Novostavba nebytového objektu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Nebytový objekt - novostavba

Pavilon "N" interních oborů Slezské nemocnice v Opavě
Pavilon "N" představuje první etapu soustředění interních oborů. Jsou v něm situovány interní ambulance, tři interní lůžkové stanice a lůžková stanice TRN s celkovou kapacitou 114 lůžek. Multioborová JIP má kapacitu 17 lůžek. Objekt je celkově podsklepen a má 7 nadzemních podlaží., Do 1.PP je situováno technické zázemí a šatny personálu. V šesti nadzemních podlažích jsou zdravotnické provozy a v sedmé nadzemní podlaží je opět využito pro technické zázemí. Nosný systém tvoří monoílitický ŽB skelet. Obvodový plášť je zděný z cihelných bloků, z vnějšího líce je aplikován kompletní tepelně izolační systém BAUMIT. Architektonické ztvárnění fasád má evokovat lékařský obvaz. Základní plocha fasád je navržena ve velmi světle šedém odstínu a je členěna horizontálními pásy v odstínu metalickém tmavě šedém, který je použit i na mezokenních pilířích. Autoři architektonického řešení : Ing.arch. Martin Chválek MBA, Ing.arch. Tomáš Janča, Ing. Pavel Pietak

 

 

Nebytový objekt – novostavba

Novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu ZJ KŘ P Jmk
Jednalo se o vybudování nové třípodlažní budovy o zastavěné ploše 656,6 m? a obestavěném prostoru 7 038 m?. Napojení objektu na inženýrské sítě, tj. přípojku vody, splaškovou kanalizaci, nízké napětí, metalické sdělovací vedení a optické sdělovací vedení. Dále jsou ve stavbě řešena nová parkovací stání, venkovní oplocení, sadové a terénní úpravy.

 

Nebytový objekt – novostavba

Administrativní budova firmy Meta
Fasáda ETICS s izolantem EPS-F. s omítkou silipor Top a omíkou Style Top v barvě okenních rámů. V částech s tmavou omítkou použit systém se stěrkou POWER FLEX.

 

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Pavilon "N" interních oborů Slezské nemocnice v Opavě
Pavilon "N" představuje první etapu soustředění interních oborů. Jsou v něm situovány interní ambulance, tři interní lůžkové stanice a lůžková stanice TRN s celkovou kapacitou 114 lůžek. Multioborová JIP má kapacitu 17 lůžek. Objekt je celkově podsklepen a má 7 nadzemních podlaží., Do 1.PP je situováno technické zázemí a šatny personálu. V šesti nadzemních podlažích jsou zdravotnické provozy a v sedmé nadzemní podlaží je opět využito pro technické zázemí. Nosný systém tvoří monoílitický ŽB skelet. Obvodový plášť je zděný z cihelných bloků, z vnějšího líce je aplikován kompletní tepelně izolační systém BAUMIT. Architektonické ztvárnění fasád má evokovat lékařský obvaz. Základní plocha fasád je navržena ve velmi světle šedém odstínu a je členěna horizontálními pásy v odstínu metalickém tmavě šedém, který je použit i na mezokenních pilířích. Autoři architektonického řešení : Ing.arch. Martin Chválek MBA, Ing.arch. Tomáš Janča, Ing. Pavel Pietak