Rekonstrukce historického objektu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Vítěz kategorie Historický objekt - rekonstrukce

Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice
Na fasádě byl použit ucelený zateplovací systém Baumit (izolant o tloušťce 100mm). Plošné rozdělení povrchu na hrubou a hladkou strukturu bylo provedeno dle zachovalé původní dokumentace. Barevné řešení bylo navrženo stejně jako u přilehlého kostela. Pro hrubý povrch fasády byla použita metoda stříkáné fasádní omítky Baumit CreativTop Max. Pro hladkou strukturu byla použita tenkovrstvá omítka Baumit FineTop.

 

Historický objekt - rekonstrukce

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1
Nárožní nájemní dům s novogotickými, novorenesančními a secesními motivy. Byl postaven v roce 1905 podle návrhu architekta Edvarda Rechniegela. Fasáda byla neodborně opravena v 70. letech 20. století, nyní bylo přání investora opravit fasádu původními materiály. Vápenná malta (TRASIT PLUS BAUMIT), vápenný štuk (RK 70N Bayosan Baumit) s velkým důrazem na kvalitní řemeslné provedení včetně nových štukatérských prvků. Fasáda je opatřena silikátovým nátěrem Baumit.

 

Historický objekt - rekonstrukce

Generální oprava kostela sv. Petra a Pavla v Karlových Varech - objekt fary
Pravoslavný areál svatých apoštolů Petra a Pavla ( kostel, fara a zahrada) patří z architektonického hlediska k nejvýznamnějším stavbám v lázeňském městě Karlovy Vary a je vynikající památkou ruské církevní architektury z konce 19.století. O to zajímavější je, že byl vytvořen architektem Gustavem Wiedermannem z Františkových Lázní, který byl ovšem v oblasti ortodoxní církevní architektury vyhlášeným znalcem. Z hlediska historie architektury jde u pravoslavného komplexu o stavební objekty dokládající vývoj zástavby v Karlových Varech v průběhu velkolepé přestavby lázeňského města na přelomu 19. a 20. století, v období označovaném jako „Zlatý věk“ Karlových Varů. Objekt fary je nedílnou součástí celého areálu a slouží pro bydlení rodiny nejvyššího představitele pravoslavné církve v Karlových Varech. Projekt generální opravy byl zpracován v roce 2012, geodetické zaměření pomocí laserového scanneru a stavebně historický průzkum byly provedeny v roce 2011. Pro opravu a restaurátorské práce na fasádě fary byly použity materiály z produkce společnosti BAUMIT. Lokálně – stěrky – Baumit omítková stěrka Celoplošně – fasádní barvy – Baumit SilikonColor

 

Vítěz kategorie Historický objekt - rekonstrukce

Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice
Na fasádě byl použit ucelený zateplovací systém Baumit (izolant o tloušťce 100mm). Plošné rozdělení povrchu na hrubou a hladkou strukturu bylo provedeno dle zachovalé původní dokumentace. Barevné řešení bylo navrženo stejně jako u přilehlého kostela. Pro hrubý povrch fasády byla použita metoda stříkáné fasádní omítky Baumit CreativTop Max. Pro hladkou strukturu byla použita tenkovrstvá omítka Baumit FineTop.