Novostavba rodinného domu

V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce a udělena 2 první místa:

Rodinný dům, Nad Rybníkem Zahrádky u České Lípy
   
Rodinný dům, Sazovice
   
Vila Bubeneč, Praha 6

Vítěz kategorie Rodinný dům – novovstavba –I.

Vila Bubeneč, Praha 6

Návrh reflektuje kontext místa i historii vzniku 20. a 30. let 20. století rezidenční čtvrti Praha – Bubeneč. Fasáda ve svém materiálovém řešení respektuje hmotové členění objektu, které zřejmě respektuje i funkční a provozní uspořádání rodinného domu.

Vítěz kategorie Rodinný dům – novovstavba –II.

Rodinný dům, Nad Rybníkem Zahrádky u České Lípy

Objekt svým hmotovým řešením respektuje kontext vesnické zástavby. Vzniká na místě bývalé stodoly, kterou svojí formou do jisté míry kopíruje. Skromné řešení fasády obohacuje soustava venkovních teras ústících nad dramatický terén.