Revitalizace, sanace, renovace

 V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce:

Revitalizace, sanace, renovace

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny v Železném Brodě na uměleckou kovárnu
Budova bývalé kotelny a zámečnické dílny se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě. Objekt byl dlouhou dobu nevyužitý. V době před rekonstrukcí ho částečně využívali kováři pro malosériovou výrobu uměleckých a dekoračních kovových předmětů. Budova byla tvořena dvěma provozně oddělenými provozy – bývalou kotelnou a zámečnickou dílnou s kovárnou. Budova je rozčleněna na tři samostatné celky – kovářskou dílnu, zámečnickou dílnu a kovárnu, kde byla rekonstruována původní kovářská výheň. Z východní strany vznikl nový vstup zaměstnanců přímo do sociálního zázemí a kanceláří. Do všech tří prostor jsou osazena nová vrata a okna s klenutým nadpražím. Stávající plechová krytina nad kovářskou dílnou je nahrazena novou střechou z izolačních panelů KINGSPAN. Ve střeše nad kovářskou dílnu i zámečnickou dílnu jsou osazeny střešní světlíky a ve hřebeni dvě lucernové střešní nástavby pro odvětrání. Budova je částečně podsklepena, kde vznikla technická místnost. Nad žulovým soklem je provedeno zateplení kompletní tepelně izolační systém Baumit tl. 100mm.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Záložna Creditas, stavební úpravy a přístavba
Objekt Záložny je bývalou přístavbou Československé banky ze 70. let 20. Stol. Objekt, původně řešený jako provozně a funkčně nedílná přístavba dnešní KB, nedostačoval současným prostorovým, technickým a estetickým nárokům. Hlavní ideou navrženého řešení bylo ztvárnění sídla záložny Creditas jako současné reprezentativní budovy na hlavní městské třídě za pomocí tradičních výrazových prostředků. Usilovali jsme o vytvoření nároží, které své okolí hmotově doplňuje a svým parterem přímo navazuje na veřejný prostor ulice, zároveň svým vnitřním děním ulici zpětně oživuje.

 

Revitalizace, sanace, renovace

Záložna CREDITAS
Fasáda s povrchovou úpravou Baumit CreativTop Fine šedá natažená do obločků hřebenem 8mm - po zavadnutí celoplošné doplnění omtkou Baumit CreativTop Fine bílou - po zatvrdutí brorušení omítky do hladka - uzavírací nátěr Baumit Finish. Další část fasády zpracována omítkou Baumit CreativTop bílá barva - po zatuhnutí druhá vrstva omítky CreativTop S-Fine - lehke ruční dobroušení nerovností povrchu

 

Revitalizace, sanace, renovace

Revitalizace BD Palackého 71
Proběhla rekonstrukce bytového komplexu na ulici Palackého 71 v Brně. Byl použit zateplovací systém PRO s EPS a povrchovou úpravou Baumit Silikon Top.

 

 

Vítěz kategorie - Revitalizace, sanace, renovace

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny v Železném Brodě na uměleckou kovárnu
Budova bývalé kotelny a zámečnické dílny se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě. Objekt byl dlouhou dobu nevyužitý. V době před rekonstrukcí ho částečně využívali kováři pro malosériovou výrobu uměleckých a dekoračních kovových předmětů. Budova byla tvořena dvěma provozně oddělenými provozy – bývalou kotelnou a zámečnickou dílnou s kovárnou. Budova je rozčleněna na tři samostatné celky – kovářskou dílnu, zámečnickou dílnu a kovárnu, kde byla rekonstruována původní kovářská výheň. Z východní strany vznikl nový vstup zaměstnanců přímo do sociálního zázemí a kanceláří. Do všech tří prostor jsou osazena nová vrata a okna s klenutým nadpražím. Stávající plechová krytina nad kovářskou dílnou je nahrazena novou střechou z izolačních panelů KINGSPAN. Ve střeše nad kovářskou dílnu i zámečnickou dílnu jsou osazeny střešní světlíky a ve hřebeni dvě lucernové střešní nástavby pro odvětrání. Budova je částečně podsklepena, kde vznikla technická místnost. Nad žulovým soklem je provedeno zateplení kompletní tepelně izolační systém Baumit tl. 100mm.