ostře kontrastují s tradiční funkcionalistickou baťovskou zástavbou. Skleněná předsazená fasáda v kombinaci s bílými zateplenými plochami zdůrazňuje futuristický dojem, který je umocněn barevnými světelnými efekty. Stavba je dominantou multifunkčního komplexu v centru města.

Kongresové centrum, Zlín

Architekt/projektant: AI-DESIGN, s.r.o.
Zhotovitel fasády: Sdružení PSG-International a.s. a Metrostav a.s.
Investor: Statutární město Zlín

Cena mediálních partnerů

Posledním oceněným je novostavba Onkologického centra Fakultní nemocnice v Plzni, která zaujala porotu mediálních partnerů. Porota ocenila kombinaci copilitové fasády parteru s jednoduchou fasádou hlavního traktu budovy, členěnou jen různě velkými okny. Umírněnost ve výrazu kontrastuje s odvážným konstrukčním řešením vykonzolovaného křídla, které si vyžádalo i zateplení zespodu. Střídmé pojetí obou fasád velmi dobře vystihuje účel stavby jakožto zdravotnického zařízení.

Onkologické centrum, FN Plzeň – Lochotín

Architekt/projektant: K4 a.s.
Zhotovitel fasády: Skanska a.s.; ATIZ, spol. s r.o.
Investor: Fakultní nemocnice, Plzeň