Rekonstrukce historického objektu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Rekonstrukce historického objektu – vítěz

Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v Opavě:  Olomoucká 297/27, Opava
Investor: Okresní soud v Opavě
Projektant: KANIA a.s.
Zhotovitel: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.
ID: 420

Budova justičního paláce z roku 1887 postavená v pozdním klasicismu s prvky převzatými z empírové architektury podle návrhu Ing.Ernsta Swobody. Cílem bylo zachování historické podoby budovy spolu s autentickými stavebními prvky v jejich původním materiálovém složení a technologicko-řemeslném provedení. Součástí obnovy fasády bylo restaurování monumentálního kamenného reliéfu ve štítovém tympanonu vstupního rizalitu. Pro fasádní a štukatérské práce byly použity materiály z produkce společnosti Baumit - pro omítkové směsi systém Baumit Sanova a Baumit Primo, pro štukové prvky Baumit Bayosan stuccoco a pro nátěr silikátová barva Baumit.

Rekonstrukce historického objektu

Oprava fasády vodárenské věže: Mánesova 41/6, České Budějovice
Investor: ČEVAK a.s.
Projektant: Ateliér Lucie Honová
Zhotovitel: HRAKOSTAV s.r.o.
ID: 434

Vodárenská věž je jednou z nejvýznamnějších technických památek v Českých Budějovicích, druhým nejstarším vodovodním zařízením ve městě. Starší fáze stavby pochází z let 1721 – 1724. Věž má půdorys cca 8,5 m x 8,5 m a výšku 44 m. Roku 1882 proběhla přestavba a věž dostala současnou podobu, kde východní průčelí ozdobilo sgrafito s městským znakem.
Oprava fasády zahrnovala opravy omítek všech fasád, oplechování, nový barevný nátěr fasád, restaurování figurálního sgrafita na východní fasádě. V rámci projektové přípravy byl proveden odborný stavebně-technický průzkum památky a posléze byl stanoven nejvhodnější technologický postup opravy fasád zděné části i části hrázděné s vyzdívkou z korkových cihel.

Rekonstrukce historického objektu

Družstevní mlýn Holubov: Holubov 29, okr. Český Krumlov
Investor: Ing. Pavel Šíma
Projektant: ATELIÉR HERITAS s.r.o.
Zhotovitel: Tomáš Franta - Štukatérství kamenosochařství
ID: 523

Jednalo se o kompletní rekonstrukci pláště mlýna. Členění fasády bylo zakresleno a přesně zopakováno v novém provedení. Zbytky původních omítek byly kompletně odstraněny. Jako přednástřik byl použit materiál Baumit- Vorspritzer. V souladu s památkovou péčí bylo použito při nahazování jádra omítky vápenné, míchané na místě. Plochy štukové byly provedeny z materiálu Baumit- Putzspachtel, barevná povrchová úprava silikátovou barvou Baumit- Silicatcolor.