Revitalizace, sanace, renovace

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Revitalizace, sanace, renovace – vítěz

Odstranění vad panelových domů:  Havanská 2808-10, Tábor
Investor: Město Tábor
Projektant: Ing. Miloslav Bílek E-PROJEKT
Zhotovitel: HORA s.r.o.
ID: 512

Jednalo se bezesporu o nejvyrovnanější a nejobtížněji posuzovatelnou kategorii. Porota se nakonec přiklonila k návrhu, který v rámci standardního rozpočtu, přitom však příkladně kultivovanou formou řeší jednu z nejčastějších úloh, při kterém jsou kontaktní zateplovací systémy užívány: sanaci starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se návrh nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby popírat aplikací pestrých barev či vzorů, ale s jeho jednoduchostí pracuje jako s určitou kvalitou.
Zateplovací systém Baumit Pro se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Stomatologická ordinace Opava: Nerudova 1984/27, Opava
Investor: FEMISALVA s.r.o. a manželé Marethovi
Projektant: QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.
ID: 430

Nová zubní klinika vznikla rekonstrukcí bytového domu z třicátých let minulého století v lokalitě Opava-Předměstí.
V rekonstruovaném objektu jsou stomatologické ordinace. Novodobá přístavba slouží jako reprezentativní recepce kliniky. Do recepce se vstupuje skrze prosklenou stěnu z veřejného předprostoru rozšířené Nerudovy ulice. V zadní části recepce je obdobná prosklená stěna otevřená do relaxační zahrady, která slouží pro odpočinek klientům i personálu.
Fasády stávajícího objektu jsou zatepleny fasádním polystyrenem a omítnuty světle šedou stěrkovou omítkou Baumit CreativeTop se strukturou vytvořenou válečkováním. Struktura válečkování byla vybrána v návaznosti na původní podobu fasády domu. Zachovány jsou také veškeré původní fasádní prvky, respektive okenní a korunní římsy. Tyto prvky jsou v průvodní profilaci a barevně akcentovány tmavší šedou barvou. Stávající okna jsou nahrazena novými replikami. Do fasády je nově doplněn velký arkýř.
Samotná přístavba i arkýř jsou navrženy jako kontrastní novodobé prvky vzhledem k původnímu tvarosloví domu. Střecha a části fasády přístavby jsou v pohledových částech obloženy laminátovými deskami FunderMAX černošedé barvy v kombinaci s velkými prosklenými stěnami.
Během celé realizace v průběhu měsíce května 2016 byl kladen velký důraz na architektonický výraz, na provedení detailů, na prolínání a návaznosti povrchů, na ruční práci při vytváření struktury válečkováním CreativTop omítky, tak, aby v původní části bylo dosaženo co nejvyšší shody s původní historickou fasádou.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Oprava bytového domu: Helfertova 20, Brno-Černá Pole
Investor: Společenství vlastníků pro dům Helfertova 20, Brno
Projektant: Ing. arch. Petr Bureš
Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o.
ID: 491

Oprava fasády funkcionalistického bytového domu za použití kontaktního zateplovacího systému, oprava střešního pláště, balkonů a teras. Fasáda spadá pod ochranu památkové péče.