Rekonstrukce historického objektu

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Historický objekt - rekonstrukce

Kyselka - Löschnerův pavilón, rekonstrukce a přestavba na muzeum
Bývalá stáčírna Löschnerova pramene stojí v Kyselce v dominantní poloze nad údolím Ohře, ve kterém byl rozložen původně lázeňský provoz a od 20.století pak Mattoniho továrna. Volně stojící objekt zasazený do svahu sestává z několika částí – předního Švýcarského domu s pozemní lanovou dráhou, navazujícího dlouhého dopravního koridoru a zadní plnírny Löschnerova pramene. Objekt byl před necelými 3 lety v naprosto zchátralém až havarijním stavu a jeho nové využití jako muzeum firmy MATTONI i Lázní Kyselka se podařilo realizovat pouze po zcela zásadní a důsledné rekonstrukci a restaurování v duchu závěru stavebně – technického a historického průzkumu a restaurátorského průzkumu. Znovuzrození historického objektu bylo dosaženo mimo jiné i použitím materiálů a systémů Baumit, jejichž aplikace probíhala za technické pomoci zástupců společnosti Baumit a práce Byly prováděny a ukončeny bez jakýchkoliv připomínek památkářů a především k naprosté spokojenosti investora.

 

Historický objekt - rekonstrukce

Kubova vila, Gromešova 1 - oprava kulturní památky
Předmětem rekonstrukce byla oprava významné funkcionalistické památky bratrů Kubových architekta a stavitele. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších funkcionalistických klenotů meziválečné architektury z roku 1936. Budova je realizována v kubistickém stylu za použití geometrických prvků, lehce rozdělena přístupovým můstkem mezi hlavní budovou a garážemi. Předmětem rekonstrukce bylo navrátit fasádě původní strukturu a barevnost za pomoci moderních materiálů. Docílit a znovuobjevit její kouzlo v původní hmotě a béžovo-žlutém nádechu. Z toho důvodu napověděl stratigrafický průzkum nejen barvu fasády ale i oken, která byla repasována. Zajímavým prvkem oken ve styku s fasádou bylo použití subtilních ocelových šambrán, které lemují okna. Za pomoci počítačové analýzy dobových fotografií se hledala tvarová struktura podhledu předstupujícího kšiltu ploché atiky, která lemuje střechu. Také byla odkryta zastavěná terasa na jižní fasádě zastavěna necitlivým zásahem z 80. let minulého století. Důležitým architektonickým prvkem bylo znovunavrácení výrazu béžových obkladových pásků, které úzce navazují na fasádu objektu a byly doplněny kus za kus a vyrobeny na míru, jelikož nešli nahradit žádným novým materiálem.

 

Historický objekt - rekonstrukce

Pivovar Cvikov
Naše společnost Foukal s.r.o. realizovala v loňském roce jako generální dodavatel kompletní rekonstrukci pivovaru Cvikov. Jedná se o soubor budov pivovaru, který svou činnost ukončil v roce 1968 a od té doby pouze chátral. Konečnou ránu mu uštědřilo období devadesátých let, kdy došlo k jeho celkové devastaci. Součástí obnovy a rekonstrukce pivovaru Cvikov byla kompletní rekonstrukce fasády objektu pivovaru z konce 19 století. Poslední oprava a rekonstrukce proběhla kolem roku 1930. Při rekonstrukci byly respektovány původní zvyklosti stylů a postupů prací na fasádě a veškeré detaily byly řešeny dle původní dokumentace z roku 1886 a 1927. Veškeré fasádní prvky byly vyrobeny ručně tradičním postupem a k celkové práci bylo přistupováno velice šetrně. Konečný výsledek se svým vzhledem přiblížil skutečné podobě fasád ze začátku dvacátého století.

 

Historický objekt - rekonstrukce

Obnova klasicistní fasády domu čp.:280 Eliščino nábřeží v Hradci Králové
Dvoupatrový, původně bytový dům čp. 280 je umístěn v samotném centru krajského města Hradec Králové na Eliščině nábřeží na hlavní třídě. Jedná se o nárožní dům postavený hned za Pražským mostem přes řeku Labe podle návrhu architekta J. Čermáka v letech 1894-95. Fasáda domu je v klasicistním slohu, bohatě zdobená a hmotově rozčleněna nárožním a krajovým rizalitem. Pro obnovu fasády byly použity následující stavební materiály firmy BAUMIT: Baumit, ruční jádrová omítka Baumit, vnější štuková omítka Baumit, stěrka omítková PutzSpachtel Extra včetně armovací tkaniny Baumit, stěrka lepící DuoContact včetně armovací tkaniny v ostěních oken Baumit, příslušné penetrace Baumit, UnoRed na úpravy okolo výplní oken a dveří Baumit, beton B20 místně na římsách a jako vyrovnávací podklad pro klempířské výrobky Celé dílo bylo korunováno kvalitním silikonovým fasádním nátěrem Baumit SilikonColor včetně systémové penetrace. Sluší se dodat, že výrobky firmy BAUMIT, především suché maltové směsi používáme již dlouhou řadu let a fasádní silikonové barvy pak úspěšně již od roku 2002 a dosahujeme s nimi velmi dobrých výsledků, ceněných našimi zákazníky. Výsledky naší spolupráce s firmou BAUMIT jsou zřejmé i z přehledu našich referenčních staveb a úspěchů dosažených v předchozích ročnících soutěže FASÁDA ROKU:

 

 

Vítěz kategorie - Historický objekt - rekonstrukce

Pivovar Cvikov
Naše společnost Foukal s.r.o. realizovala v loňském roce jako generální dodavatel kompletní rekonstrukci pivovaru Cvikov. Jedná se o soubor budov pivovaru, který svou činnost ukončil v roce 1968 a od té doby pouze chátral. Konečnou ránu mu uštědřilo období devadesátých let, kdy došlo k jeho celkové devastaci. Součástí obnovy a rekonstrukce pivovaru Cvikov byla kompletní rekonstrukce fasády objektu pivovaru z konce 19 století. Poslední oprava a rekonstrukce proběhla kolem roku 1930. Při rekonstrukci byly respektovány původní zvyklosti stylů a postupů prací na fasádě a veškeré detaily byly řešeny dle původní dokumentace z roku 1886 a 1927. Veškeré fasádní prvky byly vyrobeny ručně tradičním postupem a k celkové práci bylo přistupováno velice šetrně. Konečný výsledek se svým vzhledem přiblížil skutečné podobě fasád ze začátku dvacátého století.