Revitalizace, sanace, renovace

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou
Původní pseudosecesní budova Národního domu pochází z roku 1901 a byla v poválečném období používána jako divadlo. Koncem 70. let uplynulého století došlo k celkové rekonstrukci. Autorem přestavby je Ing. arch. Zdeněk Skála. Významným prvkem na čelní vstupní fasádě objektu je reliéf se symbolikou múzických umění. Navržené řešení zateplení objektu vychází z návrhu rekonstrukce objektu z konce 70. let, za použití soudobých materiálů a technologií. Fasády jsou řešeny v kombinaci velkoplošného zavěšeného obkladu a reliéfní omítky mezilehlých ploch. Sokl suterénní části fasád je s povrchem s keramickým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou nahrazeny hliníkovými konstrukcemi. Na objektu se vyskytují 4 povrchové úpravy komplexně zateplovacího systému EPS-F v kvalitativní třídě A za použití komplexního systému Baumit. A.Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou Baumit Creativ TOP Fine. Tato úprava fasády je provedena ručně omítkou profilovanou do oblouků ve výrazném červeném odstínu a použita pro zvýraznění hlavních ploch. B.Povrchová úprava se samočisticí omítkou Baumit SilikonTop. Povrchová úprava je provedena tenkovrstvou probarvovanou omítkou se samočisticí schopností za deště BaumitPro. C.Povrchová úprava s keramickým obkladem za použití systému pro keramické obklady Baumit STARsystém. Finální povrch je z keramických obkladových pásků formátu 450x120 mm, kdy na tento rozměr byly přesně řezány laserovým paprskem. D.Celkový vzhled fasády doplňuje provětrávaná fasáda s velkoformátovým keramickým obkladem PROCERAM. Významným prvkem celého řešení je vystupující hmota, tzv. „provaziště objektu“, která je zateplena minerální vatou s provětrávaným fasádním systémem za použití tmavých velkoplošných desek, který je skloněn pod úhlem 45 stupňů. Během realizace byl kladen důraz na provedení detailů, prolínání a návaznost povrchů, ruční práce a vytváření každého oblouku Creativ omítky, přesné spáry, ukončení fasád atd. Stavba byla sledována širokým okolím veřejnosti a i proto byl kladen velký důraz na architektonický výraz.

 

Revitalizace, sanace, renovace

PERNÍK MANUFAKTURY
Jedná se o stávající areál s výrobním objektem. Součástí revitalizace bylo zhotovení zateplovacího systému fasády a vstupů do výrobního objektu, dále byly opraveny stávají komunikační plochy včetně výstavby nových parkovacích ploch a sadové úpravy. Původní fasádu objektu výrobny byla neutěšeného stavu, na kterém se podepsal zub času společně s necitlivými stavebními úpravami z let minulých. Nová forma fasády je postavena na základním dominantním odstínu velmi tmavě šedé barvy, která je kontrastně doplněna světle šedou barvou nanesenou na koncích monobloku budovy. Tyto dvě barvy se do sebe prolínají a jakoby do sebe zakusují. Boční část fasády, resp. špalety oken jsou barevně rozjasněny střídavě oranžovou a okrovou omítkou. Tyto plochy působí jako barevné sypání na perníčcích a jakoby symbolizují s provozní náplní výrobny, tj. pečení perníků. Posledním „doplňkem“ fasády jsou stávající bílá okna, která v kontrastu s barvou fasády dodají objektu zvláštní elán.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Renovace a zateplení fasády
Zateplení starého objektu s povrchovou úpravou a ozdobných říms. Použít zateplovací systém Baumit open s povrchovou úpravou Baumit NanoporTop.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Rekonstrukce domu Přívozská 11 a 13 Moravská Ostrava
Rekonstrukce bytových domu v rondokubistickém stylu v péči NPÚ (kulturní památka). Oprava historické fasády řešena kompletní skladbou sanačních a finálních produktů Baumit, interiérové štukové a sanační omítky řešeny z materiálů Baumit.

 

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou
Původní pseudosecesní budova Národního domu pochází z roku 1901 a byla v poválečném období používána jako divadlo. Koncem 70. let uplynulého století došlo k celkové rekonstrukci. Autorem přestavby je Ing. arch. Zdeněk Skála. Významným prvkem na čelní vstupní fasádě objektu je reliéf se symbolikou múzických umění. Navržené řešení zateplení objektu vychází z návrhu rekonstrukce objektu z konce 70. let, za použití soudobých materiálů a technologií. Fasády jsou řešeny v kombinaci velkoplošného zavěšeného obkladu a reliéfní omítky mezilehlých ploch. Sokl suterénní části fasád je s povrchem s keramickým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou nahrazeny hliníkovými konstrukcemi. Na objektu se vyskytují 4 povrchové úpravy komplexně zateplovacího systému EPS-F v kvalitativní třídě A za použití komplexního systému Baumit. A.Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou Baumit Creativ TOP Fine. Tato úprava fasády je provedena ručně omítkou profilovanou do oblouků ve výrazném červeném odstínu a použita pro zvýraznění hlavních ploch. B.Povrchová úprava se samočisticí omítkou Baumit SilikonTop. Povrchová úprava je provedena tenkovrstvou probarvovanou omítkou se samočisticí schopností za deště BaumitPro. C.Povrchová úprava s keramickým obkladem za použití systému pro keramické obklady Baumit STARsystém. Finální povrch je z keramických obkladových pásků formátu 450x120 mm, kdy na tento rozměr byly přesně řezány laserovým paprskem. D.Celkový vzhled fasády doplňuje provětrávaná fasáda s velkoformátovým keramickým obkladem PROCERAM. Významným prvkem celého řešení je vystupující hmota, tzv. „provaziště objektu“, která je zateplena minerální vatou s provětrávaným fasádním systémem za použití tmavých velkoplošných desek, který je skloněn pod úhlem 45 stupňů. Během realizace byl kladen důraz na provedení detailů, prolínání a návaznost povrchů, ruční práce a vytváření každého oblouku Creativ omítky, přesné spáry, ukončení fasád atd. Stavba byla sledována širokým okolím veřejnosti a i proto byl kladen velký důraz na architektonický výraz.