Cena mediálních partnerů

Zástupci médií, časopisu stavebnictví, Materiály pro stavbu, ASB, HOME a Můj dům udělili svou cenu přihlášenému dílu:

Cena mediálních partnerů byla udělena objektu v kategorii Bytový dům - novostavba

Bytový dům Auto Jarov, Praha 3

Porota ocenila inspirativní přístup autorů k návrhu domu pro bydlení. Díky zvolenému rastru otvorových výplní se podařilo sjednotit dva objemově rozdílné celky, čemuž také napomáhá střídmé barevné řešení fasády s důrazem na vertikální členění. Dům díky tomuto pojetí fasádyzískává charakter luxusního bydlení. Porota rovněž ocenila funkční využití kompletního fasádního systému Baumit včetně kreativních omítek v technologii pohledového betonu s metalickým nátěrem.