Novostavba nebytového objektu

V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod
   
Mateřská škola, Kamenný Újezd
   
Hotel Antonie, Frýdlant v Čechách

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod

Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu, která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění fasády na jednotlivé hmoty, kolemjdoucímu naznačuje funkční využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.