Novostavba rodinného domu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Rodinný dům – novostavba

Rodinný dům s autodílnou v Bašti
Stavět „obývací pokoj pro automobil“ – tedy garáž, která je integrována do domu - zpravidla našim klientům rozmlouváme pro nehospodárnost stavby a navýšení nákladů bez návratnosti. Zde se však garáž stala hlavním motivem stavby, která definovala i dispozici celého domu. Garáž, která slouží i jako dílna automobilovému fandovi, je součástí domu proto, abychom minimalizovali zastavěnou plochu na poměrně malém pozemku, a současně dosáhli jednoduché a kompaktní stavby, která je úsporná na výstavbu i provoz. Obytné místnosti tak musely být přesunuty do patra. Propojení se zahradou je pak přes venkovní terasu a točité schodiště. Hravým prvkem uvnitř domu jsou různé výšky podlah a stropů v různých prostorách. Vyšší strop v dílně vyvažuje běžná výška ložnic, a naopak. Velkorysý obývací prostor si vzal něco z nižší výšky stropu kanceláře v přízemí. Fasáda pouze jednovrstvá (bez ETICS), vnější povrchová úprava Baumit SIlikonTop K 1,5 a do ní zatíraná Bautmi FillTop

 

Rodinný dům – novovstavba

RD Chochola
Fenomenální výhled a vnitřní prostorové uspořádání v symbióze se svažitým terénem určuje koncept domu, ve kterém hrála velký význam orientace místností na výhled, stejně jako oslunění a jedinečnost jednotlivých prostor v domě. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit stavbu, která by svou hmotou dotvořila panorama lokality a svým vnitřním uspořádáním i celkovým charakterem byla pro obyvatele domu hradem a zároveň plnila všechny jejich stávající i budoucí nároky.

 

Rodinný dům – novovstavba

Rodinný dům Študentova, Hostivice
Rodinný dům se nachází v jádru města, v zástavbě rodinných domů ze 30-tých let minulého století. Jedná se o parcelu v proluce. Při návrhu tvaru domu, materiálů a konstrukce byl brán ohled především na místo, okolní zástavbu a zároveň snaha o moderní a nízkoenergeticky náročný dům s využitím nových technologií a kvalitních stavebních prvků. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s rovnou střechou z části ozeleněnou. Obvodový plášť je vyzděn z keramických tvarovek s integrovanou tepelnou izolací z důvodu subtilnější konstrukce. Fasáda je tvořena omítkou a z menší části hliníkovým obkladem.

 

Vítěz kategorie Rodinný dům – novostavba

Rodinný dům s autodílnou v Bašti
Stavět „obývací pokoj pro automobil“ – tedy garáž, která je integrována do domu - zpravidla našim klientům rozmlouváme pro nehospodárnost stavby a navýšení nákladů bez návratnosti. Zde se však garáž stala hlavním motivem stavby, která definovala i dispozici celého domu. Garáž, která slouží i jako dílna automobilovému fandovi, je součástí domu proto, abychom minimalizovali zastavěnou plochu na poměrně malém pozemku, a současně dosáhli jednoduché a kompaktní stavby, která je úsporná na výstavbu i provoz. Obytné místnosti tak musely být přesunuty do patra. Propojení se zahradou je pak přes venkovní terasu a točité schodiště. Hravým prvkem uvnitř domu jsou různé výšky podlah a stropů v různých prostorách. Vyšší strop v dílně vyvažuje běžná výška ložnic, a naopak. Velkorysý obývací prostor si vzal něco z nižší výšky stropu kanceláře v přízemí. Fasáda pouze jednovrstvá (bez ETICS), vnější povrchová úprava Baumit SIlikonTop K 1,5 a do ní zatíraná Bautmi FillTop