Cena za inovativní přístup

Vítězná stavba:

Rezidence Topolová
Praha 10

Přihlašovatel:
Legner Architekt