Komerční objekt novostavba

Administrativní centrum Trinity

Brno získalo v loňském roce novou architektonickou dominantu. V blízkosti Galerie Vaňkovka vyrostl jedenáctipatrový polyfunkční komplex Trinity. Stavba je první z výškových budov, které mají tvořit jádro tzv. jižního centra, oblasti na jih od současného vlakového nádraží. Obvodový plášť nového administrativního centra zaujal odbornou porotu 11. ročníku Fasáda roku natolik, že mu udělila 2. místo v kategorii novostavba.

Pod projektem brněnského centra Trinity jsou podepsáni renomovaní brněnští architekti Petr Hrůša  a Petr Pelčák z Ateliéru Brno, s.r.o. Centrum je rozděleno do tří samostatných celků. Dva šestipatrové trakty plní funkci kancelářských objektů s přízemními obchodními prostory, desetipodlažní věžová dominanta má obytnou funkci. Celý komplex je podsklepen dvěma podzemními podlažími, ve kterých se nachází plochy pro parkování osobních automobilů a technické prostory. Na střeše administrativního centra se pak nacházejí střešní zahrady, odpočinkové prostory a technická zařízení. „Forma je dána architektonickou kompozicí i psychologií, přistupující k výrazu domu jako ke zdůraznění ochrany pracovní existence člověka, zasluhujícího přirozené prostředí a tělesnost, přítomnost měřítka. Celkové uspořádání tak přes univerzální zadání alternuje modernistický odlehčený architektonický „globalismus“ – např. posloupností a konkrétností tělesné rytmizace okny, portály, kamennými prvky,“  vysvětluje autor projektu, Ing. arch. Petr Hrůša.

Architekti ve svých návrzích respektovali důraz investora na ekologický provoz a celoročně komfortní mikroklima, a proto ustoupili od ocelového skeletu se skleněnou fasádou, který je dnes nejtypičtější konstrukcí, používanou při projektování výškových staveb. Tvůrci projektu dali přednost železobetonovému monolitu s výplňovým zdivem. Výsledkem vybraného řešení se stalo neotřelé pojetí fasády, která dává vyniknout geometrickému rastru. Na první pohled střídmá, až funkcionalistická fasáda nového brněnského paláce v sobě skýtá důmyslnou barevnou a materiálovou kombinaci. Vertikální osu fasády podtrhují tmavší, šedivé odstíny, horizontální osu tlumí světlejší odstíny. Pevněji stavbu k zemi kotví první podlaží obložené kamenem z božanovského pískovce: „Původně měl být kamenný obklad použit ve větším rozsahu, kvůli úsporným opatřením jsme ale museli hledat zástupné řešení. Ve vyšších podlažích jsme proto rastr skeletu rozvrhli do dvou typů barevně odlišných omítkovin, použitých na kontaktním zateplovacím systému Baumit. Na část jsme použili směs písku a speciálního vápenného pojiva. Povrchová úprava této omítky byla provedena tak, aby se podobala pískovci. Větší část fasádních ploch ukončuje speciální hlazená bílá silikátová omítka Baumit,“ vysvětluje projektant Ing. Igor Bielik z autorského týmu, který se na projektu podílel.

Obvodový plášť objektu kombinuje provětrávaný a kontaktní zateplovací systém. Nosnou konstrukci pláště tvoří obvodová nosná železobetonová stěna. Vnější líc je opatřen tepelnou izolací z minerálního vlákna o tloušťce 160 mm. V přízemní je mezi izolací a kamennými deskami větraná vzduchová mezera o tloušťce 3 cm. Obklady jsou mechanicky kotveny přes nerezové kotvy. Od prvního patra byl navržen kontaktní zateplovací systém. Aplikován byl zateplovací systém Baumit se silikátovou omítkou.  „Chtěli jsme dokonale vyhlazený povrch, který by se odlišoval od standardně prováděných omítek s poněkud hrubší strukturou. Uhlazený povrch je navíc praktický – méně se na něm zachycují nečistoty,“ komentuje povrchovou úpravu Igor Bielik. Jako první vrstva se na armovací stěrku nanášela silikátová omítka o zrnitosti 1,5mm a pro dosažení vysoce hladkého povrchu se jako finální vrstva natahovala ještě vyhlazovací omítka 0,5mm.

Velmi netradičně se projektanti chopili řešení okenních výplní, když využili předsazeného zasklení, které je typické spíše pro celoskleněné objekty. Administrativní centrum Trinity má trojí zasklení o rovnici 2+1. Autoři projektu navrhli v interiéru tepelněizolační okna s dvojsklem. Vnější zasklení tvoří studený rám vyplněný bezpečnostním sklem, který má především funkci protihlukové stěny a bezpečnostní zábrany před otevíranými okny s velmi nízkým parapetem. Mezi vnějším a vnitřním zasklením se nachází zhruba patnácticentimetrová provětrávaná mezera, v níž byly instalovány žaluzie.

Celé ekonomické i architektonické řešení komplexu Triniti bylo navrženo tak, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám ani ziskům. Předpokládaná úspora provozních nákladů je 25 až 30 %. Provozní náklady minimalizuje nejen promyšlená sendvičová konstrukce s atypickým řešením okenních výplní, ale také výjimečný systém chlazení místností prostřednictvím tzv. aktivovaného železobetonového jádra. Do monolitických stropních desek bylo integrováno centrálně řízené potrubí, které akumuluje chlad do betonu. Stavba se tak obejde bez klasické klimatizace a uživatelům nabízí zdravé a komfortní prostředí po celý rok.

„Porota ocenila realizaci prvoplánově triviálního pláště objektu, který dává vyniknout vysokému řádu rastru, umocněného volbou barevného řešení.Použitá technologie provedení fasády svojí kvalitou povyšuje autorův záměr vstoupit novým způsobem do městské struktury. Dalším kladem je důraz na velmi dobré řemeslné zpracování a čistotu konstrukčního detailu,“ zhodnotila porota letošního ročníku Fasády roku vnější tvář administrativního centra Trinity. Nutno dodat, že Trinity nemá jen sympatický plášť, ale také jedinečný a dokonale promyšlený interiér. A to tuto stavbu řadí mezi výjimečné a nadčasové stavby současné architektury.